Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA

Sèrie Conferències

La Sèrie Conferències és un recull de les conferències pronunciades per especialistes reconeguts en els cicles anuals que s’organitzen dins dels programes de tercer cicle de l’IULA. Aquests cicles de conferències tenen com a temes principals la lingüística de corpus, la lexicologia, la terminologia i la lexicografia.

06. Turell, M. Teresa; Estopà, Rosa; Martí, Jaume (ed.). Ciències del llenguatge i lingüística aplicada: cicle de conferències 01-03
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2004. ISBN: 978-84-96367-05-0. [103 p.]
05. Cabré, M. Teresa; Lorente, Mercè; Solé, Elisabet (ed.). Lingüística aplicada: cicle de conferències i seminaris 98-00
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2004. ISBN: 978-84-96367-04-3. [90 p.]
04. Cabré, M. Teresa; Gelpí, Cristina (ed.). Cicle de conferències i seminaris 97-98. Lèxic, corpus i diccionaris
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2000. ISBN: 84-477-0710-5. [241 p.]
03. Cabré, M. Teresa (ed.). Cicle de conferències 96-97: lèxic, corpus i diccionaris
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1998. ISBN: 84-477-0664-8. [204 p.]
02. Cabré, M. Teresa (ed.). Cicle de conferències 95-96: lèxic, corpus i diccionaris
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1997. ISBN: 84-477-0609-5. [184 p.]
01. Cabré, M. Teresa (ed.). Cicle de conferències 94-95: lèxic, corpus i diccionaris
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1996. ISBN: 84-477-0585-4. [122 p.]

Sèrie Activitats

La Sèrie Activitats recull les intervencions i els resultats dels seminaris, col·loquis i sessions de caràcter científic que organitza l’IULA.

24. Bernal, Elisenda; DeCesaris, Janet (eds.). Los afijos: variación, rivalidad y representación
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2015. ISBN: 978-84-9984-286-8. [192 p.]
23. Bernal, Elisenda; Torner, Sergi; DeCesaris, Janet (ed.). Estudis de lexicografia 2003-2005
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2010. ISBN: 978-84-92707-63-8. [320 p.]
22. Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2010. ISBN: 978-84-92707-08-9. [205 p.]
21. Cabré, M. Teresa ; Bach, Carme; Tebé, Carles (ed.). Literalidad y dinamicidad en el discurso económico: VI Actividades de IULATERM de Verano (9-12 de julio de 2007)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2008. ISBN: 978-84-96742-68-0. [322 p.]
20. Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2008. ISBN: 978-84-96742-67-3. [250 p.]
19. Turell, M. Teresa; Spassova, Maria; Cicres, Jordi (ed.). Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2007. ISBN: 978-84-96742-28-4. [358 p.]
18. Cabré, M. Teresa; Bach, Carme; Martí, Jaume (ed.). Terminología y derecho: complejidad de la comunicación multilingüe: V Actividades de IULATERM de Verano (4-14 de julio de 2005)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2006. ISBN: 978-84-96742-00-0. [300 p.]
17. Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2006. ISBN: 978-84-934959-3-0. [858 p.]
16. Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud: IV Actividades de IULATERM Verano (7-17 de julio de 2003)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2004. ISBN: 978-84-96367-07-4. [193 p.]
15. Battaner, Paz; DeCesaris, Janet (ed.). De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2004. ISBN: 978-84-96367-06-7. [814 p.]
14. Booij, Geert; DeCesaris, Janet; Ralli, Angela; Scalise, Sergio (ed.). Topics in morphology: selected papers from the Third Mediterranean Morphology Meeting
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003. ISBN: 84-477-0857-8. [355 p.]
13. Bach, C.; Martí,J. (ed.). I Jornada Internacional sobre la investigación en terminología y conocimiento especializado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003.
12. Cabré, M. T.; Freixa, J.; Tebé, C.. Terminología y conocimiento especializado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 2003. ISBN: 84-477-0850-0. [102 p.]
11. Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona (ed.). Terminologia i Serveis Lingüístics
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2002. ISBN: 84-477-0831-4. [161 p.]
10. Lorda, Clara Ubaldina; Ribas, Montserrat (ed.). Anàlisi del discurs polític.  Producció, mediació i recepció
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2002. ISBN: 84-477-0800-4. [186 p.]
09. Alsina, Victòria; DeCesaris, Janet (ed.). Estudis de lexicografia 1999-2000
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0757-1. [181 p.]
08. Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís; Estopà, Rosa (ed.). Terminologia i Documentació. I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0734-2. [144 p.]
07. Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). Terminología y cognición II. Simposio Internacional de Verano de Terminología (13-16 de julio de 1999)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0732-6. [98 p.]
06. Battaner, M. Paz; López, Carmen (ed.). VI Jornada de corpus lingüístics: corpus lingüístics i ensenyament de llengües
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2000. ISBN: 84-477-0713-X. [106 p.]
05. Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2000. ISBN: 84-477-0712-1. [265 p.]
04. Cabré, M. Teresa (ed.). Terminología y modelos culturales
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1999. ISBN: 84-477-0667-2. [97 p.]
03. Turell, M. T., Vallduví, E. (ed.). IV i V Jornades de Corpus Lingüístics, 1996 - 1997
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1998. ISBN: 84-477-0649-4. [158 p.]
02. Brumme, J. (ed.). La història dels llenguatges iberoromànics d'especialitat (segles XVII - XIX): solucions per al present: 15-17 de maig de 1997
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra;, 1998. ISBN: 84-477-0647-8. [378 p.]
01. Cabré, M. Teresa (ed.). Jornada Panllatina de Terminologia: perspectives i camps d'aplicació, 14 de desembre de 1995
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1996. ISBN: 84-477-0584-6. [117 p.]

Sèrie Monografies

La Sèrie Monografies inclou la publicació de manuals universitaris, monografies temàtiques o seleccions de textos, originals o traduïts, clàssics o inèdits, interessants per a la recerca en lingüística aplicada.

14. Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà
Barcelona: IULA, Institut de Lingüística Aplicada, CER. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2016. ISBN: 978-84-9984-326-1. [234 p.]
13. Casesnoves-Ferrer, Raquel; Forcadell Guinjoan, Montserrat; Gavaldà Ferré, Núria (eds.). Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2014. ISBN: 978-84-9984-149-6. [399 p.]
12. Turell, M. Teresa (ed.). El plurilingüismo en España
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2007. ISBN: 978-84-96742-17-8. [513 p.]
11. Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2007. ISBN: 978-84-96742-08-6. [505 p.]
11. Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 1: De mestres
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2007. ISBN: 978-84-96742-07-9. [145 p.]
10. Bernal, Elisenda; DeCesaris, Janet. Palabra por palabra: estudios ofrecidos a Paz Battaner
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2006. ISBN: 978-84-934823-3-6. [245 p.]
09. Battaner, Paz; Torner, Sergi (ed.). El corpus PAAU 1992: estudios descriptivos, textos y vocabulario
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2005. ISBN: 978-84-934823-1-2. [334 p.]
08. Turell, M. Teresa (ed.). Lingüística forense, lengua y derecho: conceptos, métodos y aplicaciones
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2005. ISBN: 978-84-934685-3-8. [322 p.]
07. Cabré, M. Teresa; Bach, Carme (ed.). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2005. ISBN: 978-84-934349-5-3. [359 p.]
06. Ciapuscio, Guiomar Elena. Textos especializados y terminología
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003. ISBN: 84-477-0855-1. [149 p.]
05. Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]
Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2008. ISBN: 978-84-96742-48-2. [283 p.]
05. Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia
Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2002. ISBN: 84-477-0821-7. [301 p.]
04. Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Tebé, Carles (ed.). Textos de terminológos de la Escuela Rusa
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0754-7. [170 p.]
03. Cabré, M. Teresa. La terminología: representación y comunicación [2a ed.]
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 84-934349-7-3. [369 p.]
03. Cabré, M. Teresa. La terminología: representación y comunicación
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1999. ISBN: 84-477-0673-7. [369 p.]
02. Hoffmann, L.. Els llenguatges d'especialitat: selecció de textos
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1998. ISBN: 84-477-0648-6. [284 p.]
01. Wüster, E.. Introducción a la teoría general de la terminología y a la lexicografía terminológica
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1998. ISBN: 84-477-0650-8. [227 p.]

Sèrie Materials

La Sèrie Materials té l'objectiu de difondre alguns dels resultats de la recerca del centre en forma de recursos lexicogràfics, terminològics, informàtics o didàctics.

07. RICOTERM2. Vocabulari multilingüe d'economia = Vocabulario multilingüe de economía = Multilingual vocabulary of economics = Vocabulario multilingüe de economía = Ekonomiako Hiztegi Eleaniztuna
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2008.
06. Lorente, Mercè (coord.). Vocabulari bàsic de genoma humà = Vocabulario básico de genoma humano
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; REALITER, 2006.
05. Freixa, Judit (coord.). Neologismes econòmics en les llengües romàniques a través de la premsa = Neologismos económicos en las lenguas románicas a través de la prensa
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; REALITER, 2006.
04. Sánchez-Gijón, Pilar. L'ús de corpus en la traducció especialitzada
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2004. ISBN: 84-96367-08-8. [352 p.]
03. Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle. Información y documentación digital
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-96367-09-6. [181 p.]
02. Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0744-X. [303 p.]
01. Cabré, M. T.; Lorente, M.; Tebé, C. (ed.). Taula de formants cultes
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1997. ISBN: 84-477-0620-6. [126 p.]

Sèrie Tesis

La Sèrie Tesis recull les tesis doctorals dels membres i estudiants de doctorat de l'IULA llegides des de 1994, inclosos els treballs de recerca del programa de doctorat de l'Institut que hagin tingut una menció especial. Aquesta col·lecció s'edita en format CD-ROM.

38. Salazar Burgos, Hada Rosabel. Descripción y representación de los adjetivos deverbales del participio en el discurso especializado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-58-7.
37. Renau Araque, Irene. Gramática y diccionario: las construcciones con se en las entradas verbales del diccionario de español como lengua extranjera
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-57-0.
36. Kostina, Irina. Variación conceptual de los términos en el discurso especializado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-56-3.
35. Resnik, Gabriela. Los nombres eventivos no deverbales en español
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-55-6.
34. Giraldo Ortiz, John Jairo. Análisis y descripción de las siglas en el discurso especializado de genoma humano y medio ambiente
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-54-9.
33. Fernández-Silva, Sabela. Variación terminológica y cognición: factores cognitivos en la denominación del concepto especializado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-53-2.
32. Coll Pérez, Alba. La norma lingüística en els diccionaris: contrast del discurs lexicogràfic de llengua catalana i de llengua castellana
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-52-5.
31. Cicres Bosch, Jordi. Aplicació de l'anàlisi de l'entonació i de l'alineació tonal a la identificació de parlants en fonètica forense
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2014. ISBN: 978-84-89782-50-8.
30. Gómez Díez, M. Isabel. "Je n’ai que ma bouche": prácticas interactivas y discursivas en el procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2013. ISBN: 978-84-89782-50-1.
29. Mestres i Serra, Josep M.. Les subentrades en els diccionaris generals
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2013. ISBN: 978-84-89782-49-5.
28. Montané March, M. Amor. Terminologia i implantació: anàlisi d’alguns factors que influencien l’ús dels termes normalitzats de la informàtica i les TIC en llengua catalana
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2013. ISBN: 978-84-89782-48-8.
27. Kuguel, Inés. La semántica del léxico especializado: los términos en textos de ecología
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2010. ISBN: 978-84-89782-47-1.
26. Alarcón Martínez, Rodrigo. Descripción y evaluación de un sistema basado en reglas para la extracción automática de contextos definitorios
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2010. ISBN: 978-84-89782-46-4.
25. Rivadeneira Valenzuela, Marcela. El voseo en medios de comunicación de Chile: descripción y análisis de la variación dialectal y funcional
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2010. ISBN: 978-84-89782-45-7.
24. Quiroz Herrera, Gabriel. Los sintagmas nominales extensos especializados en inglés y en español: descripción y clasificación en un corpus de genoma
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2008. ISBN: 978-84-89782-38-9.
23. da Cunha Fanego, Iria. Hacia un modelo lingüístico de resumen automático de artículos médicos en español
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2008. ISBN: 978-84-89782-37-2.
22. Joan Casademont, Anna. Sintaxi i semàntica verbals en el discurs d'especialitat: elements per a l'activació del valor terminològic
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2008. ISBN: 978-84-89782-36-5.
21. Adelstein, Andreína. Unidad léxica y significado especializado: modelo de representación a partir del nombre relacional "madre"
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2007. ISBN: 978-84-89782-31-0.
20. Bevilacqua, Cleci Regina. Unidades fraseológicas especializadas eventivas: descripción y reglas de formación en el ámbito de la energía solar
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2007. ISBN: 978-84-89782-32-7.
19. Domènech Bagaria, O.. Textos especialitzats i variació vertical: la diversitat terminològica com a factor discriminant del nivell d'especialització d'un text
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2006. ISBN: 84-89782-27-X.
18. Cámara de la Fuente, L.. Comunicación técnica multilingüe: gestión del conocimiento y de recursos lingüísticos para proyectos de traducción
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2006. ISBN: 84-89782-18-0.
17. Borràs Dalmau, L.. Los artículos lexicográficos de zoónimos en diccionarios españoles de lengua general
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2006. ISBN: 84-89782-29-6.
16. Castellà Lidon, Josep Maria. La complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2006. ISBN: 84-89782-26-1.
15. Tebé Soriano, Carles. La representació conceptual en terminologia: l'atribució temàtica en els bancs de dades terminològiques
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2006. ISBN: 84-89782-25-3.
14. Matamala Ripoll, Anna. Les interjeccions en un corpus audiovisual: descripció i representació lexicogràfica
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 84-89782-10-5.
13. Torner Castells, Sergi. Aspectos de la semántica de los adverbios de modo en español
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 84-89782-04-0.
12. Márquez Rojas, Melva. El anglicismo terminológico integral en los textos especializados: pautas para su tratamiento automatizado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 84-89782-09-1.
11. Marcos Mora, María del Carmen. Interacción persona-ordenador en interfaces de recuperación de información
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 8489782075.
10. Suárez de la Torre, María Mercedes. Análisis contrastivo de la variación denominativa en textos especializados: del texto original al texto meta
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 84-89782-06-7.
09. Vivaldi, Jorge. Extracción de candidatos a término mediante combinación de estrategias heterogéneas
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-89782-11-3.
08. Cunillera, Montserrat. Marcas cohesivas y construcción del sentido: análisis y comparación de estrategias traductoras
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-89782-17-2.
07. Feliu, Judit. Relacions conceptuals i terminologia: anàlisi i proposta de detecció semiautomàtica
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-89782-19-9.
06. Bach, Carme. Els connectors reformulatius catalans: anàlisi i proposta d'aplicació lexicogràfica
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-89782-05-9.
05. Adelstein, Andreína. Unidad léxica y valor especializado: estado de la cuestión y observaciones sobre su representación.
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-89782-15-6.
04. Gelpí, Cristina. Mesures d'avaluació lexicogràfica de diccionaris bilingües
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003. ISBN: 84-89782-08-3.
03. Freixa, Judit. La variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003. ISBN: 84-89782-03-2.
02. Estopà, Rosa. Extracció de terminologia: elements per a la construcció d’un SEACUSE (Sistema d’Extracció Automàtica de Candidats aUnitats de Signifiació Especialitzada)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2002. ISBN: 84-89782-02-4.
01. Lorente, Mercè. Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals [2a ed.]
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2008. ISBN: 978-84-89782-39-6.
01. Lorente, Mercè. Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003. ISBN: 84-89782-00-8.

Sèrie Aula Digital

La Sèrie Aula Digital recull els materials de suport a l'estudi dels cursos online que organitzen diferents grups de recerca de l'Institut. Aquesta col·lecció s'edita en format CD-ROM.

11. Cabré, M. Teresa; Alonso Araceli (eds.). Talleres online de terminología: materiales docentes de las ediciones 2ª (2007-2008) y 3ª (2008)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2010. ISBN: 978-84-89782-42-6.
10. Cabré, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online Nivel Intermedio I: Terminología y Necesidades Profesionales: materiales docentes de las ediciones 3ª (2007), 4ª (2008) y 5ª (2009)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2010. ISBN: 978-84-89782-41-9.
09. Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: materiales docentes de las ediciones 5ª (2006), 6ª (2007) y 7ª (2008)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2010. ISBN: 978-84-89782-40-2.
08. Cabré, M. T.; Alonso, A. (ed.). Talleres online de terminología: 1ª Edición (2006)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2008. ISBN: 978-84-89782-35-8.
07. Cabré Castellví, M. T. (ed.). Diploma de Postgrado Online Nivel Intermedio I: terminología y necesidades profesionales 2ª Edición (2005)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2007. ISBN: 978-84-89782-34-1.
06. Cabré Castellví, M. T. (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología 4ª Edición (2006)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2007. ISBN: 978-84-89782-33-4.
05. Rovira, C.; Codina, Ll. (ed.). Documentación Digital: Master Online en Documentación Digital Edición 2006
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2006. ISBN: 84-89782-14-8.
04. Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (ed.). Documentación digital: Master Online en Documentación Digital Edición 2005
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 84-89782-24-5.
03. Cabré Castellví, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2005. ISBN: 84-89782-22-9.
02. Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-89782-21-0.
01. Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís. Documentación Digital: Master Online en Documentación Digital Edición 2004
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2004. ISBN: 84-89782-20-2.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA