Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

09. Alsina, Victòria; DeCesaris, Janet (ed.). Estudis de lexicografia 1999-2000
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2001. ISBN: 84-477-0757-1. [181 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

El grup de recerca en lexicografia de l'IULA, que coordina la Xarxa Temàtica de Lexicografia (2000XT-00063), acollida a la convocatòria de la CIRIT, avui del DURSI, de la Generalitat de Catalunya, malda per integrar, reunir, localitzar i formar un grup important de lexicògrafs i de metalexicògrafs que facin coincidir filologia i lingüística amb solucions per a nous diccionaris que millorin o resolguin mancances no satisfetes en les nostres llengües.

Precisament la publicació d'Estudis de lexicografia 1999 - 2000 s'endega aplegant la participació de professors universitaris, la recerca dels quals gira al voltant de qüestions lexicogràfiques i metalexicogràfiques, durant les dues jornades d'estudi que ha dut a terme. La primera va tenir lloc el desembre de 1999 i es va centrar en qüestions de lexicografia de l'adjectiu, i la segona es va celebrar el novembre de 2000 i es va enfocar cap a la lexicografia bilingüe.

 

El grupo de investigación en lexicografía del IULA, que coordina la Xarxa Temàtica de Lexicografia (2000XT-00063) acogida a la convocatoria de la CIRIT (ahora DURSI) de la Generalitat de Catalunya, trabaja para integrar, reunir, localizar y formar un grupo importante de lexicógrafos y de metalexicógrafos que hagan coincidir la filología y la lingüística con soluciones para nuevos diccionarios que mejoren o resuelvan vacíos no resueltos en nuestras lenguas.

Precisamente esta publicación presenta aportes de los profesores universitarios cuya investigación se centra en cuestiones lexicográficas y metalexicográficas, durante las dos jornadas de estudio que se han llevado a cabo. La primera va a tener lugar en diciembre de 1999 y se va a centrar en cuestiones de la lexicografía del adjetivo, y la segunda que se va a celebrar en noviembre del 2000, se va a orientar hacia la lexicografía bilingüe.

 

The research group in lexicography of the IULA, that coordinates the Xarxa Temàtica de Lexicografia (2000XT-00063) within the research announcement of the CIRIT (Now DURSI Secretary) of the Generalitat de Catalunya, works to integrate, get together, get, and make an important group of lexicographers and metalexicographers that make coincidence philology and linguistics with solutions for new dictionaries in orden to improve or solve lacks not resolve in our languages.

Precisely, this publication presents the contributions of professors, whose research is centered in lexicographical and metalexicographical issues, during the two sessions carried out. The first session held on December 1999 treats the topic of the lexicography of the adjective, and the second session held on November 2000 was about bilingual lexicography.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

I Jornada de Lexicografia: El tractament dels adjectius
II Jornada de Lexicografia: La lexicografia bilingüe

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA