Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Materials

01. Cabré, M. T.; Lorente, M.; Tebé, C. (ed.). Taula de formants cultes
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1997. ISBN: 84-477-0620-6. [126 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Edició catalana en format lexicogràfic de la Taula Panllatina de Formants Cultes elaborada per la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER). Consta de una nomenclatura de 800 formants catalans d'origen grec o llatí, amb significat, exemples i equivalents a la resta de llengües romàniques. S'hi inclou un disquet amb la versió HTML de la Taula multilingüe de formants.

Edición catalana en formato lexicográfico de la Tabla Panlatina de Formantes Cultos elaborada por la Red Panlatina de Terminología (REALITER). Contiene una nomenclatura de 800 formantes catalanes de origen griego o latín, con significado, ejemplos y equivalentes el resto de las lenguas románicas. Incluye un disquete con la versión HTML de la Tabla multilingüe de formantes.

Catalan lexicographic edition of the Pan-Latin Table of Greco-Latin Formatives elaborated by the Pan-Latin Terminology Network (REALITER). Consists of a list of 800 Catalan formatives of Greek or Latin origin, each including meaning, examples and equivalences in the rest of the Romance languages. An HTML version of the multilingual table is included.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA