Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

22. Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2010. ISBN: 978-84-92707-08-9. [205 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquest nou volum de la sèrie Activitats de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada presenta els resultats del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques (CINEO 2008), que es va celebrar a Barcelona, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, del 7 al 10 de maig de 2008, organitzat per l'Observatori de Neologia i el grup de recerca IULATERM, i sota la presidència d'honor dels professors Bernard Quémada i Antoni M. Badia i Margarit.

En el volum en paper s'inclouen les cinc conferències plenàries, l'escrit d'homenatge al professor Jean-Claude Boulanger, les vuit participacions en les taules rodones, i la síntesi del congrés, a càrrec del president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. En el CD-ROM annex s'han aplegat 47 comunicacions presentades oralment en el congrés i 28 comunicacions més que corresponen a les presentacions de pòsters. Les llengües dels textos són el català, el castellà, el francès, el portugués, el gallec, l'italià i el romanès.

 

Este volumen de la serie Activitats del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada presenta los resultados del I Congreso Internacional de Neología de las Lenguas Románicas (CINEO 2008), que se celebró en Barcelona, en la sede del Institut d’Estudis Catalans, del 7 al 10 de mayo de 2008, organizado por el Observatorio de Neología y el grupo de investigación IULATERM, bajo la presidencia de honor de los profesores Bernard Quémada y Antoni M. Badia i Margarit.

El volumen en papel incluye las cinco conferencias plenarias, el texto de homenaje al profesor Jean-Claude Boulanger, las ocho participaciones en las mesas redondas, y la síntesis del congreso, a cargo del presidente de la Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans. En el CD-ROM anexo se han recogido 47 comunicaciones presentadas oralmente en el congreso y 28 comunicaciones más que corresponden a las presentaciones de pósters. Las lenguas de los textos son el catalán, el castellano, el francés, el portugués, el gallego, el italiano y el rumano.

 

This volume of the series Activitats of the University Institute of Applied Linguistics presents the results of the CINEO 2008, First International Congress on Neology in Romance Languages, which was held in Barcelona at the Institut d’Estudis Catalans (Institute of Catalan Studies) between 7 and 10 May 2008. It was organised by the Neology Observatory and the IULATERM research group and the honorary chairs were Bernard Quémada and Antoni M. Badia i Margarit.

The book includes the five plenary lectures, the text in honour of Professor Jean Claude Boulanger, transcripts of the eight seminars, and a summary of the conference, chaired by the Head of the Philological Section of the Institut d’Estudis Catalans. The additional CD-ROM includes 47 lectures given at the conference and 28 talks that correspond to the presentation of posters. The texts are in Catalan, Spanish, French, Portuguese, Galician, Italian and Romanian.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA