Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

15. Battaner, Paz; DeCesaris, Janet (ed.). De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2004. ISBN: 978-84-96367-06-7. [814 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

La lexicografia exigeix rigor, amplitud, complexitat i laboriositat. Les llengües nostres, espanyol, català i gallec, que són les que estan presents en aquestes comunicacions, necessiten més diccionaris des de perspectives diverses i per a tot tipus d'usuaris. El I Symposium Internacional de Lexicografia va convidar a considerar l'activitat lexicogràfica des d'un horitzó obert, que enllaci, uneixi i travi les nostres llengües amb d'altres i els productes de les quals representin realment un ajut, ja que el gènere comú o descriptor de qualsevol tipus de diccionari és el terme 'instrument'; 'de precisió", si pot ser.

La Lexicografía exige rigor, amplitud, complejidad y laboriosidad. Las lenguas nuestras, español, catalán y gallego, que son las que están presentes en estas comunicaciones, necesitan de más diccionarios desde perspectivas diversas y para todo tipo de usuarios variados. El I Symposium Internacional de Lexicografía invitó a considerar la actividad lexicográfica desde un horizonte abierto, que enlace, una y trabe nuestras lenguas con otras y cuyos productos representen realmente una ayuda, pues el género común o descriptor de todo tipo de diccionario es el término 'instrumento'; 'de precisión', a poder ser.

Lexicography demands rigour, wide coverage, complexity and application. The languages in which the contributions to this book are written, that is, Spanish, Catalan and Galician, require new dictionaries, compiled from different perspectives and addressed to various profiles of users. The I International Symposium of Lexicography invited scholars to consider the lexicographic activity from an open viewpoint, which would pull our languages together and link them to other languages, and whose results would become real tools, since the common denominator of any type of dictionary is the term 'instrument', a 'precise' instrument, if possible.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

Conferències

Comunicacions

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA