Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

20. Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2008. ISBN: 978-84-96742-67-3. [250 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Els congressos d'EURALEX són fidels a la paraula "internacional" en el seu títol: els contribuents a aquestes actes vénen de tot el món, i el nombre de llengües de què es parla és alt. Aquestes actes contenen comunicacions escrites en sis llengües: català, anglès, francès, alemany, italià, i espanyol. Aquesta presència significativa de moltes llengües només sembla pròpia per a una associació europea centrada en l'estudi i representació de paraules, i indica que l'interès en investigar i millorar diccionaris és estès.

Los congresos de EURALEX son fieles a la palabra "internacional" en su título: los contribuidores a estas actas provienen todo el mundo, y el número de las lenguas tratadas es alto. Estas actas contienen comunicaciones escritas en seis idiomas: catalán, inglés, francés, alemán, italiano, y español. Esta presencia significativa de muchos idiomas solamente parece apropiada para una asociación europea centrada en el estudio y la representación de palabras, y señala que el interés en investigar y mejorar los diccionarios es extenso.

EURALEX congresses are true to the word "international" in their title: the contributors to these proceedings come from all around the world, and the number of languages discussed is high. These proceedings contain papers written in six languages: Catalan, English, French, German, Italian, and Spanish. This significant presence of many languages seems only fitting for a European association focused on the study and representation of words, and signals that interest in researching and improving dictionaries is widespread.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA