Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

03. Turell, M. T., Vallduví, E. (ed.). IV i V Jornades de Corpus Lingüístics, 1996 - 1997
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1998. ISBN: 84-477-0649-4. [158 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquest volum presenta les ponències incloses en les dues jornades sobre corpus lingüístics (quarta i cinquena edicions) organitzades per l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Cal destacar el caràcter generalista, teòric i aplicat, de les dues jornades, que van versar, en el primer cas, sobre la constitució, l’etiquetatge i l’explotació dels corpus lingüístics des d’una perspectiva lingüística variacionista i, en el segon, sobre l’ús dels corpus en la recerca semàntica i pragmàtica. El propòsit que es pretenia era oferir una visió àmplia de la recerca que es fa actualment a l’Institut i que és d’especial interès per a especialistes en lingüística de corpus.

Este volumen presenta las ponencias incluidas en las dos Jornadas sobre corpus lingüístico (cuarta y quinta ediciones) organizadas por el Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Es de destacar el carácter generalista, teórico y aplicado de las dos jornadas, que van a abordar, en el primer caso, la constitución, el etiquetado y la explotación de los corpus lingüísticos desde una perspectiva lingüística variacionista, y, en el segundo, el uso de los corpus en la investigación semántica y pragmática. El propósito era ofrecer una visión amplia de la investigación que se realiza actualmente en el Institut y que es de especial interés para los especialistas en lingüística de corpus.

This volumen presents the lectures from the two Workshops on Corpus Linguistics (fourth and fifth editions) organized by the Institute for Applied Linguistics (IULA). It is important to mention that the two workshops are general, theoretical, and applied. The former treats the design, tagging, and use of linguistic corpora from a linguistic variation point of view, and the latter treats the use corpora in semantic and pragmatic research. The purpouse was to offer a wide perspective of research that is now carried out in the Institut and that is of special interest for experts in corpus linguistics.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

Presentació

Introducció

IV Jornada de corpus lingüístics: constitució, etiquetatge i explotació (28 de maig de 1996)

  • Ellen G. Bard. The hcrc Map Task Corpus: A Design for Many Applications
  • Cathy Sotillo. The hcrc Map Task: Some Results
  • Henry S. Thompson. Theoretical and Practical Aspects of Multilingual Corpus Construction: The mlcc Experience
  • Susan Pintzuk. Annotating the Helsinki Corpus: Design and Implementation. The Brooklin-Geneva-Amsterdam-Helsinki Parsed Corpus of Old English
  • Anthony Kroch, Ann Taylor. The Penn-Helsinki Parsed Corpus of Middle English: Methods, Results, and Future Prospects

V Jornada de corpus lingüístics: els corpus en la recerca semàntica i pragmàtica (10 d’abril de 1997)

  • Jack Hoeksema. Corpus Study of Negative Polarity Items
  • R. Harald Baayen. Lexis, Word Frequencies, and Text Types
  • Ellen F. Prince. On the Nature of Metalinguistic Intuitions and its Methodological Implications for Pragmatic Research
  • Julia Lavid. The Relevance of Corpus-Based Research for Contrastive Linguistic and Computational Studies: Thematization as an Example
  • John A. Bateman. Using Corpora for Uncovering Text Organization: Goals, Requirements and Methodologies

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA