Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

05. Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2000. ISBN: 84-477-0712-1. [265 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Amb motiu dels deu anys de l'Observatori de Neologia es va celebrar el I Simposi sobre Neologia, que va tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra al desembre de 1998. Gràcies a l'empenta sorgida d'aquell primer encontre i de la publicació del Diccionari de paraules noves (1998), l'Observatori va decidir completar les seves activitats de difusió amb un seminari anual, on els seus membres puguessin presentar la recerca que es duu a terme en neologia. Aquest volum aplega les actes del I Simposi sobre Neologia (desembre 1998) i les del I Seminari de Neologia, celebrat al febrer del 2000.

Con motivo de los diez años del Observatori de Neologia se organizó el I Simposio sobre Neología, en el marco de la Universidad Pompeu Fabra en diciembre de 1998. Debido al impulso surgido de este primer encuentro y de la publicación del Diccionari de paraules noves (1998), el Observatori ha decidido completar sus actividades de difusión con un seminario anual, donde sus miembros puedan presentar la investigación que se realiza en neología. Este volumen reúne las actas del I Simposio sobre Neología (diciembre 1998) y del I Seminario de Neología, celebrado en febrero del 2000.

The Observatori de Neologia ha celebrated its 10 anniversary, organizing the I Symposium on Neology, held on Decembre, 1998 at Universitat Pompeu Fabra. Due to the resulting motivation of this first meeting and the publication of the Diccionari de paraules noves (1998), the Observatori de Neologia has decided to complete its promotion activities celebrating annually a seminar, where its member can present the research carried out in neology. This volumen compiles the proceedings of the I Symposium on Neology (December 1998) and the I Symposium of Neology, held on February 2000.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

I Simposi sobre Neologia

Seminari de Neologia

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA