Institut de Lingüística Aplicada
 

Observatori de Neologia / Activitats

I Seminari de Neologia, Barcelona, 17 de febrer del 2000

Un dels objetius de l'Observatori de Neologia és orientar el estudi cap a la descripció dels processos i de les regles de formació de paraules per tal de poder contrastar-los amb els que descriuen les gramàtiques i contribuir, així, a l'actualització d'aquestes obres. I és des d'aquesta orientació que l'Observatori va començar a organitzar un seminari anual, amb l'objectiu de mostrar els treballs de descripció que el grup va duent a terme. Els principals destinataris d'aquest acte van a ser els estudiants de les facultats de Traducció i Interpretació, de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, i de Filologia i Humanitats, que mantenen un contacte estret i constant amb la creació lèxica; aquest seminari també es va adreçar als estudiants de tercer cicle i als membres de l'Observatori.

Programa

Presentació del Seminari a càrrec de Pilar Estelrich, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació i de M. Teresa Cabré, directora de l’IULA i de l’Observatori de Neologia
Sessió de comunicacions
 • El formant ciber-: funcionament i distribució (Judit Feliu, Sergi Ramírez i Òscar Talamino)
 • Un nou sufix català: l'-ing (Sílvia López, Cristina Mayoral i Montserrat Pibernat)
 • Els prefixos sots-, sub- i vice- en la formació dels noms de càrrec (Mireia Lladó, Isabel Obradós i Elisabet Solé)
 • Neologismes de noms d'oficis i de professions formats per sufixació (Meritxell Domènech, Rosa Estopà, Marta Folia i Jordi Morel)
 • Estudi del sufix -ble en els neologismes recollits per l'Observatori del 1989 al 1998 (Rosó Cusó i Judit Sadurní)
 • Les formes neològiques en -atge: descripció semanticoformal i contrast amb les gramàtiques (Judit Freixa i Xavier Solé)
Taula rodona i discussió
Concurs de neologia
 • Neologisme guanyador del jurat oficial:
  enfabrat -ada: Em fa mal el cap, em sembla que estic *enfabrat. No m'estranya que estigui així després de passar-me tota la setmana estudiant i treballant a la UPF.
  Neologisme proposat per Sergi Ramírez
 • Accèssits del jurat oficial:
  maripauhuguetitzar-se: La presència de locutors perifèrics a TV3 es redueix a un grapat d'insegurs que es *maripauhuguetitzen i, més que ajudar, fan nosa a la normalització interdialectal.
  Neologisme proposat per Yannick Garcia

webería: Lugar donde se recogerán todas las direcciones de las páginas web existentes. Término que será utilizado por cualquier usuario de la red o por cualquier webero.
Neologisme proposat per Luz Morcillo

 • Neologisme guanyador del jurat popular:
  dosmilitis: A todos nos ha cogido la *dosmilitis: o pensamos en cómo será el futuro "milenio" o nos preocupamos por los cambios consecuentes u opinamos acerca de si es o no un nuevo siglo, etc. En fin, que el 2000 está en boca de todos.
  Neologisme proposat per Andreína Adelstein
Organizat per:

Observatori de Neologia

Amb el suport: Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra

L'IULA publica les actes de les seves activitats:


Continguts

La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre Neologia (1999) i I Seminari de Neologia (2000). Barcelona: Observatori de Neologia, IULA, 2000. (Sèrie Activitats, 5).
Autoria: Observatori de Neologia. Cabré, M. T.; Freixa, J.; Solé, E. (ed.).

 

 

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA