Institut de Lingüística Aplicada
 

Observatori de Neologia / Actividades

Simposi sobre neologia, Xè aniversari de l'Observatori de Neologia

Amb motiu de la celebració del desè aniversari de l'Observatori de Neologia i de la presentació del Diccionari de paraules noves, el 18 de desembre de 1998 es va organitzar el I Simposi sobre neologia, amb l'objectiu de promoure els estudis de neologia lèxica, centrant l'interès en la neologia de la llengua general, i presentar un panorama de la recerca actual en neologia.

El contingut del simposi va ser el següent:

Organizat per:

Observatori de Neologia

Amb el suport: Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra

L'IULA publica les actes de les seves activitats:


Continguts

La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre Neologia (1999) i I Seminari de Neologia (2000). Barcelona: Observatori de Neologia, IULA, 2000. (Sèrie Activitats, 5).
Autoria: Observatori de Neologia. Cabré, M. T.; Freixa, J.; Solé, E. (ed.).

 

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA