Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

10. Bernal, Elisenda; DeCesaris, Janet. Palabra por palabra: estudios ofrecidos a Paz Battaner
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2006. ISBN: 978-84-934823-3-6. [245 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

En aquest volum es recullen disset treballs en honor a Paz Battaner, escrits per amics, companys i deixebles. Els estudis que aquí es presenten corresponen a tres eixos d'actuació en la seva carrera: la lexicología i la lexicografía , la didàctica de la llengua espanyola i la dedicació a la docència i investigació a la Universitat Pompeu Fabra.

En este volumen se recogen diecisiete trabajos en honor a Paz Battaner, escritos por amigos, compañeros y discípulos. Los estudios que aquí se presentan corresponden a tres ejes de actuación en su carrera: la lexicología y la lexicografía, la didáctica de la lengua española y la dedicación a la docencia e investigación en la Universitat Pompeu Fabra.

This Festschrift for Paz Battaner includes seventeen original articles written by friends, colleagues, and former students. The volume revolves around three aspects of her career: lexicology and lexicography, Spanish language pedagogy, and dedication to teaching and research at Pompeu Fabra University.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA