Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

08. Turell, M. Teresa (ed.). Lingüística forense, lengua y derecho: conceptos, métodos y aplicaciones
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2005. ISBN: 978-84-934685-3-8. [322 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquest llibre tracta de les múltiples relacions entre Llenguatge i Dret. En ell es troben catorze capítols agrupats en quatre seccions temàtiques: "L'espai conceptual de la Lingüística Forense", "Conceptes i mètodes de Fonètica Forense", "Llengua i Dret " i, finalment, " La Lingüística Forense i les seves aplicacions". És el primer llibre sobre Lingüística Forense que es publica en espanyol, en el marc de les activitats de ForensicLab i del debat de les primeres jornades sobre Lingüística Forense organitzades per aquest centre a Barcelona a l'abril de 2003.

Este libro trata de las múltiples relaciones entre Lenguaje y Derecho. En él se encuentran catorce capítulos agrupados en cuatro secciones temáticas: "El espacio conceptual de la Lingüística Forense", "Conceptos y métodos de Fonética Forense", "Lengua y Derecho" y, finalmente, "La Lingüística Forense y sus aplicaciones". Es el primer libro sobre Lingüística Forense que se publica en español, en el marco de las actividades de ForensicLab y del debate de las primeras jornadas sobre Lingüística Forense organizadas por este centro en Barcelona en abril de 2003.

This book deals with the multiple relations between Language and the Law. It contains fourteen chapters grouped in four thematic sections: "The conceptual space of Forensic Linguistics", "Concepts and methods in Forensic Phonetics", "Language and the Law" and, finally, "Forensic Linguistics and its applications". This is the first book on Forensic Linguistics published in Spanish, within the framework of ForensicLab activities and the debate of the first workshop on Forensic Linguistics organized by this centre in Barcelona in April 2003.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA