Universitat Pompeu Fabra
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
 
Inici
Search
Contacte | Mapa Web

ForensicLab - Laboratori de Lingüística Forense

 

El Laboratori de Lingüística Forense (ForensicLab) de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) és un centre de la Universitat Pompeu Fabra que desenvolupa activitats formatives i de recerca en lingüística forense, i de servei en peritatge lingüístic amb finalitats forenses. Forma part del grup de recerca consolidat per la Generalitat de Catalunya (SGR2008-00650), Unitat de Variació Lingüística (UVAL), la trajectòria investigadora del qual s'estructura al voltant de la Teoria de la Variació i el Canvi Lingüístics, model que atribueix la validesa interna i externa necessàries per portar a terme activitats de formació, recerca i peritatge en lingüística forense.

La lingüística forense es pot definir de forma molt general com la interfície entre llenguatge i dret. En el marc de la definició àmplia de lingüística forense, aquesta disciplina cobreix totes les àrees del llenguatge i el dret que estan interrelacionades, i s’estructura en tres àmbits fonamentals: el llenguatge jurídic, el llenguatge judicial i el llenguatge probatori o evidencial.

Els lingüistes forenses del ForensicLab són membres de la International Association of Forensic Phonetics (IAFP, St. John's College, York, 1991), que actualment s'anomena International Association of Forensic Phonetics and Acoustics (IAFPA), i de la International Association of Forensic Linguists (School of English, University of Birmingham, 1992). Finalment, cal esmentar la publicació l'any 1994 del primer número de la revista Forensic Linguistics (actualment The International Journal of Speech Language and the Law), que ja compta amb 19 números.

Enllaços


El ForensicLab és un Laboratori de Lingüística Forense vinculat a la Unitat de Variació Lingüística (UVAL)

 

© INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Roc Boronat 138, 08018 Barcelona