Cineo 2008
I Congrés Internacional de Neologia
en les llengües romàniques

Barcelona, 07 - 10 maig 2008

Crida a la presentació de comunicacions
propostes de comunicació

Nou Publicació de les intervencions

Termini màxim de presentació de propostes de comunicacions: 31 de desembre de 2007

El Comitè organitzador es complau a convidar totes les persones interessades a presentar comunicacions al I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques (I CINEO 2008) sobre els temes següents:

 • Aspectes teòrics sobre la neologia
 • Metodologia de treball en neologia
 • Reconeixement i classificació de neologismes
 • Aspectes socials i sociolingüístics dels neologismes
 • Gramàtica i neologia
 • Tractament automàtic de la neologia
 • Neologia i llengües minoritàries o minoritzades
 • La neologia a les diferents llengües romàniques: estudis descriptius i contrastius
 • Aspectes cognitius i comunicatius de la neologia
 • Presentació de projectes i activitats neològiques (sessió de pòsters)

Llengües del congrés

Els resums es podran presentar en qualsevol de les llengües romàniques.

Presentació de comunicacions

Les presentacions individuals hauran de durar un màxim de 30 minuts, i es preveuen 10 minuts per obrir un torn obert de preguntes. Les comunicacions acceptades per presentar en forma de pòster disposaran d'un espai per a l'exposició al públic i d'un temps de discussió per afavorir el diàleg entre els autors i les persones assistents al congrés.

Procés d'enviament de resums

Els resums no hauran de superar els 2500 caràcters (~300-350 paraules) i es faran arribar a l'organització de forma electrònica mitjançant el formulari d'enviament de resums.

Totes les propostes de comunicacions seran avaluades per tres membres del Comitè científic. Durant el mes de febrer de 2008 es comunicaran els resultats de l'avaluació a aquelles persones que figurin com a autores de la comunicació. Aquelles que rebin una avaluació positiva hauran de formalitzar la inscripció al I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques per tal de poder presentar-la.

Publicació d'actes

Es preveu la publicació de les actes amb els textos de les conferències, taules rodones, comunicacions i pòsters.

Per a la publicació de les actes, els autors de totes les comunicacions acceptades hauran de lliurar durant el congrés la versió definitiva del text en format electrònic, que s'haurà d'ajustar a les normes d'estil establertes per l'organització.

Suport tècnic

Totes les sales de l'Institut d'Estudis Catalans on es duran a terme les sessions del I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques disposen d'un ordinador amb PowerPoint i d'un projector. En cas de necessitar qualsevol altre aparell o suport tècnic, poseu-vos en contacte amb l'organització (observatori.neologia@upf.edu) tan aviat com sigui possible i indiqueu quins són aquests requeriments tècnics.

 

 • 31 de desembre de 2007: data límit per enviar els resums
 • Febrer de 2008: notificació d'acceptació o refús de les propostes de comunicació

 


       
   

© Institut Universitari de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra