Cineo 2008
Primul Congres Internaţional de Neologie
în limbile romanice

Barcelona, 07 - 10 mai 2008

Prezentare
presentació

Nou Articole de presă
Nou Program
Nou Publicarea comunicărilor şi afişelor

În societatea contemporană limba are un rol strategic important. Multilingvismul se impune ca o realitate care, departe de a fi evitată, trebuie încurajată. Pe de o parte acesta se traduce ca o atitudine de respect faţă de celălalt, faţă de ceea ce este diferit, poate fi perceput, de asemenea, ca fenomen "ecologic" de protejare a realei diversităţi, ce trebuie conservată ca bun cultural şi patrimonial al umanităţii. Pe de altă parte, diversitatea lingvistică poate constitui însă un obstacol în cazul în care se are în vedere eficienţa şi univocitatea. Se înregistrează astfel două tendinţe: una spre unitate lingvistică, cealaltă spre diversitate.

Orice limbă necesită diferite surse pentru a se putea adapta la schimbările sociale, economice, politice, tehnologice şi ştiinţifice. Pentru a putea dispune de aceste surse indispensabile, pentru a se putea manifesta în deplină siguranţă în diferite contexte, precum şi pentru a putea numi cu precizie noile realităţi emergente, o limbă are nevoie de noi unităţi lexicale care pot fi create, formate sau împrumutate. În acest sens, studierea neologismelor se constituie ca unitate de măsură a vitalităţii unei limbi. O analiză comparativă a neologiei poate furniza informaţii valoroase asupra gradului de echilibru, de armonizare sau de interferenţă dintre diferitele limbi aflate în contact în cadrul general al societăţii actuale.

Observatori de Neologia este un proiect apărut în 1989, la Universitat de Barcelona şi care este continuat în prezent la Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.

În acest centru de cercetare se realizează o activitate sistematică de identificare şi analiză a neologismelor lexicale apărute în presa cotidiană, publicaţii periodice şi la radio în limbile spaniolă şi catalană. Fără îndoială, în ultimii ani activitatea centrului a câştigat mult în diversitate şi consistenţă odată cu crearea diferitelor reţele care includ varietăţi ale limbii catalane (reţeaua NEOXOC) şi ale limbii spaniole: şase varietăţi latinoamericane (proiectul Antenas Neológicas: Argentina, Columbia, Cuba, Mexic, Peru, Uruguay şi Chile) precum şi varietăţi peninsulare (reţeaua NEOROC: Barcelona, Malaga şi Valencia). În 2003 Observatori de Neologia a iniţiat un nou proiect de neologie în limbile romanice care a dus la constituirea unei reţele de observatoare de neologie pentru toate limbile romanice şi a varietăţilor acestora (reţeaua NEOROM: spaniolă, catalană, franceză - Franţa, Quebec şi Belgia, galiţiană, italiană, portugheză - Portugalia şi Brazilia - şi română).

Primul Congres Internaţional de Neologie în limbile romanice are ca obiectiv crearea unui spaţiu de întâlnire şi discuţie asupra viitorului limbilor romanice sub aspectul capacităţii lor creative. Acesta se adresează tuturor persoanelor, organismelor şi grupurilor de cercetare, interesate în creaţia lexicală ca indicator al vitalităţii unei limbi. Congresul va avea loc la Barcelona, sub patronajul unor organisme academice şi administrative naţionale şi internaţionale. Se intenţionează, de asemenea, organizarea altor ediţii în viitor. Primul Congres Internaţional de Neologie în limbile romanice se va desfăşura la sediul Institut d'Estudis Catalans, în perioada 7 - 10 mai 2008, sub coordonarea lui Antoni M. Badia i Margarit şi Bernard Quemada.

Vă invităm să participaţi cu comunicări!

M. Teresa Cabré Castellví
Preşedinte al Comitetului organizatoric

Limbile Congresului

Toate limbile romanice. Congresul nu va dispune de serviciu de interpretare.

Locul desfăşurării Congresului

Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona (Spania)

>>Cum se ajunge?

Contact

observatori.neologia@upf.edu
CINEO 2008
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra
Pl. Mercè 10-12
08002 Barcelona (Spania)


(*) Aceste date vor fi procesate şi incluse în fişierele Universităţii Pompeu Fabra, care se va ocupa de înscrierile la Primul Congres Internaţional de Neologie în limbile romanice. Datele vor fi utilizate doar pentru a transmite informaţii referitoare la activităţile organizate de Institutul Universitari de Lingüística Aplicada al UPF şi nu vor fi difuzate sau oferite unor terţi.

Garanţia este oferită de organismul responsabil de fişierele universităţii.


       
   

© Institut Universitari de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra