Cineo 2008
I Congrés Internacional de Neologia
en les llengües romàniques

Barcelona, 07 - 10 maig 2008

Presentació
presentació

Nou Recull de premsa
Nou Programa disponible
Nou Publicació de les intervencions

En la societat actual les llengües han passat a tenir un paper estratègic molt important. Avui dia s'imposa el multilingüisme com una realitat que, no només convé no evitar, sinó que cal fomentar. El multilingüisme es tradueix en una actitud de respecte envers l'altre, envers allò que és diferent. També és vist com un fet ecològic de defensa de la diversitat real, d'una diversitat que cal conservar com un bé natural i patrimonial de la humanitat. Però la diversitat lingüística també pot constituir un obstacle en aquelles circumstàncies en què es pretén resultar eficient i unívoc. Ens movem, doncs, entre una tendència a anar cap a la unitat lingüística i una altra cap a la diversitat.

En qualsevol cas, però, les llengües requereixen recursos per adaptar-se als canvis socials, econòmics, polítics, tecnològics o científics. Per poder disposar d'aquests recursos indispensables, per poder actuar amb seguretat en determinats contextos i denominar amb precisió les noves realitats. Les llengües necessiten noves unitats lèxiques, que s'han de crear, formar o manllevar. En aquest sentit la recerca sobre els neologismes que apareixen en les llengües constitueix una mesura de la seva vitalitat i una anàlisi comparativa de la neologia en diverses llengües dóna informació valuosa sobre el grau d'equilibri, d'harmonització o d'interferència entre les diverses llengües en contacte, en el marc actual de l'anomenada societat global.

L'Observatori de Neologia, projecte que va néixer a la Universitat de Barcelona l'any 1989 i que ara està ubicat a l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, duu a terme un treball sistemàtic de recopilació i anàlisi dels neologismes lèxics que apareixen a premsa, a altres publicacions periòdiques i a la ràdio sobre les llengües catalana i castellana. Tanmateix, en els últims anys el treball ha guanyat en diversitat i consistència amb la creació de diverses xarxes que abracen les diferents varietats de la llengua catalana (xarxa NEOXOC) i de la llengua espanyola: sis varietats llatinoamericanes (projecte Antenas Neológicas: Argentina, Cuba, Mèxic, Perú, Uruguai i Xile) i també varietats peninsulars (xarxa NEOROC: Barcelona, Màlaga i València). L'any 2003 l'Observatori va impulsar un nou projecte de neologia en les llengües romàniques, que s'ha traduït en la constitució d'una xarxa d'observatoris de totes les llengües romàniques amb les seves varietats (xarxa NEOROM: català, castellà, francès –França, Quebec i Bèlgica–, gallec, italià, portuguès –Portugal i Brasil– i romanès).

El I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques s'organitza amb l'objectiu de crear un punt de trobada i discussió sobre el futur de les llengües des del punt de vista de la seva força creativa i s'adreça a totes aquelles persones, organismes i grups de recerca interessats en la creació lèxica com a element indicatiu de vigor de les llengües. El congrés tindrà lloc a Barcelona, amb el patrocini de diferents organismes acadèmics i administratius, nacionals i internacionals, i amb la voluntat que tingui una continuïtat en edicions futures. En aquesta ocasió, el I Congrés Internacional de Neologia de les llengües romàniques es durà a terme a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, entre els dies 7 i 10 de maig de 2008, sota la presidència dels senyors Antoni M. Badia i Margarit i Bernard Quemada.

Us encoratgem a participar-hi així com a presentar-hi la vostra proposta de comunicació!

M. Teresa Cabré
Presidenta del Comitè d'organització

Llengües del congrés

Les llengües del congrés són totes les llengües romàniques. Malauradament no es preveu servei d'interpretació.

Lloc de celebració

Institut d'Estudis Catalans
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

>> Com s'hi arriba

Adreça de contacte

observatori.neologia@upf.edu
CINEO 2008
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra
Pl. Mercè 10-12
08002 Barcelona


(*) Aquestes dades s'incorporaran i es tractaran en fitxers de la Universitat Pompeu Fabra amb la finalitat de gestionar CINEO 2008, així com per trametre informació d'activitats organitzades per l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la UPF. No es preveu la cessió d'aquestes dades.

L'òrgan responsable dels fitxers de la Universitat és el gerent.


       
   

© Institut Universitari de Lingüística Aplicada - Universitat Pompeu Fabra