English | Español


Projecte finançat pel Ministerio de Educación y Ciencia. Investigadora principal: Dra. M. Teresa Turell Julià. Duració del Projecte 2004-2008. HUM 2004-05404-C02-01

Presentació

L’execució d’aquest Projecte està suposant el desenvolupament i l’aplicació dels aspectes teòrics i metodològics que intervenen en el tractament de les nocions de temps aparent  i temps real en els estudis de variació sociolingüística interna i externa. L’àmbit d’anàlisi general a partir del qual s’ està estudiant el temps real té a veure amb la tornada a les comunitats del domini lingüístic català, que van ser estudiades en temps aparent en el passat, per tornar a estudiar-les en temps real. Aquestes comunitats són: El Pont de Suert, a la comarca de la Ribagorça catalana (dialecte nord-occidental català); La Canonja, a la comarca catalana del Tarragonès (dialecte oriental); Benicarló, a la comarca valenciana del Baix Maestrat (dialecte nord-occidental valencià), i Petrer, a la comarca del Vinalopó Mitjà (Alacant).

El model teòric i metodològic en el qual és basa el Projecte és la Teoria de la Variació i el Canvi  Lingüístic, i per tant s’estan emprant també els mateixos instruments de recollida de dades (estratificació de la mostra, entrevista sociolingüística, proves formals) i les mateixes tècniques de tractament de dades (VARBRUL 2 i 3, GOLDVARB2001) que es van emprar en el passat.

El disseny experimental és concreta en la consecució de dos tipus d’estudi: a) els estudis “rèplica” (trend studies), en el context dels quals és porta a terme la selecció del mateix tipus de població (estratificada per diversos grups d’edat) que és va usar en el passat, i s’usen els mateixos instruments de recollida de dades i les mateixes tècniques d’anàlisi, però uns anys més tard (usualment entre 10 ~ 15 anys), i b) els estudis “mostrari” (panel studies), que impliquen la localització dels mateixos individus i el control dels canvis de comportament lingüístic a partir dels mateixos instruments usats en l’estudi de la mateixa comunitat en temps aparent.

Per tant, es tracta de 4 subprojectes per portar a terme la recerca en 4 comunitats de parla: El Pont de Suert, un poble de la Ribagorça catalana, La Canonja, entitat local menor del Tarragonès, Benicarló, un municipi del Baix Maestrat, i Petrer, un municipi d’Alacant amb la participació de 4 universitats: Universitat de Lleida, Universitat Pompeu Fabra, Universitat Rovira i Virgili, i Universitat d’Alacant.

Universitat d'Alacant Universitat Pompeu Fabra
Universitat Rovira i Virgili
Universitat Pompeu Fabra
Data d'actualització: 7-03-2008