Euralex 2008
XIII Congrés Internacional Euralex
25 anys estudiant diccionaris

15 - 19 juliol 2008

Propostes de comunicació

Recordem a tots els participants que la versió final de la comunicació només s’inclourà a les actes si la rebem abans del 30 de març de 2008, i si l’autor ha registrat i pagat la quota d’inscripció. Hem de seguir un calendari molt estricte per assegurar que podrem distribuir el volum al juliol. Consegüentment, la data del 30 de març és inajornable i no es farà cap excepció.

Instruccions per als participants

Es podran proposar comunicacions, pòsters i demostracions de software sobre aspectes relacionats amb la lexicografia i, entre d'altres, sobre els temes següents, que constitueixen el nucli del congrés:

 1. Lexicografia i lexicologia computacional
 2. Procés d'elaboració de diccionaris
 3. Informes sobre projectes lexicogràfics o lexicològics
 4. Lexicografia bilingüe
 5. Lexicografia especialitzada - Terminologia i terminografia
 6. Lexicografia històrica i acadèmica i etimologia
 7. Ús de diccionaris
 8. Fraseologia i col·locacions
 9. Qüestions lexicològiques d'interès lexicogràfic
 10. Altres temes

Aquests temes no n'exclouen d'altres. Aquelles comunicacions, pòsters i demostracions que siguin pertinents per al congrés, encara que no encaixin en cap de les categories 1-9 seran igualment revisades i considerades per a la seva presentació.

Propostes de comunicació

Es poden presentar comunicacions llargues, comunicacions curtes i presentació de projectes, demostracions de software, pòsters o comunicacions d'estudiants.

L'avaluació de cada proposta de comunicació serà feta pel comitè científic, assessorat per experts de l'àmbit temàtic o la llengua que correspongui en cada cas. Totes les propostes rebran els informes individuals de dos avaluadors, com a mínim. El comitè de selecció serà qui estableixi després el programa.

 • Comunicacions
  Hi haurà dos tipus de comunicacions:
  • les comunicacions llargues no poden superar els 30 minuts;
  • les comunicacions curtes i presentacions breus de projectes disposaran de 20 minuts per a la presentació.
  En tots dos casos, les intervencions seran seguides de 10 minuts de discussió.
 • Demostracions de software
  Les demostracions de software ben preparades, així com presentacions de diccionaris electrònics, de corpus, d'eines, etc., seran particularment benvingudes. Disposaran de 30 minuts al llarg del congrés per a les presentacions (és possible que es facin dues vegades).

  Les propostes de demostració de software han d'incloure una descripció de les funcions, l'aproximació que hi subjau i la seva utilització, i, si és pertinent, una adreça d'internet i els requisits informàtics necessaris. Es facilitaran els mitjans tècnics adequats, tot i que demanem a cada persona que, quan enviï la proposta, indiqui amb l'antelació suficient els recursos materials i els requisits tècnics exactes que necessitarà.
 • Pòsters
  Està prevista una sessió de pòsters. S'adequaran uns espais concrets en el lloc del congrés per a la seva presentació.
 • Comunicacions d'estudiants
  Es preveu una sessió especial destinada a les comunicacions breus fetes per estudiants.

Procediment

Les propostes s'han d'enviar per correu electrònic obligatòriament. (Atenció:  és un canvi respecte d'anys anteriors.)

La tramesa de propostes es fa en dues etapes.

 1. Inscripció de la proposta de comunicació
  En primer lloc, els autors han d'emplenar el formulari d'inscripció de propostes de comunicació.
 2. Enviament de la proposta de comunicació
  Un cop completada la inscripció, els autors han d'enviar per correu electrònic a l'adreça euralex2008@upf.edu un document adjunt en format MS-Word o RTF. Aquest document ha de contenir únicament el títol de la contribució (assegurant-se que coincideix exactament amb el títol inscrit) i la proposta que s'ha d'avaluar. No inclogueu cap referència als autors en aquest document adjunt.

  Format del document adjunt:
  • Font: Times New Roman, 12pt
  • Interliniat: doble espai
  • Número de pàgines:
   • Comunicacions: 6-8 pàgines
   • Demostracions de software: 4 pàgines
   • Pòsters: 1-2 pàgines
   • Comunicacions d'estudiants: 4 pàgines

  Un cop haguem rebut l'arxiu i comprovem que tot és correcte, rebreu un missatge que confirmarà la vostra participació en el procés de selecció per a Euralex 2008.

Els autors de les propostes que siguin acceptades rebran una guia d'estil per a la preparació de la versió final de la comunicació que es publicarà a les actes immediatament abans del congrés.

Llengües

Els participants al congrés podran fer les presentacions en la llengua que escullin, però lamentablement no podem oferir interpretació.

Així mateix, per tal de garantir una avaluació adequada, es recomana als autors que enviïn les seves propostes en una de les llengües següents: alemany, anglès, català, espanyol o francès.

Dates importants:
 • 24 de novembre de 2007: Data límit per enviar les propostes.
 • 1 de febrer de 2008: Notificació d'acceptació o refús de les propostes.
 • 30 de març de 2008: Data límit per lliurar les versions finals per incloure-les a les actes.

     
 
euralex2008@upf.edu. Euralex 2008. Universitat Pompeu Fabra. La Rambla 30-32. 08002 Barcelona
 

Institut Universitari de Lingüística Aplicada Universitat Pompeu Fabra European Association for Lexicography