Euralex 2008
XIII Euralex Internacional Congress
25 years studying dictionaries

July 15 - 19 2008

Formulari d'inscripció de propostes de comunicació

Data límit d'enviament de propostes: 24 de novembre de 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


     
 
euralex2008@upf.edu. Euralex 2008. Universitat Pompeu Fabra. La Rambla 30-32. 08002 Barcelona
 

Institut Universitari de Lingüística Aplicada Universitat Pompeu Fabra European Association for Lexicography