Institut de Lingüística Aplicada
 

Publicacions de l'IULA

L'IULA va iniciar l'any 1996 dues línies de publicacions pròpies: les Edicions de l'IULA i la col·lecció dels Papers de l'IULA. També s'inclouen en aquest apartat les publicacions coeditades amb altres institucions i organismes

Línies de publicacions de l'IULA

Edicions de l'IULA

 

Aquesta línia consisteix en l'edició de llibres que reflecteixin les activitats del centre i els interessos de recerca dels diferents grups. Les publicacions s'han organitzat en cinc sèries de continguts diversos.

Papers de l'IULA

 

Els Papers de l'IULA són una col·lecció de publicacions, formada per articles, estudis o informes, elaborats per membres i col·laboradors de l'IULA, que tenen per objectiu difondre la recerca que es fa dins de l'Institut i fomentar el debat en els fòrums especialitzats en Lingüística Aplicada.

Coedicions

 

En aquest apartat es troben els resultats d'activitats de recerca de l'Institut dutes a terme conjuntament amb altres institucions i organismes i que han estat publicades fóra de l'àmbit de les dues línies de publicacions anteriors.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA