Institut de Lingüística Aplicada
 

Papers de l'IULA

Sèries dels Papers de l'IULA

Sèrie Informes

 

Aquesta sèrie recull l'estat de la recerca realitzada a l'Institut en relació al marc de la Lingüística Aplicada.

Sèrie Monografies

 

Aquesta sèrie recull noves aportacions a la recerca, o documents interns de qualitat realitzats en el marc de la docència i la recerca a l'IULA.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA