Institut de Lingüística Aplicada
 

Papers de l'IULA. Títols publicats

Sèrie Monografies Sèrie Monografies Papers de la Sèrie Informes
[descarregar arxiu PDF / descargar fichero PDF / download PDF file]
 
10 anys del Corpus de l'IULA
IULA/INF044/06
Autoria: M. Teresa Cabré, Carme Bach, Jorge Vivaldi
  Sistema de extracción de candidatos a término YATE: manual de utilización
IULA/INF043/06
Autoria: Jorge Vivaldi
Ontologies: a review
IULA/INF034/02
Autoria: Judit Feliu, Jorge Vivaldi, M. Teresa Cabré
Descripció quantitativa dels neologismes documentats durant l'any 1995 a la premsa en català
IULA/INF023/98
Autoria: Observatori de Neologia
Sistemes d'extracció automàtica de (candidats a) termes: estat de la qüestió
IULA/INF022/98
Autoria: Rosa Estopà, Jorge Vivaldi, M. Teresa Cabré
Transcription, Tagging and Coding of Bilingual Corpora via LIDES
IULA/INF021/97
Autoria: M. Teresa Turell, Montserrat Forcadell
El Corpus de l'IULA: etiquetaris (segona edició)
IULA/INF018/98
Autoria: Jordi Morel, Sergi Torner, Jorge Vivaldi, M. Teresa Cabré
El Corpus de l'IULA: descripció
IULA/INF017/97
Autoria: Carme Bach, Roser Saurí, Jorge Vivaldi, M. Teresa Cabré
A survey on transfer-based approaches to MT using feature structures
IULA/INF016/97
Autoria: Antoni Tuells, Toni Badia
Marcatge estructural i morfosintàctic del corpus tècnic amb l'estàndard SGML
IULA/INF001/96
Autoria: Jorge Vivaldi, Lluís de Yzaguirre, Xavier Solé, M. Teresa Cabré
Neologismes documentats a la premsa en català (1989 - 2000)
Autoria: Observatori de Neologia
Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2001 - )
Autoria: Observatori de Neologia
Neologismes documentats a la premsa en castellà (1989 - 2000)
Autoria: Observatori de Neologia
Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2001 - 2009)
Autoria: Observatori de Neologia
Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2010 - )
Autoria: Observatori de Neologia
Sèrie Informes Sèrie Informes Papers de la Sèrie Monografies
[descarregar arxiu PDF / descargar fichero PDF / download PDF file]
 
Los sintagmas nominales extensos especializados en inglés y en español: descripción y clasificación en un corpus de genoma
IULA/MON010/05
Autoria: Gabriel Ángel Quiroz Herrera
Metodología del trabajo en neología: criterios, materiales y procesos
IULA/MON009/04
Autoria: Observatori de Neologia
Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos
IULA/MON008/04
Autoria: Observatori de Neologia
Estudi pilot d'identificació de parlants amb finalitat forense
IULA/MON007/03
Autoria: Jordi Cicres i Bosch
La variació a l'estàndard de la lateral palatal al català de Mallorca, Menorca i Eivissa
IULA/MON006/03
Autoria: Francesca Salvà Cerdà
Els efectes de la transmissió intergeneracional de la llengua, l'escolarització i la integració lingüística en les previsions de la competència en valencià al País Valencià.
IULA/MON005/03
Autoria: Raquel Casesnoves Ferrer
The Predicate-Argument Structure
IULA/MON004/97
Autoria: Toni Badia, Carme Colominas
Los vocabularios de definición en los diccionarios de aprendizaje
IULA/MON003/97
Autoria: Marta Prat Sabater
Tractament lexicogràfic dels adjectius: aspectes a considerar
IULA/MON002/97
Autoria: Roser Saurí
Noms que formen part d'un determinant complex
IULA/MON001/96
Autoria: Rosa Estopà

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA