Institut de Lingüística Aplicada
 

Observatori de Neologia / Activitats

II Seminari de Neologia, Barcelona, 18 d'abril del 2001

Un dels objetius de l'Observatori de Neologia és orientar el estudi cap a la descripció dels processos i de les regles de formació de paraules per tal de poder contrastar-los amb els que descriuen les gramàtiques i contribuir, així, a l'actualització d'aquestes obres. I és des d'aquesta orientació que l'Observatori va començar a organitzar un seminari anual, amb l'objectiu de mostrar els treballs de descripció que el grup va duent a terme. Els principals destinataris d'aquest acte van a ser els estudiants de les facultats de Traducció i Interpretació, de Periodisme i de Comunicació Audiovisual, i de Filologia i Humanitats, que mantenen un contacte estret i constant amb la creació lèxica; aquest seminari també es va adreçar als estudiants de tercer cicle i als membres de l'Observatori.

El I Seminari de Neologia va tenir lloc el 17 de febrer del 2000.

Programa

Presentació del Seminari a càrrec de Pilar Estelrich, degana de la Facultat de Traducció i Interpretació, i de M. Teresa Cabré, directora de l'IULA i de l'Observatori de Neologia

Sessió de comunicacions

  • Aspectes de composició: nom-nom (Judit Feliu, Yannick Garcia i Isabel Obradós)
  • Aspectes de composició: verb-nom (Mireia Lladó, Sergi Ramírez i Òscar Talamino)
  • Aspectes de composició: altres estructures diferents de nom-nom i verb-nom (Xavier Solé i Mercè Vázquez)
Pausa i cafè. Exposició de materials de l'Observatori.

Sessió de comunicacions

  • Dos formants pejoratius: el prefix -pseudo i el sufix oide- (Sílvia López, Cristina Mayoral, Muntsa Pibernat i Elisabet Solé)
  • Els neologismes formats sobre noms propis (Mariona Barrera, Marc Colell i Judit Freixa)
  • Buidatge i anàlisi de neologismes orals (Meritxell Domènech, Rosa Estopà, Maite Ferré, Cristina Gómez, Cristina Mayoral i Mireia Raymi)

Conclusions i cloenda

Organitzat per:

Observatori de Neologia

Comitè organitzador: Marc Colell, Judit Feliu, Judit Freixa, Yannick Garcia i Elisabet Solé
Amb el suport de: Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Facultat de Traducció i Interpretació

L'IULA publica les actes de les seves activitats:


Continguts

Lèxic i Neologia. Barcelona: Observatori de Neologia, IULA, 2002. (Sèrie Monografies, 5).
Autoria: Observatori de Neologia. Cabré, M. T.; Freixa, J.; Solé, E. (ed.).


© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA