Institut de Lingüística Aplicada
 

III Seminari de Neologia

Data: 7 de juny de 2006
Lloc:

Auditori de l'Edifici Rambla
La Rambla 30-32, 08002 Barcelona

Descripció:

L'Observatori de Neologia des de 1988 ha constituït un corpus de neologia a partir de corpus textuals. El criteri amb què treballa l’Observatori per establir la neologicitat dels mots és el criteri lexicogràfic que permet considerar com a neològiques aquelles paraules que no estan documentades en uns diccionaris que es consideren de referència en el projecte. Aquest criteri té múltiples avantatges però a vegades resulta pobre perquè considera igual de neològiques unitats com avort, míster, drogotest, antipopular, kebab o zona verda.

L’objectiu d’aquesta jornada és la reflexió a l’entorn dels criteris i dels filtres per determinar diferents graus de neologicitat. En concret, es mostraran els treballs fruit d’una recerca que, a partir de l’experiència adquirida amb els anys de treball a l’Observatori de Neologia, planteja refinar el reconeixement i la detecció de neologismes introduint una sèrie de filtres que matisen el criteri d’exclusió lexicogràfica. Hem convidat el Dr. Janssen a parlar sobre mesures per determinar els graus de neologicitat d’una paraula nova aplicades a la detecció automàtica de neologia.

Aquest tercer seminari assegura també la continuïtat d’aquest tipus de trobades que es van iniciar el 2000. Els principals destinataris d'aquest són el col·lectiu d’estudiants universitaris, els membres de l'Observatori i també totes aquelles persones interessades en la creació lèxica

El I Seminari de Neologia va tenir lloc el 17 de febrer del 2000 i el II Seminari de Neologia el 18 d’abril del 2001

PROGRAMA

16.00

Presentació del Seminari a càrrec de Luis Pegenaute, degà de la Facultat de Traducció i Interpretació, i de M. Teresa Cabré, directora de l'Observatori de Neologia
16.10
Sessió de comunicacions
16.15
Presentació general de la recerca: Neologismes i graus de neologicitat: motivacions, criteris i filtres
Rosa Estopà
16.30 Els neologismes formats per prefixació
Sabela Fernández, Maria Gené, Francesca Salvà, Mireia Raymi
16.45
Els neologismes formats per sufixació
Ona Domènech, Sílvia López, Albert Morales
17.00
Els neologismes formats per composició i sintagmació
Rosa Estopà, Verónica Palacín, Manuel Souto, Vanesa Vidal

17.15

Els neologismes formats per resemantització
Judit Feliu, Lídia Martínez, Hada Salazar, Bàrbara Tadeo
17.30
Els neologismes manllevats
Bernat Bardagil, Mariona Barrera, Meritxell Borràs, Marc Colell, Alba Coll
17.45
Els neologismes formats per recursos menors
Judit Freixa, Amor Montané, Josep Miquel Ramis
18.00
Debat
18.30
Pausa
19.00 Conferència. NEOTRACK: una eina flexible de selecció i detecció automàtica de neologismes basada en criteris de neologicitat a càrrec del Dr. Maarten Janssen, investigador de l'Instituto de Lingüística Teórico e Computacional (ILTEC) de Lisboa
20.30
Cloenda i refrigeri

Durant tota la Jornada hi haurà una exposició de materials de l'Observatori

Organitzat per: Observatori de Neologia

Comitè organitzador: Mariona Barrera, Ona Domènech, Rosa Estopà, Judit Feliu, Judit Freixa, Sílvia López, Albert Morales, Francesca Salvà

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA