Banc de neologismes BOBNEO
Banc de neologismes del Centro Virtual Cervantes

iniciLa Xarxa NEOXOC

NEOXOC és una xarxa d'observatoris de neologia de les varietats geolectals del català, formada per vuit universitats catalanes, que té com a principal objectiu estudiar les diferents tendències en la creació lèxica en els diferents territoris de parla catalana.

Actualment NEOXOC desenvolupa un projecte finançat per l'Institut d'Estudis Catalans en el qual es constitueix i s'analitza contrastivament un corpus comparable de neologismes extrets de fonts diatòpiques. El projecte se centra en l'estàndard escrit, en concret, en el buidatge de textos de premsa editada des de territoris representatius de les cinc varietats geolectals del català que la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans considera com a bàsiques en els estudis sobre l'estàndard: baleàric, català septentrional, valencià, nord-occidental i català central.

Cadascun dels nodes de NEOXOC s'ocupa del buidatge sistemàtic de paraules noves que apareixen en la premsa del seu territori. Per fer-ho, tots els grups utilitzen la mateixa metodologia i les mateixes eines informàtiques amb la finalitat d'assegurar que els resultats siguin comparables i contrastables. Aquestes eines de tractament han estat elaborades per l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra.

iniciObjectius

Articular una xarxa d'observatoris de neologia en diferents punts del territori de la llengua catalana.

Constituir un corpus de gran difusió de neologismes de les diferents varietats diatòpiques de la llengua catalana.

Analitzar a través dels mitjans de comunicació locals els recursos que fa servir el català per denominar nous conceptes en les seves varietats diatòpiques.

Difondre periòdicament les noves creacions lèxiques del català.

Contribuir a l'actualització del lèxic dels diccionaris de llengua general.

Desenvolupar una plataforma que permeti el treball en xarxa i l'intercanvi de dades amb altres grups.

Promoure i organitzar activitats, reunions científiques i fòrums de reflexió sobre neologia teòrica i descriptiva.

iniciProjectes associats

NEOXOC: Desenvolupament d'una xarxa d'observatoris de neologia de les varietats geolectals del català [PT2008-S0402-CABRE01], finançat per l'Institut d'Estudis Catalans. Durada del projecte: 2008-2010. Investigadora principal: M. Teresa Cabré.

iniciRecull de premsa sobre la xarxa

"'Inventem' paraules per enriquir-nos". Diari de Tarragona (Noves Perspectives). 25/11/2010.

"Inventeu paraules, que és sa" publicat al blog "Sant Tornem-hi" d'en Xavier Rull.

iniciContacte

Node coordinador: Observatori de Neologia

Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra
Campus de la Comunicació - Poblenou
C/ Roc Boronat 138
08018 - Barcelona

Tel. 935 422 337 Fax. 935 422 321

Fecha de actualización: 29-11-2011