Institut de Lingüística Aplicada
 

Jornada sobre Neologia

Data: 14 octubre de 2011
Lloc:

Campus de la Comunicació-Poblenou, Aula 55.309 (Sala de conferències)

 

 

Programa

09.30 Presentació a càrrec de M. Teresa Cabré, directora de l'Observatori de Neologia i Lliurament del III Premi Extraordinari de Doctorat de l'IULA a càrrec d'Àngel Lozano, vicerector de recerca de la UPF.
10.00 Andreína Adelstein, Universidad Nacional de General Sarmiento (Argentina). Neología y variedades lingüísticas: investigaciones sobre el español de la Argentina.
11.00 Pausa
11.30 Jordi Ginebra, Universitat Rovira i Virgili. La neologia gramatical: el cas del règim verbal. Estudi contrastiu català-castellà.
12.30 Armelle Boussidan, L2C2, CNRS, Université Lyon 1 (França). Détecter, analyser et modéliser les néologies formelles et sémantiques en corpus: propositions méthodologiques et analytiques adaptables d'une langue à l'autre.
13.30 Conclusions

Organització

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA