Institut de Lingüística Aplicada
 

Presentació de llibre

Dia: dimarts 2 de novembre de 2004 a les 19.30h

Lloc: Llibreria Laie, Pau Claris 85, 08010 Barcelona

El dimarts 2 de novembre a les 19.30h tindrà lloc a la llibreria Laie la presentació del llibre Llengua catalana i neologia. Aquest volum, publicat per l'editorial Meteora, és una obra col·lectiva realitzada pels membres de l'Observatori de Neologia (OBNEO), integrat dins del grup de recerca IULATERM de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra.

Totes les llengües disposen de mecanismes de creació de noves paraules que permeten que els parlants formin neologismes per denominar noves realitats o per formar noves paraules amb finalitats estilístiques o expressives. La descripció de les possibilitats de formació de mots que ens ofereix la llengua catalana ha estat descrita en les gramàtiques tradicionals i especialment en gramàtiques descriptives recents. Però, en canvi, el contrast de la fotografia estàtica documentada en les gramàtiques amb la fotografia dinàmica que ens ofereix l'observació dels neologismes apareguts recentment en textos de llengua general, permet avaluar quina és la tendència neològica de la llengua catalana. I és amb aquest objectiu innovador que neix aquesta publicació.

El llibre conté una introducció, a càrrec de M. Teresa Cabré, sobre la llengua catalana i la innovació lèxica en el panorama internacional; un estudi sobre els mecanismes de què disposa la llengua catalana actualment per formar noves paraules; i un recull d'un miler de neologismes documentats en textos escrits i orals durant el període 1999-2001, procedents del Banc de dades neològiques de l'Observatori.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA