Español | English


Presentació

Aquest projecte es proposa estudiar l’estil idiolectal dels parlants i escriptors d’una determinada llengua des d’una perspectiva aplicada a la lingüística forense. Concretament, es proposa explorar i desenvolupar la possibilitat de mesurar la diferència lingüística entre diversos idiolectes i la distància idiolectal de cada individu, de manera que al final es pugui aconseguir un Índex de Similitud Idiolectal (ISI), una mesura numèrica que compari diverses mostres lingüístiques i calculi la distància lingüística entre elles. L’aplicació de l’estudi de l’estil idiolectal al camp de la lingüística forense és fonamental, ja que aquesta aplicació hauria de permetre identificar de manera inequívoca als parlants o escriptors d’una determinada llengua, comparant una gravació o un text escrit dubitat  i un conjunt de gravacions o textos escrits indubitats, a partir de l’anàlisi de les formes lingüístiques triades per part de cada parlant/escriptor. Així doncs, en aquest projecte es proposa la creació d’un protocol que permeti establir aquest Índex de Similitud Idiolectal (ISI) i, un cop analitzats diversos paràmetres lingüístics (fonològics, morfosintàctics, discursiu-pragmàtics), concloure si dues gravacions o dos textos escrits han estat produïts per una mateixa persona o no. 

figure 1

Figure 1. Representació general de l’ISI

Finançament

Aquesta recerca es porta a terme amb l’ajut de tres projectes:

 

 


UPF - IULA MINECO - FECYT
Data d'actualizació: 8-02-2013