Institut de Lingüística Aplicada
 

Observatori de Neologia / Activitats

Jornada de Formació en Neologia, Barcelona, 15-16 de juliol del 2003

En l'actualitat l'Observatori de Neologia ha posat en marxa el Projecte Antenas Neológicas que té com a objectiu treballar amb la diversitat geogràfica del castellà a partir del buidatge de neologismes de la premsa d'àmplia difusió de diversos països de parla castellana. Els països que formaran part del projecte són Argentina (Universidad General Sarmiento: Andreína Adelstein), Cuba (Unión Latina, Oficinas del SIIT: Rodolfo Alpízar), Mèxic (Colegio de México: María Pozzi), Uruguai (Universidad la República: Sara Álvarez) i Xile (Universidad de Concepción: Mary Fuentes). En una propera fase podrien adherir-s'hi nous membres (d'altres països). Cadascun d'aquests grups acull una antena neològica i el buidatge que faran seguirà la metodologia de l'Observatori i aplicaran l'eina d'extracció Sextan. Unión Latina, Editorial SPES i l'IULA són els organismes que donen suport al projecte.

Les Jornades van ser concebudes a fi de donar a conèixer tant el projecte, com les pautes metodològiques i les eines de treball a utilitzar per les Antenas Neológicas.

Programa

Dimarts 15 de juliol

 • Recepció i benvinguda (M. Teresa Cabré i Judit Freixa)

 • Presentació dels grups (Membres de les Antenes)

 • Presentació dels objectius i funcionament del projecte (M. Teresa Cabré)

 • Sextan: presentació de la cadena de treball (Jordi Vivaldi)

 • Processament dels textos de buidatge (Jordi Vivaldi)
Dimecres 16 de juliol

 • Sextan: demostració del treball del neòleg (Mariona Barrera)

 • Sextan: avaluació de l'eina (Judit Freixa)

 • Buidatge oral i espontani (Rosa Estopà i Jordi Morel)

 • Explotació lexicogràfica (Elisabet Solé i Raúl Araya)

 • Presentació dels treballs d'anàlisi (Judit Feliu i Marta Folia)

 • Discussió dels membres del projecte

Organizat per:

Observatori de Neologia

Amb el suport de: Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra
  Editorial SPES
  Unión Latina

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA