Institut de Lingüística Aplicada
 

IV Seminari de Neologia. Neologia catalana contrastiva

Data: 09 juny de 2011
Lloc:

Aula 55.309
Campus de la Comunicació - Poblenou, Universitat Pompeu Fabra

Descripció:

El IV Seminari de neologia està orientat a l'anàlisi contrastiva en neologia catalana: si la neologia es indicadora de la vitalitat d'una llengua, és interessant estudiar quines relacions de semblança estableix el català amb altres llengües, principalment el castellà. El contrast s'estendrà cap a altres paràmetres com ara el tipus de buidatge (neologismes de la premsa, de revistes i textos orals), les fonts, el pas del temps, la freqüència d'aparició, etc. Hi ha molts factors que són interessants d'analitzar a fi d'intentar conèixer el comportament de la creació lèxica i com hi intervenen altres factors externs.

Els processos de formació que tractarem són els següents: prefixació, sufixació, composició, composició culta, lexicalització i conversió, manlleus, neologia semàntica i sintagmació.

Objectius: Oferir els resultats d'una primera anàlisi contrastiva dels neologismes detectats a l'Observatori de Neologia seguint els diferents mecanismes d'innovació del lèxic de la llengua
Inscripció: La inscripció és gratuïta. Confirmeu assitència enviant un missatge a l'adreça observatori.neologia@upf.edu.

PROGRAMA

09:00 Inauguració del IV Seminari de Neologia a càrrec de Mercè Lorente, Directora de l'IULA, i Cristina Gelpí, Degana de la Facultat de Traducció i Interpretació
09:15 Conferència a càrrec de Xosé María Gómez Clemente del Observatorio de Neoloxía da Universidade de Vigo
10:00 Pausa
10:20

Comunicacions

 • Observacions sobre la innovació lèxica catalana
  Teresa Cabré i Judit Freixa
 • Anàlisi quantitativa i qualitativa dels neologismes prefixats en català i tendències contrastives amb el castellà
  Maria Gené i Elisabet Llopart
 • Models i productivitat dels neologismes sufixats en català i castellà
  Laura Cantero, Mercè Lorente i Xesca Salvà
 • El paper de la composició culta en la formació de neologismes en català i castellà: evolució diacrònica i productivitat dels afixos més freqüents
  Paola Cañete, Sabela Fernández i Francina Janer
 • Els compostos patrimonials coincideixen entre llengües? El cas del català i el castellà
  Alba Coll, Amor Montané i Albert Morales
12:00 Pausa
12:20

Comunicacions

 • La neologia sintagmàtica: estudi contrastiu per al català i el castellà
  Judit Freixa i Sandra Rojas
 • Tipologia contrastiva de la innovació lèxica pel procés de lexicalització en català i castellà
  M. Teresa Cabré i Hada Rosabel Salazar
 • La neologia semàntica: anàlisi contrastiva i criteris de tipologització
  Ona Domènech, Rosa Estopà, Teresa Graells i Helena Sacasas
 • Els manlleus documentats en català i en castellà (2007-2009): anàlisi contrastiva
  Queralt Alsina, Mariona Barrera, Alejandro Fernández, Marc Font i Bárbara Tadeo
13:45 Clausura a càrrec de M. Teresa Cabré, Directora de l'Obneo
14:00 Final del seminari

Organitzat per: Observatori de Neologia

Amb el suport de: Institut Universitari de Lingüística Aplicada i Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA