Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

14. Observatori de Neologia (ed.). Mots d'avui, mots de demà
Barcelona: IULA, Institut de Lingüística Aplicada, CER. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2016. ISBN: 978-84-9984-326-1. [234 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Molts mots d'avui van ser mots d'ahir i seran mots de demà, perquè són el fil conductor de la nostra història. N'hi haurà, però, que desapareixeran perquè hauran estat personatges secundaris, neologismes efímers. En aquest volum parlem tant dels uns com dels altres, perquè tots han format part d'aquests 25 anys de vida de l'Observatori de Neologia.

Muchas palabras de hoy fueron palabras de ayer y serán palabras de mañana, porque son el hilo conductor de nuestra historia. No obstante, algunas desaparecerán porque habrán sido personajes secundarios, neologismos efímeros. En este volumen hablamos tanto de unos como de otros, porque todos han formado parte de estos 25 años de vida del Observatori de Neologia.

Many words of today were words of yesterday and they will be words of tomorrow, because they are the common thread of our history. However, some of them will disappear because they will have had minor roles, they will have been ephemeral neologisms. In this volume we talk about both, because all of them have been part of these 25 years of the Observatori de Neologia.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA