Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Monografies

13. Casesnoves-Ferrer, Raquel; Forcadell Guinjoan, Montserrat; Gavaldà Ferré, Núria (eds.). Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2014. ISBN: 978-84-9984-149-6. [399 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell comprèn divuit treballs de la variació, lingüística forense, multilingüisme i llengua anglesa publicats en honoar de Maria Teresa Turell Julià. El volum es completa amb dues ressenyes i dotze laudatios, a més d'una semblança sobre l'homenatjada i un recull bibliogràfic de les seves aportacions principals.

Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell incluye dieciocho trabajos de la variación, lingüística forense, multilingüismo y lengua inglesa publicados en honor de Maria Teresa Turell Julià. El volumen se completa con dos reseñas y doce laudatios, además de una semblanza sobre la homenajeada y una selección bibliográfica de sus aportaciones principales.

Ens queda la paraula: estudis de lingüística aplicada en honor a M. Teresa Turell comprises eighteen pieces of work on variation, forensic linguistics, multilingualism and English language that have been published in honour of Maria Teresa Turell Julià. The volume concludes with two reviews and twelve laudatios, in addition to a profile on the honoured person and a biographical note about her main contributions.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA