Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

16. Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud: IV Actividades de IULATERM Verano (7-17 de julio de 2003)
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria, 2004. ISBN: 978-84-96367-07-4. [193 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud presenta les conferències d'inauguració i clausura de la IV Escola Internacional d'Estiu de Terminologia a càrrec del Dr. Salvador Reguant (La terminologia científica: un àmbit d'interès per a la humanitat actual) i del Dr. Cecilio Garriga (Llengua i ciència: reflexions lingüístiques dels científics en els segles XVIII i XIX), respectivament; i les aportacions del IV Simposi Internacional d'Estiu de Terminologia.

Els Simposis d'Estiu organitzats per IULATERM són trobades interdisciplinaris d'especialistes interessats en terminologia en els que es debaten temes monogràfics. En aquesta quarta edició es va abordar el tema de l'objectivitat científica i el llenguatge en les ciències de la salut a través de la presentació de quatre ponències-marc: La medicina y su lenguaje: del mitos al logos, presentada per la Dra. Berta M. Gutiérrez, Hacer ciencia de la salud: los diagnósticos y el conocimiento de las enfermedades a càrrec del Dr. Josep L. Barona, Ocultación del pensamiento científico a càrrec del Dr. Adolf Tobeña i Los escollos de la comunicación científica presentada por el Dr. Xavier Fuentes; i de comunicacions externes relacionades amb la temàtica del Simposi. El Simposi va finalitzar amb la celebració de la taula rodona sobre ciències de la salut i llenguatge i la lectura de les conclusions de l'esdeveniment que s'inclouen també en aquest volum.

 

Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud presenta las conferencias de inauguración y clausura de la IV Escuela Internacional de Verano de Terminología a cargo del Dr. Salvador Reguant (La terminología científica: un ámbito de interés para la humanidad actual) y del Dr. Cecilio Garriga (Lengua y ciencia: reflexiones lingüísticas de los científicos en los siglos XVIII y XIX), respectivamente; y las aportaciones del IV Simposio Internacional de Verano de Terminología.

Los Simposios de Verano organizados por IULATERM son encuentros interdisciplinarios de especialistas interesados en terminología en los que se debaten temas monográficos. En esta cuarta edición se abordó el tema de la objetividad científica y el lenguaje en las ciencias de la salud a través de la presentación de cuatro ponencias-marco: La medicina y su lenguaje: del mitos al logos, presentada por la Dra. Berta M. Gutiérrez, Hacer ciencia de la salud: los diagnósticos y el conocimiento de las enfermedades a cargo del Dr. Josep L. Barona, Ocultación del pensamiento científico a cargo del Dr. Adolf Tobeña y Los escollos de la comunicación científica presentada por el Dr. Xavier Fuentes; y de comunicaciones externas relacionadas con la temática del Simposio. El Simposio finalizó con la celebración de la mesa redonda sobre ciencias de la salud y lenguaje y la lectura de las conclusiones del evento que se incluyen también en este volumen.

 

Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud presents the opening and closing lectures of the Fourth International Summer School on Terminology (IV Escuela Internacional de Verano de Terminología) by Dr. Salvador Reguant (La terminología científica: un ámbito de interés para la humanidad actual) and Dr. Cecilio Garriga (Lengua y ciencia: reflexiones lingüísticas de los científicos en los siglos XVIII y XIX), respectively, and includes the contributions to the Fourth International Symposium on Terminology (IV Simposio Internacional de Verano de Terminología).

The Summer Symposia organized by IULATERM are interdisciplinary meetings of specialists interested in terminology in which monographic subjects are discussed. In this fourth edition the subjects "scientific objectivity" and "language in the Health sciences" were analysed through four presentations: La medicina y su lenguaje: del mitos al logos, by Dr. Berta M. Gutiérrez, Hacer ciencia de la salud: los diagnósticos y el conocimiento de las enfermedades in charge of Ph.D. Josep L. Barona, Ocultación del pensamiento científico by Dr. Tobeña and Los escollos de la comunicación científica by Dr. Xavier Fuentes. The program also included papers on topic related to the Symposium subject-matter and ended with the celebration of a round table on "Health sciences and language" and the reading of the Symposium conclusions, which are also incorporated to this volume.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

IV Simposio Internacional de Terminología. Objetividad científica y lenguaje

Ponencias

IV Escuela Internacional de Verano de Terminología

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA