Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

13. Bach, C.; Martí,J. (ed.). I Jornada Internacional sobre la investigación en terminología y conocimiento especializado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2003.
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

El dia 9 de juliol de 2001 es va celebrar a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la I Jornada Internacional sobre la Investigación en Terminología y Conocimiento Especializado, organitzada pel grup IULATERM de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada d'aquesta universitat. Aquesta jornada d'estudi es va plantejar amb l'objectiu de facilitar l'intercanvi de coneixements sobre projectes d'investigació que es duien a terme en aquell moment, en un doble sentit. El primer obvi, per a tot tipus d'actes d'aquesta naturalesa, el de la transmissió dels propis coneixements i la seva eventual discussió. El segon, en el sentit d'oferir una visió panoràmica i actualitzada de l'estat de la investigació terminològica, a partir dels treballs i enfocaments introduïts pels nous investigadors.

El día 9 de julio de 2001 se celebró en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona la I Jornada Internacional sobre la Investigación en Terminología y Conocimiento Especializado, organizada por el grupo IULATERM del Institut Universitari de Lingüística Aplicada de esta Universidad. Dicha jornada de estudio se planteó con el objetivo de facilitar el intercambio de conocimientos sobre proyectos de investigación que se llevaban a cabo en aquel momento. El objetivo de la Jornada era doble. De un lado, sirvió para transmitir y compartir los propios conocimientos y dar paso a su eventual discusión. Del otro, se ofreció una visión panorámica y actualizada del estado de la investigación terminológica, a partir de los trabajos y enfoques introducidos por los nuevos investigadores.

The research group IULATERM of Universitat Pompeu Fabra Institut for Applied Linguistics organized the I Jornada Internacional sobre la Investigación en Terminología y Conocimiento Especializado, held in Barcelona on July 9, 2001. This workshop was created in order to promote the exchange of knowledge about the research projects carried out in that moment. This was done taking into account two objetives. The first one, proper to all events, was to read the papers and eventually establish a discussion. The second one was to offer the state of the art of terminology research from works and approaches presented by new researchers.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA