Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

12. Cabré, M. T.; Freixa, J.; Tebé, C.. Terminología y conocimiento especializado
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra, 2003. ISBN: 84-477-0850-0. [102 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

El III Simposi Internacional de Terminologia, organitzat pel grup d'investigació IULATERM, es va fer a la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona del 10 al 13 de juny del 2001. Després de les dues primeres edicions, dedicades monogràficament a la Termonologia i models culturals (1997) i a la Terminologia i cognició (1999), les tres ponències del simposi se centren en l'anàlisi de les Fonts de coneixement especialitzat i al terminologia.

La primera ponència, presentada per Lita Lundquist (Copenhagen Business School) tracta sobre la producció de coneixement especialitzat. La segona ponència, de Cristina Junyent (Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra) parla dels problemes de la transmissió del coneixement especialitzat. La tercera ponència, a càrrec de Mercè Izquierdo (Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona), analitza l'ensenyament del coneixement especialitzat. El volum recull un quart text, una conferència del professor Josep Bernabeu-Mestre (Universitat d'Alacant) a la III Escola d'Estiu de Terminologia, que parla de problemes terminològics a la investigació històrica.

El III Simposio Internacional de Terminología, organizado por el grupo de investigación IULATERM, se celebró en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona del 10 al 13 de julio de 2001. Tras las dos primeras ediciones, dedicadas monográficamente a la Terminología y modelos culturales (1997) y a Terminología y cognición (1999), las tres ponencias del III Simposio se centran en el análisis de las fuentes del conocimiento especializado y la terminología.

La primera ponencia, presentada por Lita Lundquist (Copenhaguen Business School), trata sobre la producción del conocimiento especializado. La segunda ponencia, presentada por Cristina Junyent (Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra), aborda los problemas de la transmisión del conocimiento especializado. La tercera ponencia, a cargo de Mercè Izquierdo (Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona), analiza la enseñanza del conocimiento especializado. El volumen recoge un cuarto texto, que corresponde a la conferencia que pronunció el profesor Josep Bernabeu-Mestre (Universitat d'Alacant) en la III Escuela Internacional de Verano de Terminología, y versa sobre problemas terminológicos en la investigación histórica.

The III International Symposium of Terminology, organized by the research group IULATERM, was held at Universitat Pompeu Fabra in Barcelona from July 10 to 13, 2001. After the two first editions, devoted to Terminology and cultural models (1997) and to Terminology and cognition (1999), the three lectures of the l III Symposium are devoted to the analysis of sources of specialized knowledge and terminology.

The first lecture, presented by Lita Lundquist (Copenhaguen Business School), is about the production of specialized knowledge. The second lecture, presented by Cristina Junyent (Observatori de la Comunicació Científica de la Universitat Pompeu Fabra), is about the problems of the transference of specialized knowledge. The third lecture, presented by Mercè Izquierdo (Departament de Didàctica de les Matemàtiques i de les Ciències Experimentals de la Universitat Autònoma de Barcelona), analyzes the teaching of specialized knowledge. The volumen has a four tex from the a lecture of Professor Josep Bernabeu-Mestre (University of Alacant) in the III Escuela Internacional de Verano de Terminología, and is about the terminology problems in historical research.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA