Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

11. Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona (ed.). Terminologia i Serveis Lingüístics
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2002. ISBN: 84-477-0831-4. [161 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aquest volum aplega les ponències i comunicacions de la I Jornada de Terminologia i Serveis Lingüístics organitzada per l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada, amb la col·laboració de la Comissió Tècnica de Llengua de l'Institut Joan Lluís Vives. El propòsit d'aquesta Jornada era contribuir a posar en marxa un marc de cooperació més estret i eficaç entre la universitat i el món professional de la terminologia catalana, amb la voluntat d'encetar un camí profitós per a l'activitat terminològica en llengua catalana i, en definitiva, per a la consolidació del procés de normalització de la llengua pròpia.

Este volumen reúne las ponencias y comunicaciones presentadas a la I Jornada de Terminología y Servicios Lingüísticos, organizada por el Institut Universitari de Lingüística Aplicada, con la colaboración de la Comissió Tècnica de Llengua del Institut Joan Lluís Vives. El propósito de esta Jornada era contribuir a poner en marcha un marco de cooperación más estrecha y eficaz entre la universidad y el mundo profesional de la terminología catalana, con la voluntad de consolidar un camino productivo para la actividad terminológica en lengua catalana y, en definitiva, para la consolidación del proceso de normalización de la lengua.

This volumen gets together the lectures and communications presented in the I Jornada de Terminología y Servicios Lingüísticos (I Workshop of Terminology and Linguistic Services), organized by the Institute for Applied Linguistics, with the collaboration of "Comissió Tècnica de Llengua" of the "Institut Joan Lluís Vives". The purpouse was to contribute to put into function a more efficient and closer cooperation agreement between the university and the professional world of Catalan terminology, with the idea of consolidate a productive way for terminology activity in Catalan and, definitively, to consolidate the process of language standardization.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA