Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

10. Lorda, Clara Ubaldina; Ribas, Montserrat (ed.). Anàlisi del discurs polític.  Producció, mediació i recepció
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 2002. ISBN: 84-477-0800-4. [186 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

L'octubre de 2000 varen tenir lloc a la Universitat Pompeu Fabra les Jornades sobre Anàlisi del Discurs Polític: Producció, Mediació i Recepció, organitzades conjuntament per l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada i la Xarxa d'Estudis del Discurs (2000XT-0062), formada per grups d'investigació de diferents universitats catalanes i de la resta de l'Estat, franceses i hispanoamericanes. En aquest llibre s'han reunit les diverses comunicacions que foren presentades a les Jornades, i una síntesi del debat que va cloure aquells dos dies de reflexió a l'entorn del discurs polític.

En octubre del 2000 van a tener lugar en la Universidad Pompeu Fabra las Jornadas sobre Análisis del Discurso Político: Producción, Mediación y Recepción, organizadas conjuntamente por el Institut Universitari de Lingüística Aplicada y la Red de Estudios del Discursos (2000XT-0062), formada por grupos de investigación de diversas universidades catalanas y del resto de España, francesas e hispanoamericanas. En este libro se han reunido las distintas comunicaciones que fueron presentadas a las Jornadas, y una síntesis del debate que culminó los dos días de reflexión entorno al discurso político.

On Octuber 2000, it was held at Universitat Pompeu Fabra the Jornadas sobre Análisis del Discurso Político: Producción, Mediación y Recepción (Symposium on Polítical Discourse Analysis: Production, Mediation y Recepction), organized jointly by the Institute for Applied Linguistics and the Red de Estudios del Discursos (Network for Discourse Researches) (2000XT-0062), created by research groups from several Catalan universities as well as from Spain, France, and Latin America. In this book, the different communications from the sessions are presented, as well as the synthesis of the final discussion at the end of the two days of reflection around political discourse.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA