Institut de Lingüística Aplicada
 

Edicions de l'IULA / Sèrie Activitats

01. Cabré, M. Teresa (ed.). Jornada Panllatina de Terminologia: perspectives i camps d'aplicació, 14 de desembre de 1995
Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, 1996. ISBN: 84-477-0584-6. [117 p.]
Publicació següent

 

Resum / Resumen / Abstract

Aprofitant que els membres de la Xarxa Panllatina de Terminologia (REALITER) celebraven la seva reunió de coordinació a la UPF, es va organitzar aquesta Jornada Panllatina de Terminologia: perspectives i camps d'aplicació, amb la finalitat de difondre una matèria que, en tant que disciplina acadèmica, és encara molt nova, i de desvetllar l'interès dels estudiants de Filologia, Lingüística, Traducció i Documentació de les universitats catalanes.

Coincidiendo con que los miembros de la Red Panlatina de Terminología (REALITER) celebraban su reunión de coordinación en la UPF, se va a organizar esta Jornada Panlatina de Terminología: perspectivas y campos de aplicación, con la finalidad de difundir una materia, que en tanto disciplina académica es todavía muy nueva, y de fomentar el interés de los estudiantes de Filología, Lingüística, Traducción y Documentación de las universidades catalanas.

Organized in conjunction with the coordinating meeting of the Pan-Latin Commission on Terminology (REALITER) held at Universitat Pompeu Fabra, the Pan-Latin Workshop on Terminology had as its goal to publicize a subject which, as an academic discipline, is still very new.

Índex de continguts / Tabla de contenido / Table of contents:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA