Universitat Pompeu Fabra
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
 
Inici
Search
Contacte | Mapa Web

Grup UVAL


 

El grup de recerca UVAL (Unitat de Variació Lingüística) té com a objecte d'estudi a) la variació (en el grup i en l’individu) i el canvi lingüístics, com a fenòmens inherents al llenguatge natural, i b) les implicacions d'aquesta variabilitat per a la comprensió de diferents dimensions lingüístiques i per a la consecució de diversos objectius en la millora del disseny d'aplicacions lingüístiques. Aquesta caracterització variable del llenguatge humà, micro i macro-lingüísticament estructurada, afecta tots els nivells lingüístics i regles que condicionen el comportament lingüístic i la interacció comunicativa.

UVAL estudia tres dimensions de la variació lingüística:

Des de l'any 2001, UVAL té la consideració de grup de recerca consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya (SGR2001 i SGR2005 ). Amb anterioritat, de l’any1995 al 2000, els investigadors d'UVAL van formar part del grup de recerca LATRAL (Lingüística Aplicada al Tractament del Llenguatge), també considerat grup de recerca consolidat en el Pla de Recerca de Catalunya (1995SGR00042, 1996SGR00045, 1998SGR00085, 2000SGR00085).


ForensicLab és un Laboratori de Lingüística Forense vinculat a UVAL que desenvolupa activitats formatives i de recerca, i de servei en peritatge lingüístic

© INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Roc Boronat 138, 08018 Barcelona