Corpus Oral dialectal (COD)

Maria-Rosa Lloret, Joaquim Viaplana, Maria Pilar Perea i Esteve Clua

Applet Dialectomètrica

Distància Lingüística entre les varietats valencianes

Coordinació: Esteve Clua

Desenvolupat per: Slawomir Sobota

Global: Mapa de similitud

Escolliu la matriu de similituds

Accés als mapes de paràmetres

Finançat pels projectes d’investigació: HUM2007-65531/FILO i FFI2010-22181-CO3-03