Annex 3

Instruments de mesura

Seguretat en el treball
Mesurador de terra
Comprovador de voltatge i d'intensitat (tester)
Mesurador de distÓncia de lÝnies elŔctriques d'alta tensiˇ
Perxa a´llant

Amunt

Higiene industrial
Acceler˛metre
Bomba d'alt cabal
Bomba de baix cabal
Carregador de bomba
Calibrador de bomba

Equip per a la mediciˇ directa d'agents quÝmics:

Tub de fum comprovador de corrent d'aire
Monitor passiu
ExplosÝmetre

Equip termomŔtric:

Psicr˛metre
Term˛metre de globus
Term˛metre humit natural
Term˛metre (term˛metre sec)
Lux˛metre
Vel˛metre
Termoanem˛metre
Son˛metre
Son˛metre integrador
DosÝmetre de soroll
Calibrador de son˛metre (pistofon)
Analitzador de banda d'octava de soroll
Analitzador d'espectre de camp electromagnŔtic
Mesurador de camp electromagnŔtic
Sonda isotr˛pica:

DosÝmetre de radiaciˇ ionitzant:
Mesurador de radiaciˇ ionitzant:
ConÝmetre

Amunt

Accessoris
Sistemes de captaciˇ Tub d'adsorciˇ
Portafiltre (casset)
Flascˇ rentador de gasos (impinger)
Bossa Tedlar
Ciclˇ
Tub colorimŔtric
Sistema de captaciˇ blanc
Suports de captaciˇ Filtre de membrana
Soluciˇ absorbent

Amunt

Ergonomia i psicosociologia aplicada
FreqŘenci˛metre
Cron˛metre
Cinta mŔtrica
Dinam˛metre de mÓ
Antrop˛metre
Goni˛metre
Electromi˛graf
Cadira antropomŔtrica
Pod˛metre

Amunt

VigilÓncia de la salut
Pes clÝnic
TallÝmetre
Negatoscopi
Otoscopi
Rinoscopi
Oftalmoscopi
Fonendoscopi
Esfingonam˛metre
Espir˛metre
Equip per al control de la visiˇ
Optotip
Audi˛metre
Equip de radiodiagn˛stic
Laringoscopi
Ton˛metre
Electrocardi˛graf
Ec˛graf
Audi˛metre de cribatge
Audi˛metre manual
Audi˛metre automÓtic
Cabina d'audiometries
Martell de reflexos
OscilĚl˛metre
Laboratori d'anÓlisis clÝniques

Amunt