Vocabulari multilingüe d’economia


Recurs desenvolupat en el marc del projecte de recerca RICOTERM2: Control terminològic i discursiu per a la recuperació d’informació en àmbits comunicatius especialitzats, mitjançant recursos lingüístics específics i un reelaborador de consultes (HUM2004-05658-C02-00), finançat pel Ministerio de Ciencia y Tecnología, dins del Programa Nacional de Promoció General del Coneixement (2004-2007).

Institucions participants: Gestió de continguts:

Responsable de l’edició: Mercè Lorente (IULA-UPF)
Gestió de dades: Diego Burgos, Gabriel Quiroz (IULA-UPF)
Disseny informàtic: Diego Burgos, Jesús Carrasco, Jorge Vivaldi (IULA-UPF)

Sèrie Materials, 7

Direcció de les Publicacions de l’IULA: Mercè Lorente Casafont
Coordinació tècnica de les Publicacions de l’IULA: Gemma Martínez, Silvia Arano

Edició: març de 2008
© els autors
© Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Pl. de la Mercè, 10-12
08002 Barcelona
https://www.iula.upf.edu

Disseny de la publicació: Cass
Una publicació en línia de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Depósito legal: B-21.705-2008