Universitat Pompeu Fabra
Institut Universitari de Lingüística Aplicada
 
Inici
Search
Contacte | Mapa Web

IULATERM / Publicacions

Publicacions dels membres del grup de recerca des de l'any 2000.

[veure resum]
2013
Alonso Campo, Araceli; Renau Araque, Irene (2013). "Corpus Pattern Analysis in determining specialised uses of verbal lexical units". Dins Terminàlia 7. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 26-33. [versió paper i electrònica]
Bernal, Elisenda (2013). "Cúpules que ja no són de pedra". Dins Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 36. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Cabré Castellví, M. Teresa (2013). "Panorama des approches et tendances de la terminologie aujourd’hui". Dins Quirion, Jean; Depecker, Loïc; Rousseau, Louis-Jean (dir.). Dans tous les sens du terme. Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa. pàg. 133-152.
Cabré Castellví, M. Teresa; Coll Pérez, Alba; Montané March, M. Amor (2013). "La composició patrimonial en les llengües romàniques: un recurs en recessió?". Dins Casanova Herrero, Emilio; Calvo Rigual, Cesáreo (eds.). Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica Valencia 2010 3. Berlin: De Gruyter. pàg. 497-510. [versió paper i electrònica]
Cabré Castellví, M. Teresa; Montané March, M. Amor; Nazar, Rogelio (2013). "TERMINUS, the terminologist's workstation: an integral system for the production of glossaries". Dins Stoean, Carmen-Ştefania; Ivanciu, Nina; Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra; Lorentz, Antoaneta (ed.). La formation en terminologie. Actes de la Conférence Internationale de Bucarest, 3-4 novembre 2011. Bucarest: Editura ASE. pàg. 443-454.
Cabré, M. Teresa (2013). "De com es legitimen els àmbits del saber: algunes reflexions epistèmiques". Dins Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. pàg. 15-20.
Cabré, Maria Teresa (2013). "Formation de terminologues et formation en terminologie : des critères qui se sont maintenus au long des années". Dins Stoean, Carmen-Ştefania; Ivanciu, Nina; Constantinescu-Ştefănel, Ruxandra; Lorentz, Antoaneta (ed.). La formation en terminologie. Actes de la Conférence Internationale de Bucarest, 3-4 novembre 2011. Bucarest: Editura ASE. pàg. 17-30.
Cabré, Teresa (2013). "Presentació". Dins Casanova Herrero, Emilio; Calvo Rigual, Cesáreo (eds.). Actas del XXVI Congreso Internacional de Lingüística y Filología Románica Valencia 2010 3. Berlin: De Gruyter. pàg. 463-468. [versió paper i electrònica]
Clua, Esteve; Goebl, Hans; Casassas, Xavier; Civit, Sergi; Salicrú, Miquel (2013). "Anàlisi dialectomètrica del COD amb el suport del VDM". Dins Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. pàg. 133-168.
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2013). "Presentació". Dins Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. pàg. 7-14.
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (eds.) (2013). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
De Yzaguirre i Maura, Lluís; Pedreño Puertas, Ester (2013). "L'AMARG i la i la pronúncia heterolectal de les variants morfològiques d’àmbit restringit". Dins Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. pàg. 233-244.
De Yzaguirre Maura, Lluís (2013). "Contra la violència de gènere gramatical". Dins Junyent, M. Carme (ed.). Visibilitzar o marcar: repensar el gènere en la llengua catalana. Barcelona: Empúries. pàg. 177-200.
Estopà Bagot, Rosa (2013). "Vocabulario médico de Roberto Olaeta i Margarita Cundín". Dins Terminàlia 7. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 50-51. [versió paper i electrònica]
Estopà Bagot, Rosa; Cornudella Gaya, Miquel (2013). "El CLUB LEXIC y el MICROSCOPIO, plataformas en línea para construir diccionarios científicos colaborativos en un proyecto universidad-escuela". Dins IV Congrés Internacional Estratègies cap a l'Aprenentatge Col·laboratiu = IV Congreso Internacional Estrategias hacia el Aprendizaje Colaborativo = IV International Conference Strategies towards Collaborative Learning: Univest 2013, Girona, 04-05/07/2013. Girona: Universitat de Girona
Estopà; Rosa (dir.) (2013). Mi primer diccionario de ciencia. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Fernández-Silva, Sabela (2013). "Variación denominativa y punto de vista". Dins Debate Terminológico 9. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 11-37.
Fontova, Glòria; Lorente, Mercè; Sánchez-Gijón, Pilar; Solé, Elisabet (coord.) (2013). "La terminologia a Europa". Dins Terminàlia 8. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 40-45. [versió paper i electrònica]
Freixa Aymerich, Judit (2013). "Anticrisi, un adjectiu massa freqüent perquè sigui neològic". Dins Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 35. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Freixa, Judit (2013). "Otra vez sobre las causas de la variación denominativa". Dins Debate Terminológico 9. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 38-46.
Freixa, Judit (2013). "Editorial". Dins Debate Terminológico 9. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 1.
Gómez Díez, M. Isabel (2013). "Je n’ai que ma bouche": prácticas interactivas y discursivas en el procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Joan Casademont, Anna (2013). "Les Bases de dades de col·leccions de museus: una revisió terminològica per a la recol·lecció eficaç d'informació". Dins Terminàlia 7. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 17-25. [versió paper i electrònica]
Lorente Casafont, Mercè (2013). "Endreçant neologismes verbals". Dins Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (eds.). Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català: volum d'homenatge a Joaquim Viaplana. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. pàg. 279-294.
Lorente, Mercè (2013). "Aspectos sintácticos de la terminología". Dins Murakawa, Clotilde de Almeida Azebedo; Nadin, Odair Luiz (org.). Terminologia: uma ciència interdisciplinar. Sao Paulo: Cultura Acadêmica. pàg. 125-144.
Mestres i Serra, Josep M. (2013). Les subentrades en els diccionaris generals. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Montané March, M. Amor (2013). Terminologia i implantació: anàlisi d’alguns factors que influencien l’ús dels termes normalitzats de la informàtica i les TIC en llengua catalana. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Montané March, M. Amor; Cabré Castellví, M. Teresa (2013). "Bases pour la construction d’une méthodologie de suivi de l’implantation terminologique". Dins Quirion, Jean; Depecker, Loïc; Rousseau, Louis-Jean (dir.). Dans tous les sens du terme. Ottawa: Presses de l’Université d’Ottawa. pàg. 31-44.
Montané, M. Amor (2013). "Notícies de lingüística de 2012". Dins Serra d'Or 641. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 75-78.
Observatori de Neologia (2013). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2012). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2013). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2012). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Padró, Muntsa; Ballesteros, Miguel; Martínez, Héctor; Bohnet, Bernd (2013). "Finding Dependency Parsing Limits over a Large Spanish Corpus". Dins Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Natural Language Processing: October 14-18, Nagoya, Japan. Nagoya, Japan: Asian Federation of Natural Language Processing. pàg. 942-946.
Padró, Muntsa; Bel, Núria; Garí, Aina (2013). "Verb SCF extraction for Spanish with dependency parsing = Extracción de patrones de subcategorización de verbos en castellano con análisis de dependencias". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 51. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 93-100. [versió paper i electrònica]
Seghezzi, Natalia (2013). "Variación terminológica: de la escritura a la oralidad". Dins Debate Terminológico 9. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 62-80.
Villegas, Marta; Padró, Muntsa; Bel, Núria (2013). "LMF Experiments on Format Conversions for Resource Merging: Converters and Problems". Dins Francopoulo, Gil (ed.). LMF Lexical Markup Framework. London; Hoboken: ISTE; Wiley. pàg. 187-199.
2012
Adelstein, Andreína (2012). "Delimitación espacial y formación de nombres relacionales". Dins Bernal, Elisenda; Sinner, Carsten; Emsel, Martina (eds.). Tiempo y espacio en la formación de palabras del español. München: Peniope. pàg. 47-64.
Adelstein, Andreína; Berri, Marina (2012). "Neología semántica nominal y terminología". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 369-379.
Amaro, Raquel; Mendes, Sara (2012). "Towards merging common and technical lexicon wordnets". Dins Zock, Michael; Rapp, Reinhard (eds.). Proceedings of the 3rd Workshop on Cognitive Aspects of the Lexicon (CogALex-III): 24th International Conference on Computational Linguistics COLING 2012: 8-15 December 2012 Mumbai, India. Mumbai: The COLING 2012 Organizing Committee. pàg. 147-160.
Atserias, Jordi; Fuentes, Maria; Nazar, Rogelio; Renau, Irene (2012). "Spell-Checking in Spanish: The Case of Diacritic Accents". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 737-742.
Bach, Carme; Martí, Jaume (2012). "De terme a mot comú: el paper dels diccionaris". Dins Terminàlia 5. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 26-32. [versió paper i electrònica]
Bel, Núria ; Papavasiliou, Vassilis; Prokopidis, Prokopis; Toral, Antonio; Arranz, Victoria (2012). "Mining and Exploiting Domain-Specific Corpora in the PANACEA Platform (PANACEA, http://panacea-lr.eu)". Dins Rapp, Reinhard; Tadic, Marko; Sharoff, Serge (et al.) (eds.). The 5th Workshop on Building and Using Comparable Corpora: LREC2012 Workshop: 26 May 2012: Istanbul, Turkey. Istanbul: LREC2012. pàg. 24-26.
Bel, Núria, Romeo, Lauren; Padró, Muntsa (2012). "Automatic lexical semantic classification of nouns". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 1448-1455.
Bel, Núria; Moreno, Asunción (2012). "METANET4U: Aumentar la Infraestructura Lingüística Europea". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 49. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 185-188. [versió paper i electrònica]
Bel, Núria; Poch, Marc; Toral, Antonio (2012). "PANACEA (Platform for Automatic, Normalised Annotation and Cost-Effective Acquisition of Language Resources for Human Language Technologies)". Dins Cettolo, Mauro; Federico, Marcello; Specia, Lucia; Way, Andy (eds.). Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Association for Machine Translation: EAMT 2012; 2012 May 28-30; Trento, Italy. [Trento]: Fondazione Bruno Kessler. pàg. 90.
Bel, Núria; Queralt Estevez, Sheila; Spassova, Maria S.; Turell, M. Teresa (2012). "The use of sequences of linguistic categories in forensic written text comparison revisited". Dins Tombilin, Samuel; MacLeod, Nicci; Sousa-Silva, Rui; Coulthard, Malcolm (Eds.). Proceedings of The International Association of Forensic Linguists' Tenth Biennal Conference. Birmingham: Centre for Forensic Linguistics, Aston University. pàg. 192-209.
Berri, Marina; Adelstein, Andreína (2012). "Polisemia regular en nombres con sentidos locativos". Dins Bernal, Elisenda; Sinner, Carsten; Emsel, Martina (eds.). Tiempo y espacio en la formación de palabras del español. München: Peniope. pàg. 151-166.
Cabré Castellví, M. Teresa (2012). "Crònica: VII Jornada REALITER sobre Multilingüisme i pràctiques terminològiques (Quebec juny 2011)". Dins Estudis romànics 34. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 719-720. [versió paper i electrònica]
Cabré Castellví, M. Teresa (2012). "Nota en record d’Amelia de Irazazábal, sempre present en el meu record". Dins Terminàlia 6. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 63-64. [versió paper i electrònica]
Cabré Castellví, M. Teresa; Estopà Bagot, Rosa; Vargas Sierra, Chelo (2012). "Neology in specialized communication". Dins Terminology 18(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 1-8. [versió paper i electrònica]
Cabré Castellví, M. Teresa; Estopà Bagot, Rosa; Vargas Sierra, Chelo (2012). "Terminology and Specialised Neology". Dins Terminology 18(1). Amsterdam: John Benjamins [versió paper i electrònica]
Cabré Castellví, María Teresa (2012). "La terminologie dans le contexte du multilinguisme et à la défense de la diversité linguistique". Dins Synergies Espagne 5. Sylvains les Moulins, França: GERFLINT. pàg. 5-8.
Cabré, M. Teresa (2012). "Daniel Prado, el pilar fundamental de la terminología iberoamericana". Dins Debate Terminológico 8. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 82-83.
Cabré, M. Teresa (2012). "Buenas prácticas en terminología". Dins Puntoycoma 130. Bruselas; Luxemburgo: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. pàg. 25-33.
Cabré, M. Teresa (2012). "Panorama de la terminologia catalana: aportacions a la terminologia general". Dins Célestin, Tina; Rousseau, Louis-Jean [ed.]. Actes de la première journée technologique Realiter « Des outils pour le travail terminologique en réseau » (2 juin 2011). Quebec: Realiter
Cabré, M. Teresa (2012). "Disciplinarisation de la terminologie : contribution de la linguistique". Dins Les dossiers de HEL : la disciplinarisation des savoirs linguistiques. Histoire et Epistémologie [supplément électronique à la revue Histoire Epistémologie Langage] 5. Paris: Laboratoire d'Histoire des Théories Linguistiques
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2012). "TERMINUS, poste de travail des terminologues : un système intégré de production de glossaires". Dins Célestin, Tina; Rousseau, Louis-Jean [ed.]. Actes de la première journée technologique Realiter « Des outils pour le travail terminologique en réseau » (2 juin 2011). Quebec: Realiter
Cabré, M. Teresa; Nazar, Rogelio (2012). "Towards a new approach to the study of neology". Dins Neologica: revue internationale de néologie 6. Paris: Laboratoire de linguistique informatique (LLI, Université Paris XIII - CNRS); Éditions Garnier. pàg. 63-80.
Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.) (2012). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires
Coll Pérez, Alba; Cabré Castellví, M. Teresa (2012). "Neologia aplicada a l'actualització lexicogràfica: els neologismes de BOBNEO al DIEC2". Dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.). Fabra, encara: actes del II Col·loqui Internacional La lingüística de Pompeu Fabra (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 367-377.
da Cunha, Iria; SanJuan, Eric; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Cabré, M. Teresa; Sierra, Gerardo (2012). "A Symbolic Approach for Automatic Detection of Nuclearity and Rhetorical Relations among Intra-sentence Discourse Segments in Spanish". Dins Gelbukh, Alexander (ed.). Computational Linguistics and Intelligent Text Processing: 13th International Conference, CICLing 2012 New Delhi, India, March 11-17, 2012, Proceedings, Part I. Berlin: Springer. pàg. 462-474.
da Cunha, Iria; SanJuan, Eric; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Lloberes, Marina; Castellón, Irene (2012). "DiSeg 1.0: The first system for Spanish discourse segmentation". Dins Expert Systems with Applications 39(2). Amsterdam: Elsevier. pàg. 1671-1678.
da Cunha, Iria; Sierra, Gerardo (2012). "Hacia la búsqueda de rasgos discursivos específicos de dominios especializados". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 12-23.
De Blas, Marta; Egea, Àngels; Estella, Marta; Estopà, Rosa; Llovera, Sílvia; Lorente, Mercè (2012). "Nouvelles pratiques en production terminologique : pour une université multilingue". Dins Célestin, Tina; Rousseau, Louis-Jean [ed.]. Actes de la première journée technologique Realiter « Des outils pour le travail terminologique en réseau » (2 juin 2011). Quebec: Realiter
De Yzaguirre, Lluís (2012). "Criteris de selecció de les transcripcions fonètiques que ofereix el reSOLC (resposta a J. A. Castellanos sobre el mot francès)". Dins De Yzaguirre, Lluís (dir.); Pedreño, Ester (ed.). La veu de les ones (1). Barcelona: Laboratori de Tecnologies Lingüístiques (IULA-UPF)
De Yzaguirre, Lluís (dir.); Pedreño, Ester (ed.) (2012). La veu de les ones (1). Barcelona: Laboratori de Tecnologies Lingüístiques (IULA-UPF)
Domènech, Ona (2012). "Ressenya de: Eusebi COROMINA i Josep M. MESTRES (cur.), Aspectes de terminologia, neologia i traducció". Dins Caplletra. València: Institut de Filologia Valenciana. pàg. 271-276.
Estopà Bagot, Rosa (2012). "IUL@online: programa en línia de formació superior de terminologia". Dins Terminàlia 6. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 50-51. [versió paper i electrònica]
Estopà Bagot, Rosa (2012). "Medicina i llenguatge: les paraules de la salut". Dins Llengua, Societat i Comunicació 10. Barcelona: Revista de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona. pàg. 1-5.
Estopà, Rosa (2012). "Reseña: El Diccionario de términos médicos (RANM, 2012), obra de referencia capital para la lexicografía médica en español". Dins Panace@ - Boletín de Medicina y Traducción 13 (35). [s.l]: MedTrad. pàg. 118-121.
Estopà, Rosa (2012). "El reciclage léxico: mecanismos de creación de términos para el desarrollo sotenible de una lengua". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 443-454.
Estopà, Rosa (2012). "El léxico de la salud: necesidades terminológicas y acceso al conocimiento especializado". Dins Bente, V.; de Holanda, H. (eds.). Diálogos paradigmaticos: informacaçao para a àrea de saúde. Fortaleza: Universidad de Ceara
Estopà; Rosa (dir.) (2012). Petit diccionari de ciència. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Estopà; Rosa (dir.) (2012). Petit imaginari de ciència. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Ferreira, José Pedro; Janssen, Maarten; Oliveira, Gladis Barcellos de; Correia, Margarita; Müller de Oliveira, Gilvan (2012). "The Common Orthographic Vocabulary of the Portuguese Language: a set of open lexical resources for a pluricentric language". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 1071-1075.
Fomicheva, Marina; da Cunha, Iria; Sierra, Gerardo (2012). "La estructura discursiva como criterio de evaluación de traducciones automáticas: una primera aproximación". Dins Elorza, Izaskun; Carbonell i Cortés, Ovidi; Albarrán, Reyes; García Riaza, Blanca; Pérez-Veneros, Miriam. Empiricism and Analytical Tools for 21st Century Applied Linguistics. Selected papers from the XXIX International Conference of the Spanish Association of Applied Linguistics. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. pàg. 973-986.
Janssen, Maarten (2012). "NeoTag: a POS Tagger for Grammatical Neologism Detection". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 2118-2124.
Janssen, Maarten; Borik, Olga (2012). "A database of Russian verbal". Dins Oslo Studies in Language 4(1). Oslo: University of Oslo. pàg. 117-140.
Kostina, Irina; Cabré, Maria Teresa (2012). "Aproximación metodológica al análisis de la variación conceptual de los términos". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 55-82.
Kostina, Irina; Cabré, Maria Teresa (2012). "Aproximación metodológica al análisis de la variación conceptual de los términos". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 55-82.
Llopart Saumell, Elisabet (2012). "XIII Simposi Iberoamericà de Terminologia (RITerm 2012)". Dins Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 33. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Lorente Casafont, Mercè (2012). "Terminàlia: indexada, avaluada i consultada". Dins Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 33. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Lorente Casafont, Mercè (2012). "Apunts sobre la situació de la formació en terminologia avui". Dins Terminàlia 6. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 45-49. [versió paper i electrònica]
Lorente Casafont, Mercè (2012). "Verbs pronominals inherents: descripció i representació lexicogràfica". Dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.). Fabra, encara: actes del II Col·loqui Internacional La lingüística de Pompeu Fabra (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 305-316.
Lorente, Mercè (2012). "ESTEN, eina de seguiment de la terminologia normalitzada". Dins Difusió i ús dels termes: Espais terminològics 2012: Actes de la jornada del 28 de juny de 2012. Vic, Barcelona: Eumo, TERMCAT. pàg. 67-81.
Lorente, Mercè (rev. i ampliació de la nova ed.) (2012). Nou diccionari escolar de la llengua catalana. Barcelona: Grup Promotor / Santillana Educación
Lorente, Mercè; Vivaldi, Jorge (2012). "La adaptación de extractores de terminología a lengua y dominio". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 127-139.
Marimon, Montserrat; Fisas, Beatriz; Bel, Núria; Arias, Blanca; Vázquez, Silvia; Vivaldi, Jorge; Torner, Sergi; Villegas, Marta; Lorente, Mercè (2012). "The IULA Treebank". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 1920-1926.
Martínez Alonso, Héctor; Bel, Núria; Pedersen, Bolette Sandford (2012). "A voting scheme to detect semantic underspecification". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 569-575.
Mendes, Sara; Necsulescu, Silvia; Bel, Núria (2012). "Synonym extraction using a language graph model". Dins Barbu Mititelu, Verginica; Popescu, Octavian; Pekar, Viktor (ed.). Semantic Relations-II. Enhancing Resources and Applications (LREC2012, 22 May 2012). Istanbul: LREC2012. pàg. 1-9.
Montané March, M. Amor (2012). Terminologia i implantació: anàlisi d'alguns factors que influencien l'ús dels termes normalitzats de la informàtica i les TIC en llengua catalana. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Montané March, M. Amor; Cabré Castellví, M. Teresa (2012). "Fonaments per al seguiment de la terminologia normalitzada en llengua catalana". Dins Pradilla Cardona, Miquel Àngel (ed.). Fabra, encara: actes del II Col·loqui Internacional La lingüística de Pompeu Fabra (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 413-424.
Montané, M. Amor (2012). "Notícies de lingüística de 2011". Dins Serra d'Or 629. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 67-73.
Morell, Carlos; Vivaldi, Jorge; Bel, Núria (2012). "Iula2Standoff: a tool for creating standoff documents for the IULACT". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 351-356.
Moreno, Asunción; Bel, Núria; Revilla, Eva; Garcia, Emília; Vallverdú, Sisco (2012). La llengua catalana a l'era digital = The Catalan language in the digital age. Heidelberg: Springer [versió paper i electrònica]
Naranjo Ruiz, Mónica; Guzzo, Kevin Patrick; Suárez de la Torre, Mercedes; Restrepo de Mejía, Francia (2012). "Potenciales Evocados Cognitivos (ERPs) en el proceso traductor". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 303-313.
Nazar, Rogelio; Cabré, M. Teresa (2012). "Supervised Learning Algorithms Applied to Terminology Extraction". Dins Aguado de Cea, Guadalupe; Suárez-Figueroa, Mari Carmen; García-Castro, Raúl; Montiel-Ponsoda, Elena (eds.). Proceedings of the 10th Terminology and Knowledge Engineering Conference: New frontiers in the constructive symbiosis of terminology and knowledge engineering: TKE 2012; 2012 June 19-22; Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain. Madrid: Association for Terminology and Knowledge Transfer. pàg. 209-217.
Nazar, Rogelio; Renau, Irene (2012). "Google Books N-gram Corpus used as a Grammar Checker". Dins EACL 2012: Second Workshop on Computational Linguistics and Writing (CL&W 2012): Linguistic and Cognitive Aspects of Document Creation and Document Engineering. Proceedings of the Workshop: April 23, 2012, Avignon, France. pàg. 27-34.
Nazar, Rogelio; Renau, Irene (2012). "A co-occurrence taxonomy from a general language corpus". Dins Fjeld, Ruth Vatvedt; Torjusen, Julie Matilde (eds.). Proceedings of the 15th EURALEX International Congress ; 2012 Aug 7-11; University of Oslo. Oslo,Norway: Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo. pàg. 367-375.
Nazar, Rogelio; Vivaldi, Jorge; Wanner, Leo (2012). "Automatic taxonomy extraction for specialized domains using distributional semantics". Dins Terminology 18(2). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 188-225. [versió paper i electrònica]
Nazar, Rogelio; Vivaldi, Jorge; Wanner, Leo (2012). "Co-occurrence Graphs Applied to Taxonomy Extraction in Scientific and Technical Corpora = Grafos de coocurrencia aplicados a la extracción de taxonomías en corpus científico-técnicos". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 49. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 67-74. [versió paper i electrònica]
Observatori de Neologia (2012). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2011). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2012). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2011). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Padró, Muntsa; Bel, Núria (2012). "Web Services for Bayesian Learning". Dins EACL 2012: Workshop on Computational Models of Language Acquisition and Loss: Proceedings of the Conference, April 24 2012, Avignon France. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics (ACL). pàg. 29-31.
Padró, Muntsa; Bel, Núria, Necsulescu, Silvia (2012). "Towards the Fully Automatic Merging of Lexical Resources: a Step Forward". Dins LREC 2012 Workshop on Language Resource Merging (22 May 2012). Istanbul: LREC2012. pàg. 8-14.
Poch, Marc; Bel, Núria Toral, Antonio; Hamon, Olivier; Quochi, Valeria (2012). "Tradução online". Dins RTI: redes, telecom e instalações 13(150). São Paulo, SP: Editora Aranda. pàg. 22-24.
Poch, Marc; Toral, Antonio; Hamon, Olivier; Quochi, Valeria; Bel, Núria (2012). "Towards a User-Friendly Platform for Building Language Resources based on Web Services". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 1156-1163.
Poch, Marc; Toral, Antonio; Bel, Núria (2012). "Language Resources Factory: case study on the acquisition of Translation Memories". Dins EACL 2012: Proceedings of the Demonstrations at the 13th Conference of the European Chapter of the Association for Computational Linguistics; 2012 April 23-27; Avignon France. Stroudsburg (USA): Association for Computational Linguistics (ACL). pàg. 1-5.
Renau, Irene; Nazar, Rogelio (2012). "Hypernymy relations from definiens-definiendum co-occurrence in multiple dictionary definitions". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 49. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 83-90. [versió paper i electrònica]
Romeo, Lauren; Mendes, Sara; Bel, Núria (2012). "Using Qualia Information to Identify Lexical Semantic Classes in an Unsupervised Clustering Task". Dins Kay, Martin; Boitet, Christian (eds.). Proceedings of COLING 2012: Posters: 24th International Conference on Computational Linguistics COLING 2012; 2012 December 8-15; Mumbai, India. Mumbai: The COLING 2012 Organizing Committee. pàg. 1029-1038.
Ronquillo, Fátima-Itzel; Pérez de Celis, Concepción; Sierra, Gerardo; da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel (2012). "Multicategorización de documentos sobre anomalías fenotípicas: la hipoacusia como caso de estudio". Dins XVII Congreso Argentino de Ciencia de la Computación (CACIC 2011); 2011 Oct 10-14; Universidad Nacional de La Plata (UNLP), Argentina. La Plata: Universidad Nacional de la Plata. pàg. 999-1008.
Sierra, Gerardo; Medina, Alfonso; Lázaro, Jorge (2012). "Terminótica y sexualidad: un proyecto integral". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 85-102.
Sierra, Gerardo; Medina, Alfonso; Lázaro, Jorge (2012). "Terminótica y sexualidad: un proyecto integral". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 85-102.
Soria, Claudia; Bel, Núria; Choukri, Khalid (2012). "The FLaReNet Strategic Language Resource Agenda". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 1379-1386.
Suárez, Mercedes; Quintero, Luz Estella (2012). "Análisis contrastivo de la progresión temática en un corpus paralelo especializado". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 311-324.
Toral, Antonio; Poch, Marc; Pecina, Pavel; Thurmair, Gregor (2012). "Efficiency-based evaluation of aligners for industrial applications". Dins Cettolo, Mauro; Federico, Marcello; Specia, Lucia; Way, Andy (eds.). Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Association for Machine Translation: EAMT 2012; 2012 May 28-30; Trento, Italy. [Trento]: Fondazione Bruno Kessler. pàg. 57-60.
Valls, Esteve; Nerbonne, John; Prokic, Jelena; Wieling, Martijn; Clua, Esteve; Maria-Rosa Lloret (2012). "Applying the Levenshtein Distance to Catalan dialects: A brief comparison of two dialectometric approaches". Dins Verba. Anuario galego de filoloxia 39. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela. Servicio de Publicaciones. pàg. 35-61.
Vargas Sierra, Chelo (2012). "Recursos y herramientas para la combinatoria terminológica". Dins Cabré, María Teresa (ed.); Rodriguez, Beatriz (coord.). XII Simposio Iberoamericano de Terminología: RITerm 2010: La terminología: puente ineludible de una sólida mediación cultural. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 2-24.
Vázquez, Silvia; Bel, Núria (2012). "A Classification of Adjectives for Polarity Lexicons Enhancement". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 3557-3561.
Vázquez, Silvia; Padró, Muntsa; Bel, Núria; Gonzalo, Julio (2012). "Automatic Extraction of Polar Adjectives for the Creation of Polarity Lexicons". Dins Kay, Martin; Boitet, Christian (eds.). Proceedings of COLING 2012: Posters: 24th International Conference on Computational Linguistics COLING 2012; 2012 December 8-15; Mumbai, India. Mumbai: The COLING 2012 Organizing Committee. pàg. 1271-1280.
Villegas, Marta; Bel, Núria; Gonzalo, Carlos; Moreno, Amparo; Simelio, Nuria (2012). "Using Language Resources in Humanities research". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 3284-3288.
Vivaldi, Jorge; Cabrera-Diego, Luis Adrián; Sierra, Gerardo; Pozzi, María (2012). "Using Wikipedia to Validate the Terminology found in a Corpus of Basic Textbooks". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Declerck, Thierry (et al.) (eds). Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Paris: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 3820-3827.
Vivaldi, Jorge; da Cunha, Iria (2012). "INEX Tweet Contextualization Track at CLEF 2012: Query Reformulation using Terminological Patterns and Automatic Summarization". Dins Forner, Paloma; Karlgren, Jussi; Womser-Hacker, Christa (ed.). CLEF 2012 Evaluation Labs and Workshop, Online Working Notes; 2012 September 17-20; Rome, Italy: DBLP, http://dblp.uni-trier.de
Vivaldi, Jorge; da Cunha, Iria (2012). "QA@INEX Track 2011: Question Expansion and Reformulation Using the REG Summarization System". Dins Geva, Shlomo; Kamps, Jaap; Schenkel, Ralf (ed.). Focused Retrieval of Content and Structure : 10th International Workshop of the Initiative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2011. Saarbrücken, Germany, December 12-14, 2011: Revised Selected Papers. Berlin: Springer. pàg. 257-268.
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2012). "Using Wikipedia for Domain Terms Extraction". Dins Gornostay, Tatiana (ed.). Proceedings of CHAT 2012: The 2nd Workshop on the Creation, Harmonization and Application of Terminology Resources: co-located with TKE 2012; 2012 June 22; Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, Spain. Linköping, Sweden: Linköping University Electronic Press, Linköpings universitet. pàg. 3-10.
Zanotti, Cristian; Vivaldi, Jorge; Lorente, Mercè (2012). "Upgrading WordNet: a Terminological Point of View". Dins Fellbaum, Christiane; Vossen, Pick (eds.). GWC 2012: 6th International Global Wordnet Conference: January 9-13, 2012, Matsue, Japan. Brno: Tribun EU. pàg. 390-399.
2011
Alonso, H.M., Bel, N. ; Pedersen, B. S. (2011). "Identification of sense selection in regular polysemy using shallow features". Dins Sandford Pedersen, Bolette; Nespore, Gunta; Skadina, Inguna. Proceedings of the 18th Nordic Conference of Computational Linguistics NODALIDA 2011: May 11-13, 2011, Riga Latvia. Riga, Estonia: Tartu University Library; Northern European Association for Language Technology (NEALT). pàg. 18-25.
Arano Poggi, Silvia; Martínez Ayuso, Gemma; Losada Yáñez, Marina; Villegas Montserrat, Marta; Casaldàliga Riera, Anna; Bel Rafecas, Núria. (2011). "La comunidad 'Recursos y datos primarios' de la Universitat Pompeu Fabra: los repositorios institucionales como infraestructuras científicas : estudio de caso". Dins Revista española de documentación científica 34(3). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 385-407. [versió paper i electrònica]
Azarian, Jenny; Tebé, Carles (2011). "La metodología de elaboración de definiciones terminológicas en vocabularios normalizados: análisis en normas UNE". Dins Debate Terminológico 7. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 2-23.
Bach, Carme; López Ferrero, Carmen (2011). "De la academia a la profesión: análisis y contraste de prácticas discursivas en contextos plurilingües y multiculturales.". Dins Cuadernos Comillas: revista Internacional de aprendizaje del español 1. Comillas: Fundación Comillas. pàg. 127-138.
Bel, Núria; Padró, Muntsa; Necsulescu, Silvia (2011). "A Method Towards the Fully Automatic Merging of Lexical Resources". Dins Proceedings of the Workshop on Language Resources, Technology and Services in the Sharing Paradigm : IJCNLP 2011, November 12, 2011, Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai, Thailand: Asian Federation of Natural Language Processing. pàg. 8-15.
Bel, Núria; Sagot, Benoît (2011). "Introduction. Ressources linguistiques libres = Free Language Resources". Dins Sagot, Benoît; Bel, Núria (dir.). Traitement Automatique des Langues: Ressources Linguistiques Libres 52(3). Paris: Lavoisier. pàg. 7-16.
Cabré, M. Teresa (2011). "El principio de poliedricidad: la articulación de lo discursivo, lo cognitivo y lo lingüístico en terminología (I)". Dins Organon 25(50). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. pàg. 125-152. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. Teresa (2011). "La neología y los neologismos: reflexiones teóricas y cuestiones aplicadas". Dins Vázquez Laslop, María Eugenia; Zimmermann, Klaus; Segovia, Francisco (eds.). De la lengua por sólo la extrañeza: estudios de lexicología, norma lingüística, historia y literatura en homenaje a Luis Fernando Lara. México, D.F.: El Colegio de México. pàg. 465-487.
Cabré, M. Teresa; da Cunha, Iria; Sanjuan, Eric; Torres- Moreno, Juan-Manuel; Vivaldi, Jorge (2011). "Automatic Specialized Vs. Non-Specialized Texts Differentiation: A First Approach". Dins Talaván, Noa; Martín, Elena; Palazón, Francisco (eds.). Technological Innovation in the Teaching and Processing of LSPs: Proceedings of TISLID'10. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia. pàg. 301-310.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (2011). "Ideología y diccionarios especializados". Dins San Vicente, Félix; Garriga, Cecilio; Lombardini; Hugo (coords.). Ideolex : estudios de lexicografía e ideología. Monza: Polimetrica. pàg. 103-122.
Cabrera-Diego, Luís; Sierra, Gerardo; Vivaldi, Jorge; Pozzi, María (2011). "Using Wikipedia to Validate Term Candidates for the Mexican Basic Scientific Vocabulary". Dins LaRC 2011: First International Conference on Terminology, Languages, and Content Resources. Seoul: Korean Agency for Technology and Standards (KATS). pàg. 76-85.
Castro Rolón, Brenda Gabriela; Sierra Gerardo; Torres-Moreno, Juan-Manuel; da Cunha, Iria (2011). "Estructuras discursivas y cálculo de similitud semántica como recursos para la detección de similitud textual". Dins Bonfante, Andreia Gentil; Martins, Claudia Aparecida (eds.). Proceedings of the III RST Meeting (8th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology). Cuiabá, Brasil: Brazilian Computer Society
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2011). "Algunas consideraciones sobre la clasificación dialectal de las variedades del catalán". Dins Gregori, Nuria; Martínez, Isabel; Camacho, Aurora M.; Montero, Lourdes (et al.) (eds.). Memorias. VII Conferencia Internacional Lingüística 2011. La Habana: Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". pàg. 1-18.
da Cunha, Iria; Cabré, M. Teresa; San Juan, Eric; Sierra, Gerardo; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Vivaldi, Jorge (2011). "Automatic Specialized vs. Non-Specialized Sentence Differentiation". Dins Gelbukh, Alexander (ed.). Computational Linguistics and Intelligent Text Processing : 12th International Conference, CICLing 2011, Tokyo, Japan, February 20-26, 2011 : proceedings 2. Heidelberg: Springer. pàg. 266-276.
da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Sierra, Gerardo (2011). "Metodología y desarrollo del primer corpus en español anotado con relaciones retóricas". Dins Actas del XXVII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural: Huelva, 5-7 Septiembre de 2011. Huelva: Universidad de Huelva. pàg. 371-379.
da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Sierra, Gerardo (2011). "Aplicaciones lingüísticas del análisis discursivo automático". Dins Ruiz, L.; Álvarez, M. R.. Comunicación Social en el Siglo XXI 2. Santiago de Cuba: Centro de Lingüística Aplicada. pàg. 919-923.
da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Sierra, Gerardo (2011). "On the Development of the RST Spanish Treebank". Dins LAW V: Fifth Linguistic Annotation Workshop: Proceedings of the Workshop: ACL HLT 2011: 23-24 June 2011, Portland, Oregon, USA. Madison: Association for Computational Linguistics. pàg. 1-10.
da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Sierra, Gerardo; Luis-Adrián Cabrera-Diego; Brenda-Gabriela Castro-Rolón; Juan-Miguel Rolland-Bartilotti (2011). "The RST Spanish Treebank On-line Interface". Dins Angelova, Galia; Bontcheva, Kalina; Mitkov, Ruslan; Nikolov, Nikolai (eds.). Proceedings: International Conference Recent Advances in Natural Language Processing: Hissar, Bulgaria 12-14 September 2011. Shoumen, Bulgaria: INCOMA. pàg. 698-703.
Domènech, Ona; Estopà, Rosa (2011). "La neologia per sufixació: anàlisi contrastiva entre varietats diatòpiques de la llengua catalana". Dins Caplletra 51. València: Institut de Filologia Valenciana. pàg. 9-33.
Estopà, Rosa (2011). "Neologisms at the boundaries of prefixation, composition and syntagmatic composition in catalan: controversial and open questions". Dins Organon 25(50). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. pàg. 275-291. [versió paper i electrònica]
Estopà, Rosa; Carrera-Sabaté, Josefina; Creus, Imma (2011). EnRaonar. Lingüística general i aplicada per a la pràctica logopèdica. Barcelona: Horsori
Fernández Silva, Sabela (2011). Variación terminológica y cognición. Factores cognitivos en la denominación del concepto especializado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Fernández-Silva, Sabela; Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa (2011). "A proposed method for analysing the dynamics of cognition through term variation". Dins Terminology 17(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 49-73. [versió paper i electrònica]
Fernández-Silva, Sabela; Kerremans, Koen (2011). "Terminological variation in source texts and translations: a pilot study". Dins Meta: journal des traducteurs 56(2). Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. pàg. 318-335. [versió paper i electrònica]
Ferraro, Gabriela; Nazar, Rogelio; Wanner, Leo (2011). "Collocations: A Challenge in Computer-Assisted Language Learning". Dins Boguslavsky, Igor; Wanner, Leo (eds.). Proceedings of the 5th International Conference on Meaning-Text Theory: Barcelona, September, 8-9, 2011. Barcelona. pàg. 69-79.
Freixa, Judit (2011). "Antenas Neológicas: un proyecto para la neología del español". Dins Debate Terminológico 7. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 66-72.
Janssen, Maarten (2011). "Computer-Aided Inflection for Lexicography Controlled Lexica". Dins Kosem, Iztok; Kosem, Karmen (eds.). Electronic lexicography in the 21st century: new applications for new users: proceedings of eLex 2011, 10-12 November 2011, Bled, Slovenia. Ljubljana: Trojina, Institute for Applied Slovene Studies. pàg. 96-105.
Llopart, Elisabet (2011). "La «nova» equipació". Dins Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 27. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Lloret, Maria-Rosa; Clua, Esteve (2011). "Alomorfía condicionada en la flexión verbal del español y del catalán.". Dins Gregori, Nuria; Martínez, Isabel; Camacho, Aurora M.; Montero, Lourdes (et al.) (eds.). Memorias. VII Conferencia Internacional Lingüística 2011. La Habana: Instituto de Literatura y Lingüística "José Antonio Portuondo Valdor". pàg. 1-23.
Lorente, Mercè (2011). "Ressenya de Col·lecció "En primer terme. Criteris i mètodes per a la terminologia". Eumo Editorial-TERMCAT". Dins Els marges : revista de llengua i literatura 93. Barcelona: L'Avenç. pàg. 120-124.
Lorente, Mercè (2011). "Defectividad verbal y discurso especializado". Dins Vázquez Laslop, María Eugenia; Zimmermann, Klaus; Segovia, Francisco (eds.). De la lengua por sólo la extrañeza: estudios de lexicología, norma lingüística, historia y literatura en homenaje a Luis Fernando Lara. México, D.F.: El Colegio de México. pàg. 333-350.
Lorente, Mercè; Llovera, Sílvia; Vidal, Xema (2011). "Santiago Pey i Estrany (1917-2001) : la passió pel disseny i pels mots". Dins Terminàlia 3. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 59-64. [versió paper i electrònica]
Lorente, Mercè; Vivaldi, Jorge; Zanotti, Cristian (2011). "La terminologia jurídica catalana dins de WordNet 3.0". Dins Potrony, Lluc; Romaní, Joan Maria (curadors). Indexació, terminologia i llenguatge jurídic (Treballs presentats al V Seminari de Terminologia 2010 i en la IX Jornada de la SCATERM 2011). Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 149-162.
Maziero, Erick Galani; Pardo, Thiago Alexandre Salgueiro; da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; SanJuan, Eric (2011). "DiZer 2.0: an Adaptable On-line Discourse Parse". Dins Bonfante, Andreia Gentil; Martins, Claudia Aparecida (eds.). Proceedings of the III RST Meeting (8th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology). Cuiabá, Brasil: Brazilian Computer Society
Molina, Alejandro; Torres-Moreno, Juan-Manuel; SanJuan, Eric; da Cunha, Iria; Sierra, Gerardo; Velázquez-Morales, Patricia (2011). "Discourse Segmentation for Sentence Compression". Dins Batyrshin, Ildar; Sidorov, Grigori (eds.). Advances in Artificial Intelligence: 10th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2011, Puebla, Mexico, November/December 2011: Proceedings, Part I. Berlin: Springer. pàg. 316-327.
Montané, M. Amor (2011). "Notícies de lingüística de 2010". Dins Serra d'Or 618. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 67-72.
Montané, M. Amor (2011). "Ressenya del Recull de termes de Softcatalà [recurs en línia]. Versió 4.2. Barcelona: Softcatalà, 2010". Dins Terminàlia 4. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 58. [versió paper i electrònica]
Nazar, Rogelio (2011). "Ressenya de LEXIMANCER. Programa per a la generació automàtica de mapes conceptuals d'Andrew E. Smith". Dins Terminàlia 3. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 52-53. [versió paper i electrònica]
Nazar, Rogelio (2011). "Parallel corpus alignment at the document, sentence and vocabulary levels". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 47. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 129-136. [versió paper i electrònica]
Nazar, Rogelio (2011). "Parallel corpus alignment at the document, sentence and vocabulary levels". Dins Actas del XXVII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural: Huelva, 5-7 Septiembre de 2011. Huelva: Universidad de Huelva. pàg. 131-138.
Nazar, Rogelio (2011). "Estudio diacrónico de la terminología especializada utilizando métodos cuantitativos: ejemplos de aplicación a un corpus de artículos de lingüística aplicada". Dins Revista Signos 44 (75). Valparaíso: Universidad Católica de Valparaíso. pàg. 48-67.
Nazar, Rogelio (2011). "A Statistical Approach to Term Extraction". Dins International Journal of English Studies 11(2). Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia. pàg. 153-176.
Nazar, Rogelio; Cabré, María Teresa (2011). "Un experimento de extracción de terminología utilizando algoritmos estadísticos supervisados". Dins Debate Terminológico 7. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 36-55.
Necsulescu, Silvia (2011). "Automatic Acquisition of Possible Contexts for Low-Frequent Words". Dins Angelova, Galia; Bontcheva, Kalina; Mitkov, Ruslan; Nikolov, Nikolai. Proceedings of the Student Research Workshop associated with The 8th International Conference on Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP 2011) : RANLPStud 2011 13 September, 2011 Hissar Bulgaria. Bulgaria: INCOMA. pàg. 121-126.
Necsulescu, Silvia; Bel, Núria; Padró, Muntsa; Marimon, Montserrat; Revilla, Eva (2011). "Towards the Automatic Merging of Language Resources". Dins First International Workshop on Lexical Resources: an ESSLLI 2011 Workshop: Ljubljana, Slovenia, August 1-5, 2011. Ljubljana, Slovenia: ESSLLI. pàg. 70-77.
Observatori de Neologia (2011). Neologismes documentats en textos escrits i orals en castellà (2010). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2011). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2010). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Padró, Muntsa; Bel, Núria; Necsulescu, Silvia (2011). "Towards the Automatic Merging of Lexical Resources: Automatic Mapping". Dins Angelova, Galia; Bontcheva, Kalina; Mitkov, Ruslan; Nikolov, Nikolai (eds.). Proceedings: International Conference Recent Advances in Natural Language Processing: Hissar, Bulgaria 12-14 September 2011. Shoumen, Bulgaria: INCOMA. pàg. 296-301.
Poch, Marc; Bel, Núria (2011). "Interoperability and Technology for a Language Resources Factory". Dins Proceedings of the Workshop on Language Resources, Technology and Services in the Sharing Paradigm : IJCNLP 2011, November 12, 2011, Chiang Mai, Thailand. Chiang Mai, Thailand: Asian Federation of Natural Language Processing. pàg. 32-40.
Renau, Irene; Nazar, Rogelio (2011). "Análisis cuantitativo del uso real de los verbos pronominales estrictos del castellano utilizando un corpus diacrónico (Google Books)". Dins Carrió Pastor, Marisa; Candel Mora, Miguel Ángel (eds.). Actas del III Congreso Internacional de Lingüística de Corpus: las tecnologías de la información y las comunicaciones: presente y futuro en el análisis de corpus. València: Universitat Politècnica de València. pàg. 303-314.
Renau, Irene; Nazar, Rogelio (2011). "Propuesta metodológica para la creación automática de patrones léxicos usando el Corpus Pattern Analysis". Dins Actas del XXVII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural: Huelva, 5-7 Septiembre de 2011. Huelva: Universidad de Huelva
Resnik , Gabriela (2011). Los nombres eventivos no deverbales en español. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rivadeneira, Marcela J.; Clua, Esteve B. (2011). "El voseo chileno: Una visión desde el análisis de la variación dialectal y funcional en medios de comunicación". Dins Hispania 94(4). Birmingham: American Association of Teachers of Spanish and Portuguese, AATSP. pàg. 680-703.
Ronquillo, Fátima-Itzel; Pérez de Celis, Concepción; Sierra, Gerardo; da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel (2011). "Automatic classification of biomedical texts: experiments with a hearing loss corpus". Dins Ding, Yongsheng (et al.) (Eds.). 2011 4th International Conference on Biomedical Engineering and Informatics BMEI 2011: proceedings: 15-17 October 2011 Shanghai, China 3. Shanghai, China: IEEE. pàg. 1674-1679.
Rubino, Raphaël; da Cunha Iria; Linarès, Georges (2011). "Extracción automática de léxico bilingüe: experimentos en español y catalán". Dins Rosso, Paolo (et al.) (Eds.). Proceedings of the Workshop on Iberian Cross-Language Natural Language Processings Tasks (ICL 2011) held in conjunction with 27th Conference of the Spanish Society for Natural Language Processing: Huelva, Spain, September 7th 2011. Huelva: CEUR. pàg. 35-42.
Sagot, Benoît; Bel, Núria (dir.) (2011). Traitement Automatique des Langues: Ressources Linguistiques Libres 52(3). Paris: Lavoisier
Salazar Burgos, Hada Rosabel (2011). Descripción y representación de los adjetivos deverbales del participio en el discurso especializado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Seghezzi , Natalia Andrea (2011). Variación terminológica y canal de comunicación. Estudio contrastivo de textos especializados escritos y orales sobre lingüística. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Toral, Antonio; Pecina, Pavel ; Way, Andy; Poch, Marc (2011). "Towards a User-Friendly Webservice Architecture for Statistical Machine Translation in the PANACEA project". Dins Forcada, Mikel L.; Depraetere, Heidi; Vandeghinste, Vincent (eds.). Proceedings of the 15th conference of the European Association for Machine Translation (EAMT 2011). Leuven, Belgium: Centre for Computational Linguistics, Katholieke Universiteit Leuven. pàg. 63-70.
Villegas, Marta; Bel, Núria; Moreno, Amparo; Simelio, Nuria (2011). "Analizing androcentric focus & deshumanization in news headlines using advanced exploitation tools". Dins Proceedings of Digital humanities; Supporting Digital Humanities: Answering the unaskable. Copenhagen: Centre for Language Technology, University of Copenhagen
Vivaldi, Jorge; da Cunha, Iria (2011). "The REG summarization system ith question expansion and reformulation at at QA@INEX track 2011". Dins Geva, Shlomo; Kamps, Jaap; Schenkel, Ralf (eds.). INEX 2011 Workshop pre-proceedings. Amsterdam: IR Publications. pàg. 206-214.
Vivaldi, Jorge; da Cunha, Iria; Ramírez, Javier (2011). "The REG summarization system with question reformulation at QA@INEX track 2010". Dins Geva, S.; Kamps, J.; Schenkel, R.; Trotman, A. (eds.). Comparative evaluation of focused retrieval : 9th International Workshop of the Inititative for the Evaluation of XML Retrieval, INEX 2010, Vugh, The Netherlands, December 13-15, 2010: Revised Selected Papers. Berlin: Springer. pàg. 295-302.
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2011). "Extracting terminology from Wikipedia". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 47. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 65-73. [versió paper i electrònica]
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2011). "Extracting terminology from Wikipedia". Dins Actas del XXVII Congreso de la Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural: Huelva, 5-7 Septiembre de 2011. Huelva: Universidad de Huelva. pàg. 67-75.
2010
Adelstein, Andreína; Berri, Marina (2010). "Neología del español rioplatense : la polisemia sistemática en nombres colectivos en -aje, -ería y -teca". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 281-293.
Adelstein, Andreína; Berri, Marina; Bohrn, Andrea; Cañete, Paola; Fuentes, Mary; Gerding, Constanza; Kotz, Gabriela; Pecchi, Alma; Álvarez, Sara (2010). "Productividad de los recursos de neología formal en el español del cono sur". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 799-817.
Adelstein, Andreína; Kornfeld, Laura; Kuguel, Inés; Resnik, Gabriela (2010). "Morfología apreciativa y eventividad : el caso de -ón, -azo y -ada". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 295-306.
Alarcón Martínez, Rodrigo (2010). Descripción y evaluación de un sistema basado en reglas para la extracción automática de contextos definitorios. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Azarian, Jenny (2010). "Las unidades terminológicas en contexto de normalización: un análisis contrastivo". Dins Bueno, Jorge L. et al. (eds.). Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = Analysing data > Describing variation : 28th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA). Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. pàg. 638-649.
Bel, Núria (2010). "Handling of Missing Values in Lexical Acquisition". Dins Calzolari, Nicoletta et al.. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris, France: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 2728-2735.
Bel, Núria (2010). "Platform for Automatic, Normalized Annotation and Cost- Effective Acquisition of Language Resources for Human Language Technologies. PANACEA". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 45. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 327-328. [versió paper i electrònica]
Bel, Nuria; Coll, Maria; Resnik, Gabriela (2010). "Automatic Detection of Non-deverbal Event Nouns for Quick Lexicon Production". Dins Huang, Chu-Ren; Jurafsky, Dan (eds.). Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (COLING 2010). Beijing, China: Coling 2010 Organizing Committee. pàg. 46-52.
Bel, Núria; Revilla, Eva (2010). "El proyecto CLARIN: una infraestructura de investigación científica para las humanidades y las ciencias sociales". Dins Caballero, Rosario; Pinar, M. Jesús. Modos y formas de la comunicación humana = Ways and Modes of Human Communication. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. pàg. 915-921.
Cabré, M. Teresa (2010). "Sobre la difusa y confusa noción de lo especializado". Dins Gómez de Enterría, Josefa; Rodríguez del Bosque, Ignacio [ed.]. El español lengua de comunicación en las organizaciones empresariales. Cizur Menor (Navarra): Aranzadi. pàg. 33-40.
Cabré, M. Teresa (2010). "La terminología en la normalización lingüística". Dins Hizkuntza gutxituak administrazioan. Lengua minoritarias en la administración. Vitoria-Gasteiz: Eusko Legebiltarra-Parlamento Vasco. pàg. 81-99.
Cabré, M. Teresa (2010). "Terminology and translation". Dins Gambier, Yves; Van Doorslaer, Luc [ed.]. Handbook of translation studies, vol.1. Amsterdam: John Benjamins. pàg. 356-365.
Cabré, M. Teresa (2010). "Norma y normas en terminología: concepto, tipología y justificación". Dins Negri, Aparecida; Bocorny, María José [org.]. As ciências do léxico. Lexicologia, lexicografia, terminologia, vol. IV 4. Campo Grande; Porto Alegre: UFMS; UFGR. pàg. 365-396.
Cabré, M. Teresa (2010). "La implantación de la terminología: conceptos, estrategias, recursos y estudios realizados sobre el francés de Quebec y el catalán". Dins Alberdi, Xabier; Salaburu, Pello (ed.). Ugarteburu terminologia jardunaldiak. Euskararen garapena esparru akademikoetan. Bilbao: Euskal Herriko Unibertsitatea =Universidad del País Vasco, Euskara Institutua. pàg. 2-18.
Cabré, M. Teresa (ed.) (2010). Diploma de Postgrado Online Nivel Intermedio I: Terminología y Necesidades Profesionales: materiales docentes de las ediciones 3ª (2007), 4ª (2008) y 5ª (2009). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (ed.) (2010). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología : materiales docentes de las ediciones 5ª (2006), 6ª (2007) y 7ª (2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Alonso Araceli (eds.) (2010). Talleres online de terminología: materiales docentes de las ediciones 2ª (2007-2008) y 3ª (2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Bach, Carme; Da Cunha, Iria; Morales, Albert; Vivaldi, Jorge (2010). "Comparación de algunas características lingüísticas del discurso especializado frente al discurso general: el caso del discurso económico". Dins Caballero, Rosario; Pinar, M. Jesús. Modos y formas de la comunicación humana = Ways and Modes of Human Communication. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. pàg. 453-460.
Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (2010). "Introducció". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 17-20.
Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.) (2010). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2010). "La formación superior en terminología online". Dins Debate Terminológico 6. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 61-71.
Cabré, M. Teresa; Montané, M. Amor; Nazar, Rogelio; Reus, Gabriel (2010). "Estació Terminus: a Web Application for Terminology and Corpus Management". Dins Bhreathnach, Úna; Barra-Cusack, Fionnuala de. Presenting Terminology and Knowledge Engineering Resources Online : Models and Challenges. Dublin: Fiontar ; DCU
Célestin, Tina; Cabré, M. Teresa (resp.); Tebé, Carles (coord.) (2010). Lexique trilingue de l'assurance = Trilingual Insurance Lexicon = Léxico trilingüe de seguros. Québec: Office québécois de la langue française
Clua, Esteve (2010). "Distancia lingüística entre los dialectos del catalán a partir de los datos del COD". Dins Iliescu, Maria; Siller-Runggaldier, Heidi; Danler, Paul (ed.). Actes du XXV Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007) 4. Berlin: Walter de Gruyter. pàg. 329-339.
Clua, Esteve (2010). "Relevancia del análisis lingüístico en el tratamiento cuantitativo de la variación dialectal". Dins Aurrekoetxea, G.; Ormaetxea, J.L. (eds.). Tools for Linguistic Variation. Bilbao: Universidad del País Vasco. pàg. 151-166.
Clua, Esteve (2010). "Intercomprensió i lingüística comparada". Dins Faluba, K.; Szijj, I. (ed.). Actes del XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest 2006), vol. 3. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 151-161.
Coll, Alba (2010). "L'adaptació dels manlleus de l'hebreu al català: el cas de la quipà". Dins Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 17. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Coll, Alba (2010). "Análisis y descripción del léxico de los deportes olímpicos en lengua catalana". Dins Bueno, Jorge L. et al. (eds.). Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = Analysing data > Describing variation : 28th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA). Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. pàg. 449-460.
da Cunha Fanego, Iria; Molina, Alejandro (2010). "Optimización de resumen automático mediante compresión de frases". Dins Bueno, Jorge L. et al. (eds.). Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = Analysing data > Describing variation : 28th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA). Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. pàg. 808-819.
da Cunha, Iria (2010). "Primera aproximación para la elaboración de un nuevo diccionario electrónico de términos inmobiliarios en españo". Dins Caballero, Rosario; Pinar, M. Jesús. Modos y formas de la comunicación humana = Ways and Modes of Human Communication. Cuenca: Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha. pàg. 1075-1082.
da Cunha, Iria (2010). "Los diccionarios de términos inmobiliarios en español: carencias y deficiencias". Dins Ahumada Lara, Ignacio (coord.). Metalexicografía variacional: diccionarios de regionalismos y diccionarios de especialidad. Málaga: Servicio de Publicaciones de la Universidad de Málaga. pàg. 277-297.
da Cunha, Iria; Iruskieta, Mikel (2010). "Comparing rhetorical structures of different languages: The influence of translation strategies". Dins Discourse Studies 12(5). London: Sage. pàg. 563-598.
da Cunha, Iria; SanJuan, Eric; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Lloberes, Marina; Castellón, Irene (2010). "Discourse Segmentation for Spanish based on Shallow Parsing". Dins Batyrshin, Ildar; Sidorov, Grigori (eds.). Advances in Artificial Intelligence: 10th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, MICAI 2011, Puebla, Mexico, November/December 2011: Proceedings, Part I 6437. Berlin: Springer. pàg. 13-23.
da Cunha, Iria; SanJuan, Eric; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Lloberes, Marina; Castellón, Irene (2010). "DiSeg: Un segmentador discursivo automático para el español". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 45. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 145-152. [versió paper i electrònica]
da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel (2010). "Automatic Discourse Segmentation: Review and Perspectives". Dins Abdillahi, Nimaan. Proceedings of the International Workshop on African Human Languages Technologies. Djibouti (África): Institut des Sciences et des Nouvelles Technologies
De Yzaguirre, Lluís; Pedreño, Ester (2010). "Neologia en els corpus orals : expectatives des ed la perspectiva del català". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 233-242.
Estopà, Rosa (2010). "La composició patrimonial en català perd representativitat. Estudi d'un corpus de neologismes de premsa i ràdio". Dins Estudis romànics 32. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 125-147. [versió paper i electrònica]
Estopà, Rosa (2010). "La neologia especialitzada, repte constant per al mediador lingüístic". Dins Coromina, Eusebi; Mestres, Josep M. [curadors]. Aspectes de terminologia, neologia i traducció. Barcelona, Vic: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Vic. pàg. 15-39.
Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (2010). "De los aspectos semánticos-pragmáticos de los paratérminos". Dins Actes de GLAT-LISBOA 2010: 17-19 mai "Le multiculturalisme et le rôle des langues spécialisées". [Lisboa]: GLAT. pàg. 301-316.
Fernández Silva, Sabela; Freixa Aymerich, Judit; Cabré Castellví, M. Teresa (2010). "La variación denominativa en terminología desde una perspectiva cognitivo-discursiva". Dins Luna, Rosa et al. [eds]. Simposio de RITerm : Actas 2008 = Simpósio de RITerm : Atas 2008. Lima: Unión Latina
Freixa i Aymerich, Judit (2010). "Paraules amb rareses". Dins Terminàlia 1. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 7-16. [versió paper i electrònica]
Freixa, Judit (2010). "La neologicidad en las unidades formadas por prefijación". Dins Puente 9. Perú: Universidad Femenina del Sagrado Corazón. pàg. 11-32.
Freixa, Judit (2010). "Hacia la adopción de buenas prácticas en investigación terminológica". Dins Luna, Rosa et al. [eds]. Simposio de RITerm : Actas 2008 = Simpósio de RITerm : Atas 2008. Lima: Unión Latina
Freixa, Judit; Luna, Rosa; Suárez, Mercedes (2010). "La neología semántica en las Antenas Neológicas : descripción de algunos fenómenos relevantes". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 837-852.
Iruskieta, Mikel; da Cunha Fanego, Iria (2010). "Marcadores y relaciones discursivas en el ámbito médico: un estudio en español y euskera". Dins Bueno, Jorge L. et al. (eds.). Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = Analysing data > Describing variation : 28th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA). Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. pàg. 146-159.
Iruskieta, Mikel; da Cunha, Iria (2010). "El potencial de las relaciones retóricas para la discriminación de textos especializados de diferentes dominios en euskera-español". Dins Calidoscópio 8(3). São Leopoldo (Brasil): Universidade do Vale do Rio dos Sinos. pàg. 181-202.
Janssen, Maarten (2010). "NeoTrack : un analyseur de néologismes en ligne". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 1175-1188.
Janssen, Maarten (2010). "Inflection and word identify". Dins Dykstra, Anne; Schoonheim, Tanneke (eds.). Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010). Ljouwert: Fryske Akademy. pàg. 1319-1326.
Kostina , Irina (2010). Variación conceptual de los términos en el discurso especializado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Kuguel, Inés (2010). La semántica del léxico especializado: los términos en textos de ecología. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Lorente, Mercè (2010). "Buenas prácticas investigadoras en terminología". Dins Debate Terminológico 6. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 23-28.
Lorente, Mercè (2010). "Molera i Solà, Pere; Llorca i Isern, Núria; Roca i Vallmajor, Antoni; Cruells i Cadevall, Montserrat; Viñals i Olià, Joan (2009). Materials: ciència i tecnologia. Barcelona: Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions de la". Dins Terminàlia 1. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 67. [versió paper i electrònica]
Lorente, Mercè (2010). "Verbs pronominals de font lèxica: reflexivitat i reciprocitat inherents". Dins Creus, Imma; Puig, Maite; Veny, Joan R. [ed.]. Actes del Quinzè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes : Universitat de Lleida 7-11 de setembre de 2009 1. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 435-445.
Lorente, Mercè (2010). "Agentividad en el discurso especializado. Primera aproximación". Dins Luna, Rosa et al. [eds]. Simposio de RITerm : Actas 2008 = Simpósio de RITerm : Atas 2008. Lima: Unión Latina
Lorente, Mercè (2010). "Alcina, Amparo; Valero, Esperanza; Rambla, Elena (eds.) Terminología y Sociedad del conocimiento. Berna: Peter Lang, 2009, 408 p. ISBN 978-3-03911-593-8". Dins LSP Journal. Language for special purposes, professional communication, knowledge management and cognition 1(2). Copenhagen: Copenhagen Business School. pàg. 61-63.
Lorente, Mercè; Sánchez-Gijón, Pilar (2010). "Les tesis doctorals sobre terminologia de les universitats de la Xarxa Vives d'Universitats (1999-2010)". Dins Terminàlia 2. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 38-47. [versió paper i electrònica]
Marimon, Montserrat (2010). "The Tibidabo Treebank". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 45. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 113-119. [versió paper i electrònica]
Martí i Llobet, Jaume (2010). "Ressenya de La terminologia : un mirall del món. [Franquesa, Ester. La terminologia : un mirall del món. Barcelona: Editorial UOC, 2008. 244 p. ISBN 978-84-9788-716-8]". Dins Terminàlia 2. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 50-51. [versió paper i electrònica]
Martí, Jaume (2010). "Presentació". Dins Martí, Jaume; Salse, Marina (coord.). La terminologia i la documentació: relacions i sinergies: actes de la VII Jornada SCATERM: "Terminologia i documentació". Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 15-16.
Martí, Jaume (2010). "Presentació". Dins Coromina, Eusebi; Mestres, Josep M. [curadors]. Aspectes de terminologia, neologia i traducció. Barcelona, Vic: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Vic. pàg. 11.
Martí, Jaume; Salse, Marina (coord.) (2010). La terminologia i la documentació: relacions i sinergies: actes de la VII Jornada SCATERM: "Terminologia i documentació". Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Martínez, Héctor; Villegas, Marta; Bel, Núria; Bel, Santiago; Alemany, Francesca (2010). "Lexicography in the grid environment". Dins Granger, Sylviane; Paquot, Magali (eds). eLexicography in the 21st century : new challenges, new applications: proceedings of eLex 2009 Louvain-la-Neuve 22-24 October 2009. Louvain: Presses universitaires de Louvain. pàg. 431-437.
Martínez, Héctor; Vivaldi, Jorge; Villegas, Marta (2010). "Text handling as a Web Service for the IULA processing pipeline". Dins Calzolari, Nicoletta et al.. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris, France: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 22-29.
Moita, Mara; Janssen, Maarten; Correia, Margarita (2010). "Affix Selection and Deadjectival Nouns: a data-driven approach". Dins Humphries, C.; Kossek, J.; Gomola A. (Eds.). English language, literature and culture: new directions in research. Bielsko-Biala: Wydawnictwo Akademii Techniczno-Humanistycznej
Molina, Alejandro; da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Velázquez, Patricia (2010). "La compresión de frases: un recurso para la optimización de resumen automático de documentos". Dins Linguamática 2(3). Minho, Vigo: Universidade do Minho, Universidade de Vigo. pàg. 13-27.
Montané March, M. Amor (2010). "TERMINUS, gestión de corpus y terminología en línea". Dins Debate Terminológico 6. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 113-115.
Montané March, M. Amor (2010). "Talaia. Observatori de terminologia de la societat del coneixement de la UOC". Dins Terminàlia 1. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 68. [versió paper i electrònica]
Montané March, M. Amor; Cabré Castellví, M. Teresa (2010). "Factores de implantación en la terminología normalizada en lengua catalana: una aproximación metodológica". Dins Bueno, Jorge L. et al. (eds.). Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = Analysing data > Describing variation : 28th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA). Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. pàg. 568-582.
Montané March, M. Amor; Ramis i Llobera, Josep M. (2010). "Un pern del mecanisme : la creació neològica en Antònia Font". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 1039-1053.
Montané, M. Amor (2010). "Notícies de lingüística de 2009". Dins Serra d'Or 607-608. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 101-105.
Montané, M. Amor (2010). "Mecanismes d'actualització del lèxic: com poden influir en la implantació de la terminologia en català?". Dins Coromina, Eusebi; Mestres, Josep M. [curadors]. Aspectes de terminologia, neologia i traducció. Barcelona, Vic: Institut d'Estudis Catalans, Universitat de Vic. pàg. 133-151.
Nazar , Rogelio (2010). A Quantitative Approach to Concept Analysis. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Nazar, Rogelio (2010). "Evolución de la terminología lingüística en las Actas de Congresos de AESLA entre 1983 y 2006". Dins Bueno, Jorge L. et al. (eds.). Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = Analysing data > Describing variation : 28th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA). Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. pàg. 721-733.
Nazar, Rogelio (2010). "Invitació a l'estudi estadístic del llenguatge". Dins Martí, Jaume; Salse, Marina (coord.). La terminologia i la documentació: relacions i sinergies: actes de la VII Jornada SCATERM: "Terminologia i documentació". Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 47-74.
Nazar, Rogelio; Azarian, Jenny (2010). "The Living Lexicon: methodology to set up synchronic dictionaries". Dins Dykstra, Anne; Schoonheim, Tanneke (eds.). Proceedings of the XIV Euralex International Congress (Leeuwarden, 6-10 July 2010). Ljouwert: Fryske Akademy. pàg. 527-538.
Nazar, Rogelio; Janssen, Maarten (2010). "Combining Resources: Taxonomy Extraction from Multiple Dictionaries". Dins Calzolari, Nicoletta et al.. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris, France: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 1055-1061.
Nazar, Rogelio; Vidal, Vanesa (2010). "Aproximación cuantitativa a la neología". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè (eds.). Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengues Romàniques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 867-880.
Observatori de Neologia (2010). Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2009). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2010). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2009). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Parra, Carla; Villegas, Marta; Bel, Núria (2010). "The BAsic Metadata DEScription (BAMDES) and TheHarvestingDay.eu: Towards Sustainability and Visibility of LRT". Dins Calzolari, Nicoletta et al.. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris, France: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 49-53.
Parra, Carla; Villegas, Marta; Bel, Núria (2010). "The Harvesting Day: una iniciativa para mejorar la visibilidad de los recursos lingüísticos". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 45. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 321-322. [versió paper i electrònica]
Rivadeneira Valenzuela, Marcela (2010). El voseo en medios de comunicación de Chile: descripción y análisis de la variación dialectal y funcional. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Salazar, Hada; Estopà, Rosa (2010). "Los adjetivos deverbales en economía: una primera aproximación a su caracterización lingüística". Dins Luna, Rosa et al. [eds]. Simposio de RITerm : Actas 2008 = Simpósio de RITerm : Atas 2008. Lima: Unión Latina
Seghezzi, Natalia; Freixa, Judit (2010). "Variación denominativa y canal de comunicación: tipología de casos y comparación interdominio". Dins Bueno, Jorge L. et al. (eds.). Analizar datos > Describir variación : XXVIII Congreso Internacional de la Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) = Analysing data > Describing variation : 28th International Conference of the Spanish Society for Applied Linguistics (AESLA). Vigo: Universidade de Vigo. Servizo de Publicacións. pàg. 540-556.
Seghezzi, Natalia; Freixa, Judit (2010). "La denominación en terminología: problemas de la teoría a la práctica". Dins Luna, Rosa et al. [eds]. Simposio de RITerm : Actas 2008 = Simpósio de RITerm : Atas 2008. Lima: Unión Latina
Sierra, Gerardo; Alarcón, Rodrigo; Aguilar, César; Bach, Carme (2010). "Definitional verbal patterns for semantic relation extraction". Dins Auger, Alan; Barrière, Caroline. Probing Semantic Relations. Exploration and identification in specialized texts. Amsterdam, Philadelfia: John Benjamins. pàg. 73-96.
Torres-Moreno, Juan-Manuel; Ramírez, Javier; da Cunha, Iria (2010). "Un résumeur générique de texte à base de graphes, indépéndant de la langue". Dins Abdillahi, Nimaan. Proceedings of the International Workshop on African Human Languages Technologies. Djibouti (África): Institut des Sciences et des Nouvelles Technologies
Torres-Moreno, Juan-Manuel; Saggion, Horacio; da Cunha, Iria; SanJuan, Eric; Velázquez, Patricia; SanJuan, Eric (2010). "Multilingual Summarization Evaluation without Human Models". Dins Huang, Chu-Ren; Jurafsky, Dan (eds.). Proceedings of the 23rd International Conference on Computational Linguistics (COLING 2010). Beijing, China: Coling 2010 Organizing Committee. pàg. 1059-1067.
Torres-Moreno, Juan-Manuel; Saggion, Horacio; da Cunha, Iria; SanJuan, Eric; Velázquez-Morales, Patricia; SanJuan, Eric (2010). "Summary Evaluation With and Without References". Dins Polibits 42. México D.F.: Center for Technological Design and Development in Computer Science, National Polytechnic Institute. pàg. 13-19.
Torres-Moreno, Juan-Manuel; Saggion, Horacio; da Cunha, Iria; Velázquez-Morales, Patricia; SanJuan, Eric (2010). "Évaluation automatique de résumés avec et sans référence". Dins Langlais, Philippe; Michel, Gagnon. Actes de la 17e Conférence sur le Traitement Automatique des Langues Naturelles (TALN). Paris: Association pour le traitement automatique des langues
Villegas, Marta; Bel, Núria; Bel, Santiago; Rodríguez, Víctor (2010). "A Case Study on Interoperability for Language Resources and Applications". Dins Calzolari, Nicoletta et al.. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris, France: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 3512-3519.
Vivaldi, Jorge; da Cunha, Iria; Ramírez, Javier (2010). "The REG summarization system at QA@INEX track 2010". Dins Geva, S.; Kamps, J; Schenkel, R.; Trotman, A. [eds.]. INEX 2010 Workshop Pre-proceedings. Amsterdam: IR Publications. pàg. 238-242.
Vivaldi, Jorge; da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Velázquez, Patricia (2010). "Generació automàtica de resums de textos especialitzats: experimentacions en llengua catalana". Dins Terminàlia 1. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 26-32. [versió paper i electrònica]
Vivaldi, Jorge; da Cunha, Iria; Torres-Moreno, Juan-Manuel; Velázquez-Morales, Patricia (2010). "Automatic Summarization Using Terminological and Semantic Resources". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios, Rosner, Mike; Tapias, Daniel. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). París: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 3105-3112.
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2010). "Finding Domain Terms using Wikipedia". Dins Calzolari, Nicoletta; Choukri, Khalid; Maegaard, Bente; Mariani, Joseph; Odijk, Jan; Piperidis, Stelios, Rosner, Mike; Tapias, Daniel. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). París: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 386-393.
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2010). "Using Wikipedia for term extraction in the biomedical domain: first experiences". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 45. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 251-254. [versió paper i electrònica]
Wittenburg, Peter; Bel, Nuria; Borin, Lars et al. (2010). "Resource and Service Centres as the Backbone for a Sustainable Service Infrastructure". Dins Calzolari, Nicoletta et al.. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10). Paris, France: European Language Resources Association (ELRA). pàg. 60-63.
2009
Adelstein, Andreína (2009). "El significado léxico especializado". Dins Ciapuscio, G. (ed). De la palabra al texto: estudios lingüísticos del español. Buenos Aires: Eudeba
Adelstein, Andreína; Ciapuscio, Guiomar (2009). "El género como interfaz: su papel en la conformación de significado léxico". Dins Filología 38-39. Buenos Aires: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "Dr. Amado Alonso". pàg. 139-167.
Alarcón Martínez, Rodrigo (2009). Descripción y evaluación de un sistema basado en reglas para la extracción automática de contextos definitorios. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Alarcón, Rodrigo; Sierra, Gerardo; Bach, Carme (2009). "Description and Evaluation of a Definition Extraction System for Spanish language". Dins Sierra, G.; Pozzi, M.; Torres-Moreno, J. M. [ed.]. Proceedings: 1st International Workshop on Definition Extraction: held in conjunction with The International Conference RANLP - 2009. Shoumen, Bulgaria: Incoma Ltd.. pàg. 7-13.
Alarcón, Rodrigo; Sierra, Gerardo; Bach, Carme (2009). "ECODE: A Definition Extraction System". Dins Vetulani, Zygmunt; Uszkoreit, Hans (Eds.). Human Language Technology. Challenges of the Information Society: Third Language and Technology Conference, LTC 2007, Poznan, Poland, October 5-7, 2007, Revised Selected Papers. Berlin / Heidelberg: Springer. pàg. 382-391.
Alarcón, Rodrigo; Sierra, Gerardo; Bach, Carme (2009). "ECODE: A Definition Extraction System". Dins Vetulani, Zygmunt; Uszkoreit, Hans (Eds.). Human Language Technology. Challenges of the Information Society: Third Language and Technology Conference, LTC 2007, Poznan, Poland, October 5-7, 2007, Revised Selected Papers. Berlin / Heidelberg: Springer. pàg. 382-391.
Aparicio, Helena; Castellà, Josep M. (2009). "Reflexiones sobre la lectura multimodal: el caso del PowerPoint". Dins Cassany, Daniel [comp.]. Para ser letrados: voces y miradas sobre la lectura. Barcelona: Paidós. pàg. 217-231.
Bach Martorell, Carme (2009). "La reformulación del discurso en español en comparación con el catalán". Dins Garcés Gómez. María Pilar. La reformulación del discurso en español en comparación con otras lenguas. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid y Boletín oficial del estado. pàg. 37-66.
Bach, Carme (2009). "Anna Matamala Ripoll. Interjeccions i lexicografia. Anàlisi de les interjeccions d'un corpus audiovisual i proposta de representació lexicogràfica. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2008. 472 pàg. [ressenya]". Dins Caplletra 47. València: Institut de Filologia Valenciana. pàg. 240-246.
Bach, Carme (2009). "Al cap i a la fi, en fi i en definitiva: tres marcadors discursius vehiculadors de la reformulació conclusiva en català". Dins Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 14. Madrid: UNED. pàg. 15-33.
Bardagil, Bernat; Barrera, Mariona; Borràs, Meritxell; Colell, Marc; Coll, Alba (2009). "Els neologismes manllevats". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 151-168.
Bel, Núria; Calzolari, Nicoletta (2009). "Fostering Language Resources Network, FLaReNet". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 43. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 383-384. [versió paper i electrònica]
Cabré Castellví, M. Teresa (2009). "El context català, una àrea de concentració de coneixement i activitat terminològica". Dins Terminàlia 0. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 8-14. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. T.; Estopà, R. (2009). "Trabajar en neología con un entorno integrado en línea: la estación de trabajo OBNEO". Dins Revista de Investigación Lingüística 12. Murcia: Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia. pàg. 17-38.
Cabré, M. Teresa (2009). "La classificació dels neologismes: una tasca complexa". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 11-37.
Cabré, M. Teresa (2009). "L'Observatori de Neologia: constància i renovació". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 5-7.
Cabré, M. Teresa (2009). "La Teoría Comunicativa de la Terminología, una aproximación lingüística a los términos". Dins Revue française de linguistique appliquée 14(2). Paris: Publications Linguistiques. pàg. 9-15.
Cabré, M. Teresa (2009). "Sobre la unidad terminológica: análisis de su evolución y propuesta de caracterización (1)". Dins Veyrat, Montserrat; Serra, Enrique (ed.). La lingüística como reto epistemológico y como acción social. Estudios dedicados al Profesor Ángel López García con ocasión de su sexagésimo aniversario (volumen 2). Madrid: Arco/Libros. pàg. 1013-1026.
Cabré, M. Teresa (2009). "Technologie et terminologie : changements méthodologiques et épistémologiques". Dins Cahiers de lexicologie 1(94). París: Éditions Classiques Garnier. pàg. 31-56.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2009). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa, Valls, Esteve (2009). "Análisis lingüístico y dialectrométrico del corpus oral dialectal (COD)". Dins Cantos Gómez, Pascual; Sánchez Pérez, Aquilino (ed.). A survey on corpus-based research = Panorama de investigaciones basadas en corpus [Actas del I Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CICL-09), 7-9 Mayo 2009, Universidad de Murcia]. Murcia: Asociación Española de Lingüística del Corpus. pàg. 1033-1045.
Coll, Alba (2009). "Neologia terminològica: el tractament dels manlleus [ressenya]". Dins Debate Terminológico 5. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 113-114.
da Cunha, Iria (2009). "Ressenya de Inventat en català de Maria Josep Picó [Picó, Maria Josep. Inventat en català. Barcelona: Mina, 2008. 166 p. ISBN 9788496499928]". Dins Terminàlia 0. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 40-41. [versió paper i electrònica]
da Cunha, Iria ; Torres-Moreno, Juan Manuel.; Velázquez, Patricia; Vivaldi, Jorge (2009). "Un algoritmo lingüístico-estadístico para resumen automático de textos especializados". Dins Linguamática 2. Minho, Vigo: Universidade do Minho, Universidade de Vigo. pàg. 67-79.
da Cunha, Iria; Ferraro, Gabriela; Cabré, M. Teresa (2009). "Propuesta de etiquetaje discursivo y sintáctico-comunicativo orientado a la evaluación de un modelo lingüístico de resumen automático". Dins Bretones, Carmen M. et al. (ed). Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind = La Lingüística Aplicada Hoy: Comprendiendo el Lenguaje y la Mente. Almería: Universidad de Almería. pàg. 1333-1347.
da Cunha, Iria; Iruskieta, Mikel (2009). "La influencia del anotador y las técnicas de traducción en el desarrollo de árboles retóricos. Un estudio en español y euskera". Dins Proceedings of the 7th Brazilian Symposium in Information and Human Language Technology (STIL 2009). São Carlos, Brasil: Universidade de São Paulo
Domènech, O.; Estopà, R. (2009). "La neología en textos orales". Dins Revista de Investigación Lingüística 12. Murcia: Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Universidad de Murcia. pàg. 39-64.
Domènech, Ona; López, Sílvia; Morales, Albert (2009). "Neologismes formats per sufixació". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 69-87.
Estopà Bagot, Rosa (2009). "El diseño de aplicaciones terminológicas: los extractores de terminología". Dins Puntoycoma 115S. Bruselas; Luxemburgo: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. pàg. 15-21.
Estopà Bagot, Rosa (2009). "Los extractores de terminología: logros y escollos". Dins Alcina, Amparo; Valero, Esperanza; Rambla, Elena (ed.). Terminología y sociedad del conocimiento. Bern: Peter Lang. pàg. 117-146.
Estopà, Rosa (2009). "La composés populaires de la langue catalane: étude diachronique de la neólogie". Dins Meta: journal des traducteurs 54(3). Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. pàg. 551-565. [versió paper i electrònica]
Estopà, Rosa (2009). "Neologismes i filtres de neologicitat: aspectes metodològics". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 41-48.
Estopà, Rosa; Souto, Manuel; Vidal, Vanessa (2009). "Neologismes formats per composició i sintagmació". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 113-150.
Feliu, Judit; Martínez, Lídia; Salazar, H. Rosabel; Tadeo, Bàrbara (2009). "Els neologismes formats per resemantització". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 91-110.
Fernández-Silva, Sabela; Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa (2009). "The multiple motivation in the denomination of concepts". Dins Terminology science & research 20. Wien: International Network for Terminology
Freixa, Judit (2009). "NEOBANC: los observatorios de neología suman esfuerzos". Dins Debate Terminológico 5. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 120-125.
Freixa, Judit (2009). "La interferència en la innovació lèxica del català: anàlisi dels neologismes amb ciber- i homo-". Dins Revista de Llengua i Dret 51. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. pàg. 259-281. [versió paper i electrònica]
Freixa, Judit; Montané, M. Amor; Ramis, J. Miquel (2009). "Els graus de neologicitat en els tipus menors de neologismes". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 171-197.
Gené, Maria; Salvà, Francesca (2009). "Els neologismes prefixats: anàlisi dels graus de neologicitat a partir de diferents filtres establerts". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Les paraules noves: criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic, Barcelona: Eumo; Universitat Pompeu Fabra. pàg. 51-66.
Janssen, Maarten (2009). "Detección de Neologismos: una perspectiva computacional". Dins Debate Terminológico 5. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología). pàg. 68-75.
Janssen, Maarten (2009). "Lexical Functions vs. Inflectional Functions: Dealing with Inherent Inflections". Dins Beck, David; Gerdes, Kim; Milicevic, Jasmina; Polguère, Alain (Eds.). Fourth International Conference on Meaning-Text Theory = Quatrième conférence internationale sur la Théorie Sens-Text: Proceedings (Meaning Text Teory MTT 2009). Montreal: Observatoire de linguistique Sens-Texte (OLST). pàg. 189 - 198.
Joan, Anna; Montané, M. Amor (2009). "Notícies de lingüística de 2008 [ressenya]". Dins Serra d'Or 593. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 68-73.
Lorente Casafont, Mercè (2009). "Algunas experiencias de la integración de ontologías en proyectos de terminología". Dins Puntoycoma 115S. Bruselas; Luxemburgo: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. pàg. 34-37.
Lorente Casafont, Mercè (2009). "Verbos y fraseología en los discursos de especialidad". Dins Casas Gómez, Miguel (dir.); Márquez Fernández, Raúl (ed.). XI Jornadas de Lingüística: homenaje al profesor José Luis Guijarro Morales (Cádiz, 22 y 23 de abril de 2008). Cádiz: Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones. pàg. 55-84.
Lorente Casafont, Mercè (2009). "Norbert Font i Sagué, impulsor de l'espeleologia a Catalunya". Dins Terminàlia 0. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 50-53. [versió paper i electrònica]
Lorente, Mercè (2009). "Algunas experiencias de la integración de ontologías en proyectos de terminología". Dins Puntoycoma 115. Bruselas; Luxemburgo: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. pàg. 34-37.
Lorente, Mercè (2009). "Colocaciones con verbos de soporte en el discurso especializado". Dins Filología 38-39. Buenos Aires: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas "Dr. Amado Alonso". pàg. 99-137.
Martí Llobet, Jaume (2009). "Mots de benvinguda". Dins Terminàlia 0. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 5. [versió paper i electrònica]
Montané, M .Amor (2009). "Ressenya del Diccionari d’Internet del TERMCAT [TERMCAT, Centre de Terminologia. Diccionari d'Internet. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001. 189 p. ISBN 84-412-0596-5]". Dins Terminàlia 0. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 44. [versió paper i electrònica]
Montané, M. Amor (2009). "L'economia del correu electrònic". Dins Butlletí de la Societat Catalana de Terminologia 14. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia
Nazar, Rogelio (2009). "Diferencias cuantitativas entre referencia y sentido". Dins Bretones, Carmen M. et al. (ed). Applied Linguistics Now: Understanding Language and Mind = La Lingüística Aplicada Hoy: Comprendiendo el Lenguaje y la Mente. Almería: Universidad de Almería. pàg. 1421-1432.
Observatori de Neologia (2009). Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2009). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Resnik, Gabriela; Bel, Núria (2009). "Automatic Detection of Non-deverbal Event Nouns in Spanish". Dins GL2009: 5th International Conference on Generative Approaches to the Lexicon [proceedings]. Pisa: Istituto di Linguistica Computazionale
Revilla, Eva; Villegas, Marta; Parra, Carla; Bel, Núria (2009). "El proyecto CLARIN: una infraestructura de investigación científica para las humanidades y las ciencias sociales". Dins Cantos Gómez, Pascual; Sánchez Pérez, Aquilino (ed.). A survey on corpus-based research = Panorama de investigaciones basadas en corpus [Actas del I Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CICL-09), 7-9 Mayo 2009, Universidad de Murcia]. Murcia: Asociación Española de Lingüística del Corpus. pàg. 691-701.
Rivadeneira Valenzuela, Marcela (2009). El voseo en medios de comunicación de Chile. Descripción y análisis de la variación dialectal y funcional. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari-Carmen (2009). "Cómo contratar un servicio de posicionamiento web". Dins El profesional de la información 18(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 229-236. [versió paper i electrònica]
Seghezzi, Natalia (2009). "El papel de la oralidad en terminología". Dins Interlingüística 18. València: Asociación de Jóvenes Lingüistas. pàg. 1035-1047.
Seghezzi, Natalia (2009). "Ressenya de «Precisión del lenguaje y principio de legalidad» de M. Teresa Castiñeira [Dins: Cabré, M. Teresa; Bach, C.; Martí, J. (eds). Terminología y derecho. Barcelona: IULA, DOCUMENTA UNIVERSITARIA, 2006. ISBN 84-96742-00-8]". Dins Terminàlia 0. Barcelona: Societat Catalana de Terminologia. pàg. 42-43. [versió paper i electrònica]
Vargas Sierra, Chelo (2009). "Do-it-yourself IT for Terminology o experiencias de bricolaje informático en la elaboración de diccionarios terminológicos". Dins Puntoycoma 115S. Bruselas; Luxemburgo: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. pàg. 42-49.
Villegas, Marta; Parra, Carla (2009). "Integrating full-text search and linguistic analyses on disperse data for Humanities and Social Sciences research projects". Dins e-Science: 2009 Fifth IEEE International Conference on e-Science, 9-11 December 2009 Oxford, United Kingdom, proceedings. Los Alamitos, California: IEEE Computer Society. pàg. 28-32.
Vivaldi Palatresi, Jordi (2009). "Extracción de información conceptual basada en ontologías". Dins Alcina, Amparo; Valero, Esperanza; Rambla, Elena (ed.). Terminología y sociedad del conocimiento. Bern: Peter Lang. pàg. 375-404.
Vivaldi Palatresi, Jorge (2009). "Corpus and exploitation tool: IULACT and bwanaNet". Dins Cantos Gómez, Pascual; Sánchez Pérez, Aquilino (ed.). A survey on corpus-based research = Panorama de investigaciones basadas en corpus [Actas del I Congreso Internacional de Lingüística de Corpus (CICL-09), 7-9 Mayo 2009, Universidad de Murcia]. Murcia: Asociación Española de Lingüística del Corpus. pàg. 224-239.
Vivaldi, Jorge (2009). "Catálogo de herramientas informáticas relacionadas con la creación, gestión y explotación de corpus textuales". Dins Tradumática (7). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i d'Interpretació
Voces-Merayo, Ramón; Codina, Lluís (2009). "Web móvil y su implantación en la administración local española". Dins El profesional de la información 18(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 211-217. [versió paper i electrònica]
2008
Abadal, Ernest; Codina, Lluís (2008). "La diversidad cultural en Google y los motores de búsqueda: una aproximación conceptual". Dins El profesional de la información 17(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 191-198. [versió paper i electrònica]
Adelstein, Andreína (2008). "Terminologicidad y significado especializado: los nombres relacionales". Dins Fabbri, L. (ed.). Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo
Alarcón Martínez, Rodrigo; Sierra Martínez, Gerardo; Bach Martorell, Carme (2008). "ECODE: A Pattern Based Approach for Definitional Knowledge Extraction". Dins Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 923-928.
Bach, Carme (2008). "The process of stabilization of terminological units in texts". Dins Boers, F. (et al.) (ed.). Multilingualism and applied comparative linguistics v. 2. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing. pàg. 202-224.
Bach, Carme; Martí, Jaume (2008). "Idealización del discurso científico: concisión y precisión". Dins Sánchez, Purificación (et. al.) (ed.). Researching and teaching specialized languages: new contexts, new challenges: VII Annual Conference of the European Association of Languages for Specific Purposes AELFE 2008. Murcia: Editum; AELFE. pàg. 1-13.
Barrera, Mariona; Colell, Marc; Freixa, Judit (2008). "La formació de neologismes a partir de noms propis". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 249-259.
Bel, Núria ; Marimon, Montserrat (2008). "CLARIN, Common Language Resources and Technology Infrastructure". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 41. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 311-312. [versió paper i electrònica]
Bel, Núria; Bel, Santiago (2008). "Measuring standards in Lexical Resources (Workshop: Uses and Usage of Language Resource-related Standards)". Dins Calzolari, Nicoletta et al. (ed.). Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association. pàg. 15-20.
Bel, Núria; Bel, Santiago (2008). "Measuring standards in Lexical Resources (Workshop: Uses and Usage of Language Resource-related Standards)". Dins LREC 2008 Proceedings. [s.l.]: ELRA ; ELDA. pàg. 15-20.
Bel, Núria; Bel, Santiago; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat; Villegas, Marta. (2008). "El Proyecto CLARIN: Una infraestructura de investigación científica para las Humanidades y las Ciencias Sociales". Dins Digithum 10. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. pàg. 1-9.
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat (2008). "Automatic acquisition for low frequency lexical items". Dins Calzolari, Nicoletta et al. (ed.). Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat (2008). "The Structure of the Lexicon in the Task of Automatic Lexical Acquisition". Dins Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 285-290.
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat (2008). "Automatic acquisition for low frequency lexical items". Dins LREC 2008 Proceedings. [s.l.]: ELRA ; ELDA
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat; Villegas, Marta (2008). "COLDIC, a Lexicographic Platform for LMF compliant lexica". Dins Calzolari, Nicoletta et al. (ed.). Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat; Villegas, Marta (2008). "COLDIC a generic tool for the creation, maintenance and management of Lexical Resources". Dins LangTech 2008 : Rome, 28-29 february 2008. Proceedings. [s.l]: [s.n]. pàg. 114-116.
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat; Villegas, Marta (2008). "COLDIC, a Lexicographic Platform for LMF compliant lexica". Dins LREC 2008 Proceedings. [s.l.]: ELRA ; ELDA
Cabré, M Teresa (2008). "El principio de poliedricidad: la articulación de lo discursivo, lo cognitivo y lo lingüístico en Terminología (I)". Dins Ibérica 1(16). Castelló: AELFE (Asociación Europea de Lenguas para Fines Específicos - European Association of Languages for Specific Purposes). pàg. 9-36.
Cabré, M Teresa (2008). "De la rigidez a la flexibilidad en la concepción de la terminología: el papel de la lingüística". Dins Casas Gómez, Miguel [; Rodríguez-Piñero Alcalá, Isabel [ed.]. X Jornadas de Lingüística. Cádiz: Sevicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. pàg. 89-108.
Cabré, M Teresa; Bayà, M. Rosa; Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Solé, Elisabet; Vallès, Teresa (2008). "Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: a propósito de la neología espontánea y de la neología planificada". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 153-190.
Cabré, M. T.; Alonso, A. (ed.) (2008). Talleres online de terminología: 1ª Edición (2006). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. T.; Estopà, R.; Giraldo, J.J.; Vidal, Vanesa (2008). "Formación de terminología en línea: IUL@online". Dins Fabbri, L. (ed.). Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo
Cabré, M. Teresa (2008). "La terminologia: desenvolupament i utilitat en la formació de traductors". Dins Tradumática 6. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i d'Interpretació
Cabré, M. Teresa (2008). "Aspectes sobre la neologia: la novetat lèxica através de dos diaris catalans". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 55-65.
Cabré, M. Teresa (2008). "La neologia, avui: el naixement d’una disciplina". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 29-40.
Cabré, M. Teresa (2008). "La néologie dans la presse catalane: premières données d’un observatoire de néologie". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 49-54.
Cabré, M. Teresa (2008). "La neologia efímera". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 13-27.
Cabré, M. Teresa (2008). "La Plataforma TERMINESP". Dins González, Luis; Hernúñez, Pollux (coord.). Traducción: contacto y contagio. Actas del III Congreso «El español, lengua de traducción», 12 a 14 de julio, 2006. Puebla (México). Brussel·les: ESLEtRA. pàg. 255-261.
Cabré, M. Teresa (2008). "La Plataforma TERMINESP". Dins González, Luis; Hernúñez, Pollux (coord.). Traducción: contacto y contagio. Actas del III Congreso «El español, lengua de traducción», 12 a 14 de julio, 2006. Puebla (México). Brussel·les: ESLEtRA. pàg. 255-261.
Cabré, M. Teresa (2008). "A terminológia elméletei: leírás (deskripció), elöírás (preskripció) és magyarázat". Dins Magyar Terminológia: Journal of Hungarian Terminology 1(1). Budapest: Akadémiai Kiadó. pàg. 11-42.
Cabré, M. Teresa (2008). "Cómo las nuevas tecnologías han modificado la metodología terminológica". Dins Navarro, Carmen (ed.). Terminología, traducción y comunicación especializada: homenaje a Amelia de Irazazábal. Actas del Congreso Internacional 11-12 de octubre 2007 - Verona. Verona: Fiorini. pàg. 51-77.
Cabré, M. Teresa (2008). "Norma y normas en Terminología: concepto, tipología y justificación". Dins Isquerdo, A. N.; Finatto, M. J. (org.). As ciências do léxico: Lexicologia, Lexicografia, Terminologia. Campo Grande, MS: Editora da UFMS. pàg. 365-396.
Cabré, M. Teresa (2008). "Constituer un corpus de textes de spécialité: bilan et perspectives". Dins Les Cahiers du Cel. Paris: UFR d'Études Interculturelles de Langues Appliquées. pàg. 37-56.
Cabré, M. Teresa ; Bach, Carme; Tebé, Carles (ed.) (2008). Literalidad y dinamicidad en el discurso económico: VI Actividades de IULATERM de Verano (9-12 de julio de 2007). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Cabré, M. Teresa; De Yzaguirre, Lluís (2008). "Strátegie pour la détection semi-automatique des néologismes de presse". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 103-109.
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2008). "A la limite des mots construits possible". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 117-133.
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2008). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Clua, Esteve (2008). "Crònica del «XXV Congrés Internacional de Lingüística Filologia Romàniques, Innsbruck, Àustria, setembre del 2007» [ressenya]". Dins Estudis romànics 30. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 580-582. [versió paper i electrònica]
Clua, Esteve; Valls, Esteve; Viaplana, Joaquim (2008). "Analisi dialettometrica del catalano partendo dai dati del COD. Una prima approssimazione alla gerarchia tra varietà". Dins Blaikner-Hohenwart, Gabriele et alii (ed.). Ladinometria: Festschrift für Hans Goebl zum 65. Geburtstag 2. Salzburg: Universität Salzburg, Fachbereich Romanistik [et al.]. pàg. 27-42.
Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2008). "OpenOffice y el formato OpenDocument: funciones y compatibilidad". Dins El profesional de la información 17(4). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 453-460. [versió paper i electrònica]
da Cunha Fanego, Iria (2008). Hacia un modelo lingüístico de resumen automático de artículos médicos en español. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
da Cunha Fanego, Iria (2008). Hacia un modelo lingüístico de resumen automático de artículos médicos en español. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Domènech Bagaria, Ona (2008). "Metodología de trabajo del Observatorio de neología del Instituto Universitario de Lingüística Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra". Dins Almela Pérez, R.; Montoro del Arco, E. T. (ed.). Neologismo y morfología. Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. pàg. 11-37.
Domènech, Meritxell; Estopà, Rosa; Ferré, Maite; Mayoral, Cristina; Raymi, Mireia (2008). "La recerca en neologia oral de l’Observatori deNeologia: primers resultats". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 261-274.
Estopà, Rosa (et al.) (2008). "L’observation de mots nouveaux en espagnol et en catalan au tours de deux décennies : l’Observatori de Neologia de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada". Dins Neologica: revue internationale de néologie 2. Paris: Laboratoire de linguistique informatique (LLI, Université Paris XIII - CNRS); Éditions Garnier. pàg. 169-184.
Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (2008). "Los paratérminos en la extracción automática de terminología". Dins Actes de GLAT-BREST 2008: terminologie: discours, technologie et acteurs sociaux. Brest: TELECOM - Bretagne
Feliu, Judit; Garcia, Yannick; Obradós, Isabel (2008). "Aspectes de composició: neologismes nom-nom". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 203-210.
Feliu, Judit; Soler, Joan (2008). "La distribució de la informació contextual en els elements estructurals d’un article de diccionari: col·locacions, restriccions lèxiques i definició". Dins Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 505-514.
Ferreira, José Pedro; Barbosa, Sílvia; Janssen, Maarten (2008). "Mordebe Admin: A Lexical Management System". Dins Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 351-357.
Francopoulo, G; Bel, N.; George, M.; Calzolari, N.; Monachini, M.; Pet, M.; Soria, C. (2008). "Multilingual resources for NLP in the lexical markup framework (LMF)". Dins Language Resources and Evaluation 43(1). Amsterdam: Springer Netherlands. pàg. 57-70.
Freixa, Judit (2008). "Dimensió social de la neologia". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 67-75.
Freixa, Judit; Fernández-Silva, Sabela; Cabré, M. Teresa (2008). "La multiplicité des chemins dénominatifs". Dins Meta: journal des traducteurs 53 (4). Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal. pàg. 731-747. [versió paper i electrònica]
Freixa, Judit; Morales, Albert (2008). "Neología y variedades del español: el proyecto Antenas". Dins Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente 10. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu). pàg. 15-17.
Freixa, Judit; Seghezzi, Natalia (2008). "Variación terminológica en textos orales y escritos: un primer acercamiento". Dins Fabbri, L. (ed.). Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo
Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2008). "Neologismos para la actualitzación de gramáticas y diccionarios". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 191-202.
Giraldo Ortiz, John Jairo (2008). Análisis y descripción de las siglas en el discurso especializado de genoma humano y medio ambiente. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Giraldo, John Jairo; Cabré, M. Teresa (2008). "Traitement des sigles dans les principaux dictionnaires d’abrégements on line : le cas d’Acronym Finder". Dins Corpus et dictionnaires de langues de spécialité : communications présentées au colloque international, Lyon, 28-29 septembre 2006. Lyon: Presses universitaires de Grenoble. pàg. 7-25.
Gómez Díez, Maria Isabel (2008). "Je n’ai que ma bouche". Prácticas interactivas y discursivas alteradoras en el procedimiento de solicitud de asilo en Bélgica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Guantiva, Ricardo; Cabré, M. Teresa; Castellà, Josep M. (2008). "Clasificación de textos especializados a partir de su terminología". Dins Íkala, Revista de Lenguaje y Cultura 13(19). Medellín: Universidad de Antioquia, Escuela de Idiomas. pàg. 15-39.
Janssen, Maarten (2008). "Meaningless Dictionaries". Dins Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 409-419.
Janssen, Maarten (et al.) (2008). Ortografia em Mudança: vocabulário, as palavras que mudam com o acordo ortográfico. Lisboa: Caminho
Janssen, Maarten; Freitas, Tiago (2008). "Spock: a Spoken Corpus Klient". Dins Calzolari, Nicoletta et al. (ed.). Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association
Janssen, Maarten; Freitas, Tiago (2008). "Spock: a Spoken Corpus Klient". Dins LREC 2008 Proceedings. [s.l.]: ELRA ; ELDA
Joan Casademont, Anna (2008). Sintaxi i semàntica verbals en el discurs d'especialitat: elements per a l'activació del valor terminològic. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Joan Casademont, Anna (2008). Sintaxi i semàntica verbals en el discurs d’especialitat: elements per a l’activació del valor terminològic. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Joan, Anna; Vivaldi, Jorge; Lorente, Mercè (2008). "Turning a term extractor into a new domain: first experiences". Dins Calzolari, Nicoletta et al. (ed.). Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association
Joan, Anna; Vivaldi, Jorge; Lorente, Mercè (2008). "Turning a term extractor into a new domain: first experiences". Dins LREC 2008 Proceedings. [s.l.]: ELRA ; ELDA
Lladó, Mireia; Talamino, Òscar (2008). "Aspectes de composició: verb-nom". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 211-219.
López, Sílvia; Mayoral, Cristina; Pibernat, Montserrat; Solé, Elisabet (2008). "Dos formants pejoratius: el prefix pseudo-i el sufix -oide". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 235-248.
Lorente, Mercè (2008). Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals [2a ed.]. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Lorente, Mercè; Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Tebé, Carles (2008). "La terminologia i la traducció, una interrelació en evolució". Dins XV Seminari sobre la Traducció a Catalunya. Barcelona: Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. pàg. 35-43.
Lorente, Mercè; Freixa, Judit; Joan Casademont, Anna (2008). "Análisis de la sinonimia en algunos verbos jurídicos". Dins Fabbri, L. (ed.). Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo
Lozanova, Elena; Bevilacqua, Cleci Regina; Silveira, Diônifer Alan da; Quiroz, Gabriel; Giraldo, John Jairo (2008). "Equivalencias terminológicas en el ámbito jurídico-ambiental". Dins Fabbri, L. (ed.). Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo
Márquez, Melva; Lorente, Mercè (2008). "Evidencias de variación terminológica en los anglicismos integrales dentro del español de la informática". Dins Fabbri, L. (ed.). Terminología conocimientos sociedad y poder: X Simposio Iberoamericano de Terminología: Montevideo 7 a 10 de noviembre de 2006. Montevideo: RITERM; Intedencia Municipal de Montevideo
Matamala, Anna; Lorente, Mercè (2008). "New tools for translators: INTCA, an electronic dictionary of interjections". Dins Chiaro, Delia; Heiss, Christine; Bucaria, Chiara (ed.). Between Text and Image: updating research in screen translation. Amsterdam: John Benjamins. pàg. 63-75.
Montané, M. Amor (2008). "Anàlisi de la implantació de la terminologia normalitzada en llengua catalana: un enfocament qualitatiu". Dins Fargas Valero, F. Xavier (ed.). Espais terminòlogics 2007: Neologia terminològica: el tractament dels manlleus: Actes de la jornada del 7 de novembre de 2007 TERMCAT, Centre de Terminologia. Vic; Barcelona: Eumo; TERMCAT. pàg. 177-189.
Morales, Albert (2008). "Aspectes estilístics en la redacció de textos administratius: anàlisi comparativa dels estatuts d’autonomia de Catalunya de 1979 i de 2006". Dins Revista de Llengua i Dret 49. Barcelona: Escola d'Administració Pública de Catalunya. pàg. 27-44. [versió paper i electrònica]
Nazar, Rogelio (2008). "Bilingual Terminology Acquisition from Unrelated Corpora". Dins Bernal, E.; DeCesaris, J. (ed.). Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15-19 July 2008). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 1023-1029.
Nazar, Rogelio; Vivaldi, Jorge; Cabré, Teresa (2008). "A Suite to Compile and Analyze an LSP Corpus". Dins Calzolari, Nicoletta et al. (ed.). Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and Evaluation. Paris: European Language Resources Association
Nazar, Rogelio; Vivaldi, Jorge; Cabré, Teresa (2008). "A Suite to Compile and Analyze an LSP Corpus". Dins LREC 2008 Proceedings. [s.l.]: ELRA ; ELDA
Nazar, Rogelio; Wanner, Leo; Vivaldi, Jorge (2008). "Two Step Flow in Bilingual Lexicon Extraction from Unrelated Corpora". Dins Hutchins, John; Hahn, Walther v. (ed.). Proceedings of the twelfth conference of the European Association for Machine Translation. Hamburg: HITEC. pàg. 138-147.
Observatori de Neologia (2008). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2007). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Quiroz Herrera, Gabriel (2008). Los sintagmas nominales extensos especializados en inglés y en español: descripción y clasificación en un corpus de genoma. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Quiroz Herrera, Gabriel (2008). Los sintagmas nominales extensos especializados en inglés y en español: descripción y clasificación en un corpus de genoma. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
RICOTERM2 (2008). Vocabulari multilingüe d'economia = Vocabulario multilingüe de economía = Multilingual vocabulary of economics = Vocabulario multilingüe de economía = Ekonomiako Hiztegi Eleaniztuna. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Sierra, Gerardo; Alarcón, Rodrigo; Aguilar, César; Bach, Carme (2008). "Definitional verbal patterns for semantic relation extraction". Dins Terminology 14(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 74-98. [versió paper i electrònica]
Solé, Elisabet (2008). "Textos i neologismes". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 77-87.
Solé, Xavier; Vàzquez, Mercè (2008). "Aspectes de composició: estructures diferents de nom-nom i verb-nom". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 221-234.
Tebé, Carles (2008). "Bases de dades i neologia". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 89-102.
Tebé, Carles (2008). "Bases pour une sélection de neologismes". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia [2a ed.]. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 41-47.
Tebé, Carles; Marcos, Mari-Carmen (2008). "Retrieving terminological information on the net. Are linguistic tools still useful?". Dins Arsenault, C.; Tennis, J. T. (ed.). Culture and identity in knowledge organization: Proceedings of the Tenth International ISKO Conference (Montréal, Canada, August 5-8, 2008). Würzburg: Ergon
Voces, Ramón; Codina, Lluís (2008). "La accesibilidad potencial y real del formato pdf: análisis de diarios digitales españoles". Dins El profesional de la información 17(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 205-212. [versió paper i electrònica]
2007
Abadal, Ernest; Codina, Lluís (2007). "¿Es Google una amenaza para la diversidad cultural?". Dins Anuario ThinkEPI ... : análisis de tendencias en información y documentación. Barcelona: El Profesional de la Información. pàg. 94-96. [versió paper i electrònica]
Adelstein, Andreína (2007). "Valor especializado de nombres relacionales en compuestos terminológicos". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 165-178.
Adelstein, Andreína (2007). Unidad léxica y significado especializado: modelo de representación a partir del nombre relacional "madre". Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Adelstein, Andreína (2007). "Orientaciones actuales de la Terminología: la dimensión semántica en la teoría y en las aplicaciones". Dins Acevedo de Bomba, E.; Rivero de Lázaro, M.. Desde y hacia el texto: estudios de traducción y terminología. San Miguel de Tucumán: CETRATER; Departamento de Idiomas Modernos. Universidad Nacional de Tucumán.. pàg. 13-43.
Adelstein, Andreína (2007). "Los modelos de texto en la teoría terminológica". Dins Acevedo de Bomba, E.; Rivero de Lázaro, M.. Desde y hacia el texto: estudios de traducción y terminología. San Miguel de Tucumán: CETRATER; Departamento de Idiomas Modernos. Universidad Nacional de Tucumán.. pàg. 84-94.
Adelstein, Andreína (2007). Unidad léxica y significado especializado: modelo de representación a partir del nombre relacional madre. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Adelstein, Andreína; Badaracco, florencia; Kuguel, Inés (2007). "Neología y Terminología: proceso de determinologización en la prensa escrita argentina". Dins Acevedo de Bomba, E.; Rivero de Lázaro, M.. Desde y hacia el texto: estudios de traducción y terminología. San Miguel de Tucumán: CETRATER; Departamento de Idiomas Modernos. Universidad Nacional de Tucumán.. pàg. 244-255.
Alarcón, Rodrigo; Bach, Carme; Sierra, Gerardo (2007). "Extracción de contextos definitorios en corpus especializados: hacia la elaboración de una herramienta de ayuda terminográfica". Dins Revista Española de Lingüística 37. Madrid: Sociedad Española de Lingüística; Gredos. pàg. 247-277.
Alarcón, Rodrigo; Sierra, Gerardo; Bach, Carme (2007). "Developing a Definitional Knowledge Extraction System". Dins Vetulani, Zygmunt. Proceedings of the 3rd Language & Technology Conference. Poznan: Widawnictwo Poznanskie Sp.. pàg. 374-379.
Alonso, Araceli; DeCesaris, Janet (2007). "El léxico del medio ambiente en los diccionarios generales". Dins Álvarez, Celia (ed.). Actas X Simposio Intenacional de Comunicación Social (22-26 de enero de 2007). Santiago de Cuba: Centro de Lingüística Aplicada. Ministerio de Centro de Lingüística Aplicada. Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. pàg. 68-72.
Bach, Carme; Martí, Jaume (2007). "Revisió crítica de les característiques del discurs especialitzat: el pes de la llei del mercat". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 179-195.
Baeza-Yates, Ricardo; Marcos, Mari-Carmen (2007). "Las distintas caras de la Web". Dins Schultz, Margarita (ed.). El factor humano en la cibercultura. Buenos Aires: Alfagrama. pàg. 65-114.
Bel, Núria (2007). "Review of Dubkjaer, Laila; Hemsen, Holmer; Minker, Wolfgang, eds. Evaluation of Text and Speech Systems, Springer, 2007". Dins Machine Translation 21(1). The Neetherlands: Springer Netherlands. pàg. 73-76. [versió paper i electrònica]
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat (2007). "Automatic Acquisition of Grammatical Types for Nouns". Dins Human Language Technologies 2007: The Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics; Companion Volume, Short Papers. Rochester (New York): Association for Computational Linguistics. pàg. 5-8.
Bevilacqua, Cleci Regina (2007). "Unidades fraseológicas especializadas eventivas: características y propuesta de descripción". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 209-220.
Bevilacqua, Cleci Regina (2007). Unidades fraseológicas especializadas eventivas: descripción y reglas de formación en el ámbito de la energía solar. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Bevilacqua, Cleci; Coimbra, Sue Ane Christello; Mattos, Monissa; Silveira, Diônifer Alan da (2007). "Chutando o balde: a fraseologia no ensino e na tradução". Dins Anais do I Fórum Internacional da Diversidade Lingüística 1. Porto Alegre: UFRGS. pàg. 1-11.
Cabré Castellví, M. T. (ed.) (2007). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología 4ª Edición (2006). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré Castellví, M. T. (ed.) (2007). Diploma de Postgrado Online Nivel Intermedio I: terminología y necesidades profesionales 2ª Edición (2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. T.; Condamines, A.; Ibekwe-SanJuan, F. (2007). "Introduction. Application-driven terminology engineering". Dins Ibekwe-SanJuan, F.; Condamines, A; Cabré, M. T. (ed.). Application-Driven Terminology Engineering. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. pàg. 1-17.
Cabré, M. Teresa (2007). "Términos y palabras en los diccionarios". Dins Cuartero Otal, J.; Emsel, M. (ed.). Vernetzungen: Bedeutung in Wort, Satz und Text. Festschrift für Gerd Wotjak zum 65. Geburtstag. Frankfurt am Main: Peter Lang. pàg. 71-84.
Cabré, M. Teresa (2007). "Una propuesta de organización de la terminología del español: el proyecto TERMINESP". Dins Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente 9. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu). pàg. 4-6.
Cabré, M. Teresa (2007). "Constituir un corpus de textos de especialidad: condiciones y posibilidades". Dins Ballard, M.; Pineira-Tresmontant, C. (ed.). Les corpus en linguistique et en traductologie. Arras: Artois Presses Université. pàg. 89-106.
Cabré, M. Teresa (2007). "La terminologie, une discipline en évolution : le passé, le présent et quelques éléments prospectifs". Dins L'Homme, Marie-Claude; Vandaele, Sylvie. Lexicographie et terminologie : compatibilité des modèles et des méthodes. Ottawa: Les Presses de l'Université d'Ottawa. pàg. 79-109.
Cabré, M. Teresa (2007). "Organizar la terminología del español en su conjunto: ¿realidad o utopía?". Dins IV Congreso Internacional de la Lengua Española : Cartagena, 20007. Cartagena de Indias
Cabré, M. Teresa; Bach, Carme; Castellà, J.M.; Martí, J. (2007). "La caracterización lingüística del discurso especializado". Dins Actas del XXIV Congreso Internacional de AESLA: aprendizaje de lenguas, uso del lenguaje y modelación cognitiva: perspectivas aplicadas entre disciplinas. [s.l.]: UNED; AESLA. pàg. 851-857.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2007). "Unidades de conhecimeto especializado, caracterização e tipologia". Dins Cadernos de Tradução 20. Porto Alegre: Instituto do Letras. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. pàg. 35-59.
Cámara de la Fuente, L. (2007). "Internacionalización de contenidos: retos para internacionalizar la terminología". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 231-239.
Camps, Oriol; De Yzaguirre, Lluís; Salvà, Francesca (2007). "Diagnòstic ortològic assistit". Dins Martí, Sadurní (coord.); Cabré, Míriam [et al.]. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003. Volum I 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 85-91.
Castellà, Josep M. (2007). "La subordinació en el discurs oral i escrit". Dins Martí, Sadurní (coord.); Cabré, Míriam [et al.]. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003. Volum I 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 107-116.
Castellà, Josep M. (2007). ""Benvolgut professor". La veu de l'estudiant en l'ensenyament universitari: un estudi qualitatiu". Dins Delgado, Josep M.; Ibáñez, Jordi; Pich, Josep; Riudor, Lluís [ed.]. Antoni Saumell i Soler. Miscel·lània in memoriam. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 227-248.
Castellà, Josep M.; Comelles, Salvador; Cros, Anna; Vilà, Montserrat (2007). Entendre(’s) a classe. Les estratègies comunicatives dels docents ben valorats. Barcelona: Graó
Castellà, Josep M.; Comelles, Salvador; Cros, Anna; Vilà, Montserrat (2007). Entender[se] en clase : las estrategias comunicativas de los docentes bien valorados. Barcelona: Graó
Cicres, Jordi; De Yzaguirre, Lluís; Llopis, Jaume (2007). "Presentation of SERP (Electronic System of Speakers Recognition)". Dins Turell, M. Teresa; Spassova, Maria; Cicres, Jordi (ed.). Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 101-106.
Clua, Esteve (2007). "Intercomprehension and Catalan: The Eurocom project". Dins Catalan review: international journal of catalan culture 21. Barcelona: North American Catalan Society. pàg. 151-173.
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2007). "Clasificación de variedades dialectales mediante técnicas de análisis multivariante, a partir de un corpus oral". Dins Cano, P.; Fernández, I.; González, M.; Prego, G.; Souto, M. (ed.). Actas del VI Congreso de Lingüística General: Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004 3. Santiago de Compostela: Arco Libros. pàg. 3623-3634.
Codina, Lluís (2007). "Motores de búsqueda para usos académicos: ¿cambio de paradigma?". Dins Anuario ThinkEPI ... : análisis de tendencias en información y documentación. Barcelona: El Profesional de la Información. pàg. 98-100. [versió paper i electrònica]
Coll, Alba (2007). "El sufijo -ing ¿creatividad al poder?". Dins Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente 9. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu). pàg. 16.
Cuenca, M. Josep; Bach, C. (2007). "Contrasting the form and use of reformulation markers". Dins Discourse Studies 9(2). London: Sage. pàg. 149-175.
da Cunha Fanego, Iria (2007). "Importancia del marcaje de las relaciones discursivas para la generación automática de resúmenes". Dins Cano, P.; Fernández, I.; González, M.; Prego, G.; Souto, M. (ed.). Actas del VI Congreso de Lingüística General: Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004 1. Santiago de Compostela: Arco Libros. pàg. 835-845.
da Cunha, Iria; Fernández, Silvia; Velázquez, Patricia; Vivaldi, Jorge; SanJuan, Eric; Torres-Moreno, Juan Manuel (2007). "A new hybrid summarizer based on Vector Space Model, Statistical Physics and Linguistics". Dins Gelbukh, Alexander; Morales, Kuri; Fernando, Àngel (ed.). MICAI 2007: Advances in Artificial Intelligence: 6th Mexican International Conference on Artificial Intelligence, Aguascalientes, Mexico, November 4-10, 2007, Proceedings. Berlin: Springer. pàg. 872-882.
da Cunha, Iria; Llopis, Jaume (2007). "Constatación de la validez de los resúmenes adjuntos a artículos médicos de investigación de cara a la evaluación de resúmenes automáticos". Dins Actas del XXIV Congreso Internacional de AESLA: aprendizaje de lenguas, uso del lenguaje y modelación cognitiva: perspectivas aplicadas entre disciplinas. [s.l.]: UNED; AESLA. pàg. 1493-1499.
da Cunha, Iria; Wanner, Leo; Cabré, M. Teresa (2007). "Summarization of specialized discourse: The case of medical articles in Spanish". Dins Terminology 13(2). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 249-286. [versió paper i electrònica]
De Yzaguirre, Lluís; Farriols, Antoni J.; Martí, Jaume (2007). "El corpus RETOC: un corpus oral per a la recerca i la docència". Dins Martí, Sadurní (coord.); Cabré, Míriam [et al.]. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003. Volum I 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 495-504.
Domènech Bagaria, O. (2007). "La noció de text especialitzat des de la perspectiva de la teoria comunicativa de la terminologia". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 241-253.
Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Mayoral, Cristina (2007). "Neologia lèxica i mitjans de comunicació". Dins Martí, Sadurní (coord.); Cabré, Míriam [et al.]. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003. Volum I 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 131-414.
Estopà, R. (2007). "Segments no terminològics proposats per un extractor de terminologia com a unitats terminològiques". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 255-276.
Estopà, Rosa (2007). "El Observatorio de neología: dos décadas entre palabras nuevas". Dins Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente 9. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu). pàg. 12-14.
Feliu, J. (2007). "Les relacions conceptuals, un element clau en la detecció i l'extracció de coneixement especialitzat". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 285-294.
Freixa, J. (2007). "Dels graus de sinonímia al contínuum de variació terminològica". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 295-308.
Freixa, Judit (2007). "Neologismos frecuentes del español". Dins Donde dice... Boletín de la Fundación del Español Urgente 9. Madrid: Fundación del Español Urgente (Fundéu). pàg. 7-11.
Freixa, Judit; Montané, M. Amor (2007). "La variació en termes matemàtics". Dins Llengua & literatura: revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 18. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 257-283.
Giraldo, John J. (2007). "Tratamiento de las siglas en los principales diccionarios de abreviaciones en Internet". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 323-336.
Ibekwe-SanJuan, F.; Condamines, A; Cabré, M. T. (ed.) (2007). Application-Driven Terminology Engineering. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing Company
Lorente, M. (2007). "Les unitats lèxiques verbals dels textos especialitzats. Redefinició d'una proposta de classificació". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 365-380.
Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.) (2007). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 1: De mestres. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.) (2007). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Lorente, Mercè (2007). "Semántica de las unidades verbales en el discurso especializado sobre genoma humano". Dins Cano, P.; Fernández, I.; González, M.; Prego, G.; Souto, M. (ed.). Actas del VI Congreso de Lingüística General: Santiago de Compostela, 3-7 de mayo de 2004 1. Santiago de Compostela: Arco Libros. pàg. 865-875.
Marcos, Mari-Carmen (2007). "La usabilidad en España, un boom muy necesario". Dins Anuario ThinkEPI ... : análisis de tendencias en información y documentación. Barcelona: El Profesional de la Información. pàg. 178-183. [versió paper i electrònica]
Marcos, Mari-Carmen (2007). "De la estantería a la pantalla hay sólo un paso ¿o un escalón?". Dins Anuario ThinkEPI ... : análisis de tendencias en información y documentación. Barcelona: El Profesional de la Información. pàg. 184-185. [versió paper i electrònica]
Marcos, Mari-Carmen (2007). "Interfaces web de parlamentos y de bibliotecas parlamentarias". Dins Anuario ThinkEPI ... : análisis de tendencias en información y documentación. Barcelona: El Profesional de la Información. pàg. 186-189. [versió paper i electrònica]
Marimon, Montserrat; Bel, Núria; Espeja, Sergio; Seghezzi, Natalia (2007). "The Spanish Resource Grammar: Pre-processing Strategy and Lexical Acquisition". Dins Baldwin, Timothy et al. (ed.). Proceedings of the ACL2007 Workshop on Deep Linguistic Processing. Stroudsburg; PA 18360: Association for Computational Linguistics. pàg. 105-111.
Marimon, Montserrat; Bel, Núria; Seghezzi, Natalia (2007). "Test Suite Construction for a Spanish Grammar". Dins Holloway King, Tracy; Bender, Emily M. (ed.). Proceedings of the Grammar Engineering Across Frameworks (GEAF07) Workshop 1. Stanford: CSLI Publications. pàg. 224-237.
Marimon, Montserrat; Seghezzi, Natalia; Bel, Núria (2007). "An Open-source Lexicon for Spanish". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 39. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 131-137. [versió paper i electrònica]
Matamala, Anna; Lorente, Mercè (2007). "Combinatòria d’interjeccions i llengua oral". Dins Martí, Sadurní (coord.); Cabré, Míriam [et al.]. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003. Volum I 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 245-262.
Morales Moreno, Albert (2007). "Estudio sobre la variación weblog, blog y bitácora en discursos de diferente grado de especialidad". Dins Debate Terminológico 3. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología)
Nazar, Rogelio; Sánchez Pol, Marta (2007). "An Extremely Simple Authorship Attribution System". Dins Turell, M. Teresa; Spassova, Maria; Cicres, Jordi (ed.). Proceedings of the 2nd European IAFL Conference on Forensic Linguistics / Language and the Law. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 197-203.
Nazar, Rogelio; Vivaldi, Jorge; Wanner, Leo (2007). "Towards Quantitative Concept Analysis". Dins Procesamiento del Lenguaje Natural 39. Alicante: Sociedad Española para el Procesamiento del Lenguaje Natural, Univ. de Alicante, Dep. Lenguajes y Sistemas Informáticos. pàg. 139-246. [versió paper i electrònica]
Observatori de Neologia (2007). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2006). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2007). Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2006). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Pedraza-Jiménez, Rafael; Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2007). "Web semántica y ontologías en el procesamiento de la información documental". Dins El profesional de la información 16(6). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 569 - 578. [versió paper i electrònica]
Rovira, Cristòfol; Marcos, Mari-Carmen; Codina, Lluís (2007). "Repositorios de publicaciones digitales de libre acceso en Europa: análisis y valoración de la accesibilidad, posicionamiento web y calidad del código". Dins El profesional de la información 16(1). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 24-38. [versió paper i electrònica]
Salvà, Francesca; De Yzaguirre, Lluís; Cabré, M. Teresa (2007). "Un diccionari ortològic català". Dins Martí, Sadurní (coord.); Cabré, Míriam [et al.]. Actes del Tretzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona, 9-12 de setembre de 2003. Volum I 2. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 409-418.
Seghezzi, Natalia (2007). "Intertextuality in the News: The Spanish Terrorist Attack on March 11". Dins Revista alicantina de estudios ingleses 20. Alicante: Universidad de Alicante, Departamento de Filología Inglesa. pàg. 195-221.
Suárez de la Torre, M. (2007). "La variación denominativa explícita: ¿dificultad o problema de traducción?". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 429-438.
Tebé, C. (2007). "La presència de l'àrea temàtica en l'estructura de les unitats terminològiques polilexemàtiques". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 447-458.
Vidal, V. (2007). "Consideraciones en torno a la descripción terminográfica de la combinatoria léxica especializada: aspectos macroestructurales". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 473-487.
Vivaldi Palatresi, Jorge; Rodríguez Hontoria, Horacio (2007). "Evaluation of terms and term extraction systems. A practical approach.". Dins Terminology 13(2). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 225-248. [versió paper i electrònica]
Vivaldi, J. (2007). "Utilización de ontologías para la extracción de términos". Dins Lorente, M.; Estopà, R.; Freixa, J.; Martí, J.; Tebé, C. (ed.). Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré Castellví. Vol. 2: De deixebles 2. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 489-505.
2006
Adelstein, Andreína (2006). "Semántica especializada y modelización de entrada léxica de nombres relacionales". Dins Rasal Lingüística: revista de la Sociedad Argentina de Lingüística 1-2. Argentina: Sociedad Argentina de Lingüística. pàg. 71-94.
Adelstein, Andreína (2006). "Significado especializado de nombres relacionales". Dins Revista de Lengua y Literatura 34. Neuquen (Argentina): Departamento de Letras. Facultad de Humanidades. Universidad Nacional del Comahue. pàg. 81-98.
Adelstein, Andreína (2006). "Significado especializado de nombres relacionales". Dins Actas del X Congreso de la Sociedad Argentina de Lingüística. Salta (Argentina): Sociedad Argentina de Lingüística (SAL), Universidad Católica de Salta
Bel, Núria (2006). "Adquisició automàtica d'informació lèxica (AAILE)". Dins VII Congrés de lingüística general: actes : del 18 al 31 d'abril de 2006 Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Bel, Núria (2006). "LIRICS, Linguistic Infrastructure for Interoperable Resources and Systems". Dins VII Congrés de lingüística general: actes : del 18 al 31 d'abril de 2006 Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Bel, Núria; Espeja, Sergio; Marimon, Montserrat (2006). "New tools for the encoding of lexical data extracted from corpus". Dins Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Paris: European Language Resources Association. pàg. 1362-1367.
Bevilacqua, Cleci (2006). "Características e proposta de descrição das Unidades Fraseológicas Especializadas Eventivas". Dins Silva Martins, Evandro; Moreira Cano, Waldenice; Moraes Filho, Waldenor Barros. Léxico e morfofonologia: perspectivas e análises vol. 4. Uberlândia (Brasil): EDUFU. pàg. 150-176.
Bevilacqua, Cleci; Silveira, Diônifer Alan da (2006). "Identificação das unidades fraseológicas no âmbito do Direito Ambiental". Dins VIII Congresso Internacional da ABECAN (2006 : Gramado). Gramado: Associação Brasileira de Estudos Canadenses. pàg. 97.
Bogomilova, Elena L.; Quiroz, Gabriel Angel; Giraldo, John Jairo; Andrade, Ana Lucía de (2006). "La diversidad lingüística y cultural: experiencia en la elaboración del banco de datos terminológico multilingüe BT-FRASJURE". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 675-686.
Burgos, Diego (2006). "Concept and usage-based approach for highly specialized technical term translation". Dins Gotti, Maurizio; Sarcevic, Susan (ed.). Insights into specialized translation. Bern: Peter Lang. pàg. 347-366.
Burgos, Diego; Wanner, Leo (2006). "Using CBIR for Multilingual Terminological Glossary Compilation and Cross-Language Image Indexing (Workshop: OntoImage 2006 Language resources for content-based image retrieval)". Dins Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Paris: European Language Resources Association. pàg. 5-8.
Cabré, M. T.; Bach, C.; Vivaldi, J. (2006). 10 anys del Corpus de l'IULA. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2006). ""Investigar" en lingüística aplicada". Dins VII Congrés de lingüística general: actes : del 18 al 31 d'abril de 2006 Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
Cabré, M. Teresa (2006). "La terminología del español: organización, normalización y perspectivas". Dins CORCILLUM: estudios de traducción, lingüística y filología dedicados a Valentín García Yebra. Madrid: Arco/libros. pàg. 721-733.
Cabré, M. Teresa (2006). "Josette Rey-Debove (1929-2005) : In Memoriam". Dins Estudis romànics 28. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 633-635. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. Teresa (2006). "Teori-teori terminologi: deskripsi, preskripsi dan penjelasannya". Dins Jurnal Bahasa 6(1). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa Dan Pustaka. pàg. 1-29.
Cabré, M. Teresa (2006). "Idiosincrasia y homogeneidad en los programas de formación en las Facultades de Traducción e Interpretación en España: los estudios iniciales en la UPF". Dins Puntoycoma 100. Bruselas; Luxemburgo: Dirección General de Traducción de la Comisión Europea. pàg. 22-24.
Cabré, M. Teresa (2006). "La clasificación de neologismos: una tarea compleja". Dins Alfa: revista de lingüística 50(2). São José do Rio Preto: Universidade Estadual Paulista. pàg. 229-250.
Cabré, M. Teresa (2006). "La clasificación de neologismos: una tarea compleja". Dins Alfa: revista de lingüística 50(2). São José do Rio Preto: Universidade Estadual Paulista. pàg. 229-250.
Cabré, M. Teresa (2006). "Morfología y terminología". Dins Feliu, Elena (ed.). La morfología a debate. Jaén: Universidad de Jaén. pàg. 131-143.
Cabré, M. Teresa (2006). "NEOROM, réseau d’observatoires de la néologie des langues romanes". Dins Neologica: revue internationale de néologie 1. Paris: Laboratoire de linguistique informatique (LLI, Université Paris XIII - CNRS); Éditions Garnier. pàg. 115-118.
Cabré, M. Teresa (2006). "Las bases terminológicas no son fósiles". Dins Revista del Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 78. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 34-36.
Cabré, M. Teresa (2006). "Neologismes, observatoris i diccionaris". Dins Colon, Germà; Gimeno, Lluís (ed.). Els noms i els conceptes : noves tendències en l'estudi del lèxic. Castelló de la Plana: Publicacions de la Universitat Jaume I. pàg. 55-94.
Cabré, M. Teresa (2006). "From terminological data banks to knowledge banks: the text as the starting point". Dins Lexicography, terminology and translation : text-based studies in honour of Ingrid Meyer. Ottawa: University of Ottawa Press. pàg. 93-106.
Cabré, M. Teresa; Bach, Carme; Martí, Jaume (ed.) (2006). Terminología y derecho: complejidad de la comunicación multilingüe: V Actividades de IULATERM de Verano (4-14 de julio de 2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.) (2006). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Cabré, M. Teresa; Gómez de Enterría, Josefa (2006). La enseñanza de los lenguajes de especialidad. Madrid: Gredos
Cámara de la Fuente, L. (2006). Comunicación técnica multilingüe: gestión del conocimiento y de recursos lingüísticos para proyectos de traducción. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cassany, Daniel; Castellà, Josep M. (2006). "L'ensenyament de l'escriptura acadèmica: una proposta per a la universitat". Dins Bernal, Elisenda; DeCesaris, Janet. Palabra por palabra: estudios ofrecidos a Paz Battaner. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 55-69.
Castellà Lidon, Josep Maria (2006). La complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Castellà, Josep M. (2006). "Cuenca, M. Josep. Sintaxi Catalana. Barcelona, UOC, 2003 [ressenya]". Dins Articles de didàctica de la llengua i de la literatura 38. Barcelona: Graó. pàg. 119-121.
Castellà, Josep M., Gibert, Miquel M.; Moreta, Ignasi; Ollé, Manel (2006). "Saber comunicar-se : tècniques d'expressió oral i escrita a la universitat". Dins 4º Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona: UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV
Castellà, Josep M.; Comelles, Salvador; Cros, Anna; Vilà, Montserrat (2006). ""Yo te respeto, tú me respetas": estrategias discursivas e imagen social en la relación comunicativa en el aula". Dins Infancia y aprendizaje: revista trimestral de estudios e investigación 29(1). Madrid: Fundación Infancia y Aprendizaje. pàg. 31-49.
Castellà, Josep M.; Comelles, Salvador; Cros, Anna; Vilà, Montserrat (2006). "La competència comunicativa del professorat: estratègies discursives de relació social i de construcció interactiva del coneixement a l'aula". Dins 4º Congreso Internacional Docencia Universitaria e Innovación. Barcelona: UB, UAB, UPC, UPF, UdL, UdG, URV
Clua, Esteve (2006). "La intercomprensió romànica: una via cap al plurilingüisme". Dins Bernal, Elisenda; DeCesaris, Janet. Palabra por palabra: estudios ofrecidos a Paz Battaner. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 71-82.
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa (2006). "New tendencies in geographical dialectology: The Catalan Corpus Oral Dialectal (COD)". Dins Montreuil, Jean-Pierre Y. (ed.). New Perspectives on Romance Linguistics (vol. II). Phonetics, Phonology and Dialectology. Amsterdam: Benjamins. pàg. 31-47.
Clua, Esteve; Lloret, Maria-Rosa; Perea, Maria Pilar (2006). "How to exploit a corpus: The experience of the Catalan Corpus Oral Dialectal". Dins Timuška, Agris (ed.). Proceedings of the 4th International Congress of Dialectologists and Geolinguistics. Riga: Latvian Language Institute. University of Latvia. pàg. 102-111.
Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2006). "Web Semántica: visión global y análisis comparativo". Dins Tramullas, Jesús. Tendencias en documentación digital. Gijón: Trea. pàg. 9-54.
Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2006). "Recursos sobre la Web Semántica". Dins Revista española de documentación científica 29(2). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 297-305. [versió paper i electrònica]
da Cunha, Iria; Wanner, Leo (2006). "Resumen automático de artículos médicos en castellano: integración de técnicas de análisis textual, léxico, discursivo y sintáctico-comunicativo". Dins VII Congrés de lingüística general: actes : del 18 al 31 d'abril de 2006 Barcelona. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
De Yzaguirre, Lluís (2006). "Recursos, metodologies i tecnologies per al desenvolupament i la sostenibilitat de les llengües minoritàries i minoritzades". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 107-109.
De Yzaguirre, Lluís (2006). "Lengua y ordenador". Dins Estopà, R. (coord.). Hablamos de lengua con niños y niñas. Barcelona: Graó. pàg. 131-142.
De Yzaquirre, Lluís (2006). "L'ordinador ens ajuda en tasques lingüístiques". Dins Estopà, R. (coord.). Parlant de llengua amb nens i nenes. Barcelona: Graó. pàg. 131-142.
Domènech Bagaria, O. (2006). Textos especialitzats i variació vertical: la diversitat terminològica com a factor discriminant del nivell d'especialització d'un text. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Domènech Bagaria, Ona (2006). Textos especialitzats i variació vertical: la diversitat terminològica com a factor discriminant del nivell d'especialització d'un text. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Estopà, R. (coord.) (2006). Hablamos de lengua con niños y niñas. Barcelona: Graó
Estopà, R. (coord.) (2006). Parlant de llengua amb nens i nenes. Barcelona: Graó
Estopà, Rosa (et al.) (2006). "La identificación de unidades terminológicas en contexto: de la teoría a la práctica". Dins Cabré, M. Teresa; Bach, Carme; Martí, Jaume (ed.). Terminología y derecho: complejidad de la comunicación multilingüe: V Actividades de IULATERM de Verano (4-14 de julio de 2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 101-130.
Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (2006). "Las aplicaciones de la lingüística". Dins Estopà, R. (coord.). Hablamos de lengua con niños y niñas. Barcelona: Graó. pàg. 19-33.
Estopà, Rosa; Lorente, Mercè (2006). "Les aplicacions de la lingüística". Dins Estopà, R. (coord.). Parlant de llengua amb nens i nenes. Barcelona: Graó. pàg. 17-31.
Feliu, Judit; Vivaldi, Jorge; Cabré, M. Teresa (2006). "SKELETON: Specialised knowledge retrieval on the basis of terms and conceptual relations". Dins Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Paris: European Language Resources Association. pàg. 2377-2382.
Fernández-Silva, Sabela; Freixa, Judit (2006). "Camiños denominativos cara a un mesmo concepto". Dins Viceversa: revista galega de traducción 12. Vigo: Asociación de Traductores Galegos; Universidade de Vigo. pàg. 95-110.
Francopoulo, G., George, M.; Calzolari, N.; Monachini, M.; Bel, N.; Pet, M.; Soria, C. (2006). "Lexical Markup Framework, LMF". Dins Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Paris: European Language Resources Association. pàg. 233-236.
Francopoulo, Gil; Bel, Núria; George, Monte; Calzolari, Nicoletta; Monachini, Monica (2006). "Lexical Markup Framework (LMF) for NLP Multilingual Resources". Dins Witt, Andreas (et al.) (ed.). Proceedings of the Workshop on Multilingual Language Resources and Interoperability (COLING - ACL 2006). Sydney; Australia: Association for Computational Linguistics. pàg. 1-8.
Freixa, J.; Cabré, T. ; Estopà, R. (2006). "Lengua y léxico". Dins Estopà, R. (coord.). Hablamos de lengua con niños y niñas. Barcelona: Graó. pàg. 95-130.
Freixa, J.; Cabré, T. ; Estopà, R. (2006). "Llengua i lèxic". Dins Estopà, R. (coord.). Parlant de llengua amb nens i nenes. Barcelona: Graó. pàg. 93-130.
Freixa, J.[; Solé, E.] (2006). "Análisis lingüístico de la detección automática de neologismos léxicos". Dins Sendebar 17. Granada: Universidad de Granada. pàg. 135-147.
Freixa, Judit (2006). "Causes of denominative variation causes in terminology: A typology proposal". Dins Terminology 12(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 51-77. [versió paper i electrònica]
Freixa, Judit (coord.) (2006). Neologismes econòmics en les llengües romàniques a través de la premsa = Neologismos económicos en las lenguas románicas a través de la prensa. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; REALITER
Freixa, Judit; Lorente, Mercè (2006). "La sinonímia en unitats verbals del discurs jurídic". Dins Papers Lextra (Revista electrònica del grup d’estudis de Dret i Traducció) 2. Castelló de la Plana: Grup Lextra IIJLV. pàg. 29-46.
Freixa, Judit; Montané, M. Amor (2006). "Variación denominativa y biunivocidad en el lenguaje de las matemáticas". Dins Revista Española de Lingüística 36. Madrid: Sociedad Española de Lingüística; Gredos. pàg. 189-215.
Giraldo, John J.; Cabré, M. Teresa (2006). "Las siglas del ámbito de genoma humano: algunas consideraciones desde el punto de vista de los LSP". Dins Juan, M.; Amengual, M.; Salazar, J. (ed.). Lingüística aplicada en la sociedad de la información y la comunicación [Actas del XXIII Congreso Internacional de AESLA (Mallorca, 10-12/3/2005)]. Palma de Mallorca: AESLA-UIB. pàg. 97-108.
Giraldo, John Jairo; Cabré, M. Teresa (2006). "Importancia de las siglas en dos ámbitos temáticos: Genoma Humano y Medio ambiente". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 817-826.
Joan Casademont, Anna; Lorente Casafont, Mercè (2006). "Variación semántica y conocimiento especializado:un caso para el vocabulario de la museística". Dins Revista de Museología 35. Madrid: Asociación Española de Museólogos. pàg. 30-35.
Joan Casademont, Anna; Lorente, Mercè (2006). "Variación semàntica y conocimiento especializado: un caso para el vocabulario de la museística.". Dins Juan, M.; Amengual, M.; Salazar, J. (ed.). Lingüística aplicada en la sociedad de la información y la comunicación [Actas del XXIII Congreso Internacional de AESLA (Mallorca, 10-12/3/2005)]. Palma de Mallorca: AESLA-UIB. pàg. 133-142.
Lorente, Mercè (2006). "Verbos defectivos del discurso de especialidad y representación terminográfica". Dins Actes de Glat-Bertinoro 2006 : aspects méthodologiques pour l'élaboration de lexiques unilingues et multilingues : 17-20 mai 2006. Brest: ENST Bretagne, Group GLAT. pàg. 285-296.
Lorente, Mercè (2006). "Expansió de consultes multilingüe per a la recuperació d’informació en economia.". Dins Juan, M.; Amengual, M.; Salazar, J. (ed.). Lingüística aplicada en la sociedad de la información y la comunicación [Actas del XXIII Congreso Internacional de AESLA (Mallorca, 10-12/3/2005)]. Palma de Mallorca: AESLA-UIB. pàg. 377-383.
Lorente, Mercè (coord.) (2006). Vocabulari bàsic de genoma humà = Vocabulario básico de genoma humano. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; REALITER
Marcos, Mari Carmen (2006). "Interfaces de consulta y uso en revistas digitales". Dins Tramullas, Jesús. Tendencias en documentación digital. Gijón: Trea. pàg. 269-292.
Marcos, Mari-Carmen; Gibernau, Carles (2006). "Usable, accesible, localizable: USID'06". Dins El profesional de la información 15(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 159-162. [versió paper i electrònica]
Marcos, Mari-Carmen; Mesa, Bartolomé; Ortega, Mireia; Benmakhlouf, Hajar; Dwelle, Philip; Hernández, Pedro; Pérez, Juan Manuel; Renau, Irene; Serván, Isabel; Davradou, Eleni; López, Fernanda; Malvar, Paulo; Mayor, Agustí; Morales, Albert (2006). "Evaluación de la usabilidad en sistemas de información terminológicos on line". Dins Hipertext.net 4. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos, Mari-Carmen; Mesa, Bartolomé; Ortega, Mireia; Benmakhlouf, Hajar; Dwelle, Philip; Hernández, Pedro; Pérez, Juan Manuel; Renau, Irene; Serván, Isabel; Davradou, Eleni; López, Fernanda; Malvar, Paulo; Mayor, Agustí; Morales, Albert (2006). "Usability evaluation of online terminology databases". Dins Hipertext.net 4. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos, Mari-Carmen; Morales, Albert; Davradou, Eleni; López, Fernanda; Malvar, Paulo; Mayor, Agustí; Benmakhlouf, Hajar; Dwelle, Philip; Hernández, Pedro; Mesa, Bartolomé; Ortega, Mireia; Pérez, Juan Manuel; Renau, Irene; Serván, Isabel (2006). "Positioning evaluation of online terminological information systems". Dins Hipertext.net 4. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos, Mari-Carmen; Morales, Albert; Davradou, Eleni; López, Fernanda; Malvar, Paulo; Mayor, Agustí; Benmakhlouf, Hajar; Dwelle, Philip; Hernández, Pedro; Mesa, Bartolomé; Ortega, Mireia; Pérez, Juan Manuel; Renau, Irene; Serván, Isabel (2006). "Evaluación del posicionamiento web en sistemas de información terminológicos online". Dins Hipertext.net 4. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos, Mari-Carmen; Rovira, Cristòfol (2006). "Las webs parlamentarias: funciones y elementos de su interfaz en el acceso a la información". Dins Revista española de documentación científica 29(1). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 13-35. [versió paper i electrònica]
Márquez, Melva; Lorente, Mercè (2006). "La inclusión de los nombres propios en las aplicaciones terminográficas: A propósito de ciertos anglicismos lexicalizados del área de la informática". Dins Actes de Glat-Bertinoro 2006 : aspects méthodologiques pour l'élaboration de lexiques unilingues et multilingues : 17-20 mai 2006. Brest: ENST Bretagne, Group GLAT. pàg. 9-20.
Mesa Lao, Bartolomé; Marcos, Mari-Carmen; Morales Moreno, Albert; Mayor Lloret, Agustí (2006). "Evaluación heurística y pruebas con usuarios: aplicación a interfaces de bases de datos terminológicas". Dins Actas de las VIII Jornadas de Gestión de la Información: Nuevas interfaces centradas en el usuario: tendencias en la organización de contenidos, documentos y bibliotecas (Madrid, 6-7 de noviembre de 2006). Madrid: SEDIC. pàg. 63-73.
Monistrol, Ricard; Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (2006). "Sitios Web de museos de Cataluña: Análisis y propuesta de evaluación". Dins Hipertext.net 4. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació. pàg. np.
Observatori de Neologia (2006). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2006). Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Quiroz, Gabriel (2006). "Using an English-Spanish parallel corpus to solve complex premodification in noun phrases". Dins Gotti, Maurizio; Sarcevic, Susan (ed.). Insights into specialized translation. Bern: Peter Lang. pàg. 367-390.
Quiroz, Gabriel Angel; Lorente, Mercè (2006). "Los sintagmas nominales extensos como un problema de la traducción: descripción y clasificación". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 381-391.
Ribas Bruguer, Marta (2006). "El discurs jurisprudencial: proposta metodològica per analitzar-lo a través d'un programa d'alienació de textos paral·lels". Dins Cabré, M. Teresa; Bach, Carme; Martí, Jaume (ed.). Terminología y derecho: complejidad de la comunicación multilingüe: V Actividades de IULATERM de Verano (4-14 de julio de 2005). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 167-174.
Ribas Bruguer, Marta (2006). Alineació de textos jurídics paral·lels (català i castellà): alguns problemes. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rovira, C.; Codina, Ll. (ed.) (2006). Documentación Digital: Master Online en Documentación Digital Edición 2006. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rovira, Cristòfol ; Mesa Lao, Bartolomé (2006). "Análisis comparativo de editores de mapas conceptuales de uso libre". Dins BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació 16. Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (2006). "Sistemas de navegación con menús desplegables: componentes y edición en línea". Dins Revista española de documentación científica 29(1). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 74-89. [versió paper i electrònica]
Rovira, Cristòfol; Marcos, Mari-Carmen (2006). "Posicionamiento en buscadores de blogs de Interacción Persona-Ordenador y usabilidad". Dins Redondo Duque, Miguel Ángel; Bravo Santos, Crescencio; Ortega Cantero, Manuel (ed.). Interacción 2006: VII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador. Puertollano (Ciudad Real): Comité de Organización del VII Congreso Internacional de Interacción Persona-Ordenador (INTERACCIÓN’2006)
Rovira, Cristòfol; Marcos, Mari-Carmen (2006). "Metadatos en revistas-e de Documentación de libre acceso". Dins El profesional de la información 15(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 136-144. [versió paper i electrònica]
Tebé Soriano, Carles (2006). La representació conceptual en terminologia: l'atribució temàtica en els bancs de dades terminològiques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Vidal, Vanesa; Cabré, M. Teresa (2006). "La combinatoria léxica especializada: combinaciones metafóricas en el discurso de Genoma Humano". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 393-408.
Vidal, Vanesa; Cabré, M. Teresa (2006). "Estrategias para la enseñanza de combinaciones léxicas metafóricas en un curso de lenguas para fines específicos". Dins Juan, M.; Amengual, M.; Salazar, J. (ed.). Lingüística aplicada en la sociedad de la información y la comunicación [Actas del XXIII Congreso Internacional de AESLA (Mallorca, 10-12/3/2005)]. Palma de Mallorca: AESLA-UIB. pàg. 187-195.
Vivaldi Palatresi, Jorge (2006). Sistema de extracción de candidatos a término YATE: manual de utilización. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2006). "Ontologías y Extracción de Términos". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Tebé, Carles (ed.). La terminología en el siglo XXI: contribución a la cultura de la paz, la diversidad y la sostenibilidad: Actas del IX Simposio Iberoamericano de Terminología RITERM04. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 441-454.
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2006). "Some notes about the evaluation of terms and term extraction systems (Workshop: Terminology design: quality criteria and evaluation methods (TermEval))". Dins Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Paris: European Language Resources Association. pàg. 12-17.
Wanner, L.; Bohnet, B.; Giereth, M. (2006). "Making sense of collocations". Dins Computer speech and language 20 (4). Amsterdam: Elsevier. pàg. 609-624.
Wanner, Leo; Bohnet, Bernd.; Giereth, Mark (2006). "What is beyond collocations? Insights from Machine Learnig Experiments". Dins Corino, E.; Marello, C.;Onesti, C. (ed.). Proceedings XII EURALEX International Congress 1. Alessandria: Edizioni dell'Orso. pàg. 1071-1080.
Wanner, Leo; Ramos, Margarita (2006). "Local Document Relevance Clustering in IR Using Collocation Information". Dins Proceedings of the 5th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2006). Paris: European Language Resources Association. pàg. 1886-1889.
2005
Adesltein, Andreina (2005). "La información semántica especializada de unidades léxicas simples". Dins Traducción y terminología: entre teoría y práctica. San Miguel de Tucumán: Universidad Nacional de Tucumán. Centro de Traducción y Terminología. pàg. 19-25.
Bach, Carme (2005). "Los marcadores de reformulación como localizadores de zonas discursivas relevantes en el discurso especializado". Dins Debate Terminológico 1. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología)
Bach, Carme (2005). "Discurs i lexicografia: ALCOR, una proposta d'aplicació per a la representació dels connectors". Dins Cabré, M. Teresa; Bach, Carme (ed.). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 251-261.
Bevilacqua, C. R; Salgado, Ana Rachel; Silveira, Diônifer Alan da (2005). "Unidades Fraseológicas Especializadas Eventivas:novas questões sobre sua extração em corpora textuais". Dins 5º Intercâmbio de Pesquisas em Lingüística Aplicada. Lingaugens: desafios e posicionamentos (2005 : São Paulo). São Paulo: Programa de Estudos Pós-Graduados em Lingüística Aplicada e Estudos da Linguagem. pàg. 4.
Bevilacqua, Cleci (2005). "Unidades Fraseológicas Especializadas Eventivas: estado da questão em relação a sua definição, denominação e critérios de seleção". Dins Tradterm: revista do Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia 11. São Paulo: O Centro. pàg. 237-253.
Bevilacqua, Cleci (2005). "Fraseologia: perspectiva da língua comum e da língua especializada". Dins Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões - Curso de Letras. Revista língua & literatura 10-11. Frederico Westphalen (Brasil): URI. pàg. 73-86.
Cabré Castellví, M. Teresa (2005). "La Xarxa Temàtica Coneixement, Llenguatge i Discurs Especialitzat: evolució i resultats del treball conjunt". Dins Cabré, M. Teresa; Bach, Carme (ed.). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 13-17.
Cabré Castellví, M. Teresa (ed.) (2005). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré Castellví, M. Teresa ; Estopà, Rosa (2005). "Unidades de conocimiento especializado: caracterización y tipología". Dins Cabré, M. Teresa; Bach, Carme (ed.). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 69-93.
Cabré, M. Teresa (2005). "La Terminologia, una disciplina en evolución: pasado, presente y algunos elementos de futuro". Dins Debate Terminológico 1. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología)
Cabré, M. Teresa (2005). "Estado actual de la investigación en terminología". Dins Fuertes Olivera, Pedro A.. Lengua y sociedad: investigaciones recientes en lingüística aplicada. Valladolid: Universidad de Valladolid. pàg. 193-203.
Cabré, M. Teresa (2005). "Terminología y documentación". Dins Cabré Castellví, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2005). "Terminología y enseñanza de lenguas". Dins Cabré Castellví, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2005). "Terminología, terminografía y lexicografía". Dins Cabré Castellví, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2005). "Introducció". Dins Associació d'Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit. Els mètodes en dialectologia: continuïtat o alternativa?. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 11-12.
Cabré, M. Teresa (2005). "Recursos lingüísticos en la enseñanza de lenguas de especialidad". Dins Gómez de Enterría, Josefa (ed.). V Jornada-Coloquio de la Asociación Española de Terminología (AETER): comunicar y enseñar a comunicar el conocimiento especializado. Madrid: Centro Virtual Cervantes
Cabré, M. Teresa (2005). La terminología: representación y comunicación [2a ed.]. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2005). "Lexicographie versus terminographie: comment les technologies déplacent leur affrontement". Dins Béjoint, Henri; Maniez, François (dir.). De la mesure dans les termes: hommage à Philippe Thoiron. Lyon: Presses universitaires de Lyon
Cabré, M. Teresa; Bach, Carme (ed.) (2005). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Cabré, M. Teresa; Condamines, Anne; Ibekwe-SanJuan, Fidelia (ed.) (2005). "Introduction: Application-driven terminology engineering". Dins Terminology 11(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 1-19. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. Teresa; Lorente, Mercè (2005). "Panorama de los paradigmas en lingüística". Dins Estany, Anna (ed.). Filosofía de las ciencias naturales, sociales y matemáticas. Madrid: Trotta; Consejo Superior de Investigaciones Científicas. pàg. 433-467.
Cabré, M. Teresa; Tebé, C. (2005). "El trabajo terminológico multilingüe de enriquecimiento lingüístico: una propuesta metodológica". Dins Revista española de lingüística aplicada (RESLA) 1. Castelló de la Plana: Asociación Española de Lingüística Aplicada. pàg. 19-42.
Cámara de la Fuente, Lidia (2005). Comunicación técnica multilingüe: gestión del conocimiento y de recursos lingüísticos para proyectos de traducción. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Casasús, J.M. (et al. ) (ed.) (2005). Reports de la recerca a Catalunya: Comunicació i Informació 1996-2002. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans. pàg. 1375-1414.
Castellà, Josep M. (2005). "Les ulleres del professor de llengua: la visió del llenguatge, abans i ara". Dins Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 33. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. pàg. 42-46. [versió paper i electrònica]
Castellà, Josep M.; Vilà, Montserrat (2005). "La lengua oral formal: características lingüísticas y discursivas". Dins Vilà Santasusana, Montserrat (coord.). El discurso oral formal: contenidos de aprendizaje y secuencias didácticas. Barcelona: Graó. pàg. 25-36.
Codina, Lluís (2005). "La página web". Dins Orera, Luisa (ed.). La biblioteca universitaria. Barcelona: Síntesis. pàg. 373-393.
Codina, Lluís; Abadal, Ernest (2005). Bases de datos documentales: características, funciones y método. Madrid: Síntesis. pàg. 224 p..
Codina, Lluís; Marcos Mora, Mari Carmen (2005). "Posicionamiento web: conceptos y herramientas". Dins El profesional de la información 14(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 84-99. [versió paper i electrònica]
da Cunha, Iria; Wanner, Leo (2005). "Towards the Automatic Summarization of Medical Articles in Spanish: Integration of textual, lexical, discursive and syntactic criteria". Dins Saggion, Horacio; Minel, Jean-Luc (ed.). Crossing Barriers in Text Summarization Research. Borovets; Bulgaria: INCOMA Ltd.. pàg. 46-51.
Estopà, Rosa (2005). "Terminología y traducción". Dins Cabré Castellví, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Feliu, Judit (2005). "Relacions conceptuals i terminologia: anàlisi i proposta de detecció semiautomàtica". Dins Debate Terminológico 1. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología)
Feliu, Judit (2005). "Terminología, estandarización internacional y normalización lingüística". Dins Cabré Castellví, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Freixa, Judit (2005). "Antenas Neológicas: un proyecto para la neología del español". Dins Debate Terminológico 1. París: RITERM (Red Iberoamericana de Terminología)
Freixa, Judit (2005). "La variació denominativa a través de la variació vertical". Dins Cabré, M. Teresa; Bach, Carme (ed.). Coneixement, llenguatge i discurs especialitzat. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 111-129.
Freixa, Judit (2005). "Variación terminológica: ¿por qué y para qué?". Dins Meta: journal des traducteurs 50(4). Montréal: Les Presses de l'Université de Montréal [versió paper i electrònica]
Joan Casademont, Anna; Lorente, Mercè (2005). "Variation sémantique dans un vocabulaire du domaine museale: multilingüisme et deséquilibre". Dins Actes de la conférence TIA 2005 (6èmes rencontres Terminologie et Intelligence Artificielle). Rouen: Université de Rouen - IRED. pàg. 105-114.
Lorente Casafont, Mercè (2005). "Ontology about information economy and retrieval". Dins Hipertext.net 3. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Lorente Casafont, Mercè (2005). "Ontología sobre economía y recuperación de información". Dins Hipertext.net 3. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Lorente Casafont, Mercè (2005). "Notícies de lingüística de 2003". Dins Serra d'Or 545. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 68-73.
Lorente, Mercè (2005). "Terminología, ingeniería lingüística y lingüística computacional". Dins Cabré Castellví, M. Teresa (ed.). Diploma de Postgrado Online: terminología y necesidades profesionales. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Marcos Mora, Mari Carmen (2005). "Visual elements in search systems and information retrieval". Dins Hipertext.net 3. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2005). "Elementos visuales en sistemas de búsqueda y recuperación de información". Dins Hipertext.net 3. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2005). "Acceso a la información en interfaces de sitios web parlamentarios". Dins Puerta, Ángel R., Gea, Miguel (ed.). Actas del VI Congreso de Interacción Persona Ordenador (AIPO): Interacción 2005. Madrid: Thomson. pàg. 153-156.
Marcos Mora, Mari Carmen; Baeza-Yates, Ricardo; Ardila, Carlos Andrés (2005). "CHILE: A Visual Library Catalog Retrieval Prototype". Dins Navarro-Prieto, Raquel; Lorés-Vidal, Jesús (ed.). HCI related papers of Interacción 2004. Berlin: Springer
Marcos Mora, Mari Carmen; Cañada, Javier (2005). "Docencia sobre usabilidad en el Máster Online en Documentación Digital de la UPF". Dins Redondo Duque, Miguel Ángel; Bravo Santos, Crescencio; Lorés Vidal, Jesús (ed.). Presente y futuro de la docencia e investigación en interacción persona-ordenador: CHIJOTE'2005 (I Jornadas de Trabajo sobre Enseñanza de CHI, Puertollano, 4 a 8 de julio de 2005). Ciudad Real: Grupo CHICO, Universidad de Castilla - La Mancha; AIPO. pàg. 163-165.
Marcos Mora, Mari Carmen; Rovira Fontanals, Cristòfol (2005). "Evaluación de la usabilidad en sistemas de información web municipales: metodología de análisis y desarrollo". Dins Jesús Gascón, Ferran Burguillos, Amadeu Pons (ed.). La Dimensió humana de l'organització del coneixement : La dimensión humana de la organización del conocimiento :7º Congreso del Capítulo Español de ISKO (Barcelona, 6-8 de julio de 2005). Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Biblioteconomia i Documentació. pàg. 415-432.
Marcos Mora, Mari Carmen; Saigí, Francesc (2005). "Interacción persona-ordenador en los estudios de Documentación de la UOC". Dins Redondo Duque, Miguel Ángel; Bravo Santos, Crescencio; Lorés Vidal, Jesús (ed.). Presente y futuro de la docencia e investigación en interacción persona-ordenador: CHIJOTE'2005 (I Jornadas de Trabajo sobre Enseñanza de CHI, Puertollano, 4 a 8 de julio de 2005). Ciudad Real: Grupo CHICO, Universidad de Castilla - La Mancha; AIPO. pàg. 31-41.
Marcos Mora, María del Carmen (2005). Interacción persona-ordenador en interfaces de recuperación de información. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Marcos, Mari-Carmen; Gibernau, Carles (2005). "Usabilidad en sistemas de información: los expertos responden". Dins El profesional de la información 14(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 150-156. [versió paper i electrònica]
Márquez Rojas, Melva (2005). El anglicismo terminológico integral en los textos especializados: pautas para su tratamiento automatizado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Márquez Rojas, Melva (2005). El anglicismo terminológico integral en los textos especializados : pautas para su tratamiento automatizado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Martín Peris, Ernesto; Clua, Esteve; Klein, Horst G.; Stegmann, Tilbert D. (2005). EuroComRom - Los siete tamices: un fácil aprendizaje de la lectura en todas las lenguas románicas. Aachen: Shaker Verlag
Matamala Ripoll, Anna (2005). Les interjeccions en un corpus audiovisual: descripció i representació lexicogràfica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2005). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2004). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Quiroz Herrera, Gabriel Ángel (2005). Los sintagmas nominales extensos especializados en inglés y en español: descripción y clasificación en un corpus de genoma. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rovira Fontanals, Cristòfol (2005). "DigiDocMap conceptual maps editor and Topic Maps format". Dins Hipertext.net 3. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Rovira Fontanals, Cristòfol (2005). "El editor de mapas conceptuales DigiDocMap y la norma Topic Maps". Dins Hipertext.net 3. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (ed.) (2005). Documentación digital: Master Online en Documentación Digital Edición 2005. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Suárez de la Torre, María Mercedes (2005). Análisis contrastivo de la variación denominativa en textos especializados: del texto original al texto meta. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Tebé Soriano, Carles (2005). La representació conceptual en terminologia: l'atribució temàtica en els bancs de dades terminològiques. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Vidal, Vanesa; Cabré, M. Teresa (2005). "La combinatoria léxica en la enseñanza y aprendizaje de lenguas para propósitos específicos". Dins Las gramáticas y los diccionarios en la enseñanza del español como segunda lengua: deseo y realidad: actas del XV Congreso Internacional ASELE, Sevilla 22-25 de septiembre de 2004. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado de Publicaciones. pàg. 896-902.
Wanner, L.; Bohnet, B.; Giereth, M.; Vidal, V. (2005). "The First Steps Towards the Automatic Compilation of Specialized Collocation Dictionaries". Dins Terminology 11(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 143-180. [versió paper i electrònica]
Wanner, Leo; Bohnet, Bernd.; Alonso, Margarita; Vázquez, Nancy (2005). "The true deep happiness: Towards the automatic classification of Adjective-Noun Collocations". Dins Kiefer, Ferenc (ed.). Complex 2005 8th Conference on Computional Lexicography and Text Research: proceedings. Budapest: Hungarian Academy of Sciences. Research Institute for Linguistics
2004
Adelstein, Andreína (2004). Unidad léxica y valor especializado: estado de la cuestión y observaciones sobre su representación.. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Adelstein, Andreína; Kugel, Inés (2004). Los textos académicos en el nivel universitario. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento
Araya, Raúl; Vivaldi Jorge (2004). "Mercedes: a term-in-context highlighter". Dins LREC 2004 Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisboa: European Languages Resources Association. pàg. 445-448.
Ardila, Carlos Andrés; Marcos Mora, Mari Carmen; Baeza-Yates, Ricardo (2004). "CHILE: un prototipo visual de catálogo visual de biblioteca". Dins Lorés, J.; Navarro, R.. Interacción 2004. V Congreso de Interacción Persona-Ordenador: libro de actas. [Lleida]: [s.n]. pàg. 258-264.
Bach, Carme (2004). Els connectors reformulatius catalans: anàlisi i proposta d'aplicació lexicogràfica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Bach, Carme; Matamala, Anna (2004). "La pluriaccessibilitat com a eix de la lexicografia hipertextual". Dins Battaner, Paz; DeCesaris, Janet (ed.). De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 199-216.
Baiget, Tomàs; Marcos Mora, Mari Carmen (2004). "La formación de postgrado en alumnos de información y documentación". Dins Puzzle: revista hispana de la inteligencia competitiva 13. Barcelona: EMECOM
Bel, Núria (2004). "Corpus representativeness for syntactic information acquisition". Dins Blache, Philipe; Rodríguez, Horacio [eds.). Companion Volume to the Proceedings of the 42nd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics. Barcelona: Association for Computational Linguistics. pàg. 138-141.
Bel, Núria; Koster, Cornelis H.A.; Villegas, Marta (2004). "Cross-effective cross-lingual document classification". Dins LREC 2004 Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisboa: European Languages Resources Association. pàg. 1915-1918.
Bevilacqua , Cleci (2004). Unidades fraseológicas especializadas eventivas: descripción y reglas de formación en el ámbito de la energía solar. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Bevilacqua, Cleci (2004). "Propriedades e caracterização das unidades fraseológicas especializadas". Dins Anais do XVII Encontro Nacional da Anpoll
Bevilacqua, Cleci (2004). "Unidades fraseológicas especializadas: aspectos semânticos". Dins Krieger, Maria da Graça; Isquerdo, Aparecida. As ciências do Léxico: lexicologia, lexicografia, terminologia vol. 2. Campo Grande (Brasil): UFMS. pàg. 257-287.
Cabré Castellví, M. Teresa (2004). "Comentario del panel "Situación de la Terminología en España, Iberoamérica y los organismos internacionales"". Dins Sequera, Reyes (ed.). Ciencia, tecnología y lengua española: la terminología científica en español [Actas del Seminario Internacional "Ciencia, Tecnología y Lengua Española: La terminología científica en español" (2003 : Madrid)]. Madrid: Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. pàg. 51-54.
Cabré, M. Teresa (2004). "Introducción". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud: IV Actividades de IULATERM Verano (7-17 de julio de 2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 11-14.
Cabré, M. Teresa (2004). "Terminología y comunicación especializada". Dins Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2004). "La importància de la neologia per al desenvolupament sostenible de la llengua catalana". Dins Observatori de Neologia. Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. pàg. 17-45.
Cabré, M. Teresa (2004). "De los diccionarios a los bancos de conocimiento: nuevas herramientas para el traductor". Dins Actas del Congreso El español, lengua de traducción. II Congreso Internacional. Toledo, 20-22 de mayo de 2004.. Toledo: UCLM - Campus de Toledo
Cabré, M. Teresa (2004). "Prefácio. Materiais e Recursos para o Ensino e a Prática da Terminologia". Dins Almeida Barros, Lidia. Curso Básico de Terminologia. Brasil: Edusp, Editora da Universidade de São Paulo. pàg. 15-18.
Cabré, M. Teresa (2004). "Terminologia i llengua catalana: funció social i cooperació". Dins Massot i Muntaner, Josep (coord.). Estudis de llengua i literatura catalanes XLVIII. Miscel·lània Joan Veny /4. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. pàg. 181-208.
Cabré, M. Teresa (2004). "¿Lenguajes especializados o lenguajes para propósitos específicos?". Dins Foro Hispánico - Revista Hispánica de Flandes y Holanda 26(1). Amsterdam; Nova York: Rodopi. pàg. 19-34.
Cabré, M. Teresa (2004). "La terminología en la traducción especializada". Dins Gonzalo García, Consuelo; García Yebra, Valentín (ed.). Manual de documentación y terminología para la traducción especializada. Madrid: Arco/Libros. pàg. 89-122.
Cabré, M. Teresa (ed.) (2004). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Adelstein, Andreína (2004). "The Specificity of Units with Specialized Meaning: Polysemy as an Explanatory Factor". Dins Bravo, J. M. (ed.). A New Spectrum of Translation Studies. Valladolid: Secretariado de publicaciones e intercambio editorial, Universidad de Valladolid. pàg. 93-120.
Cabré, M. Teresa; Bach, Carme (2004). "El corpus tècnic del IULA: corpus textual especializado plurilingüe". Dins Panace@ - Boletín de Medicina y Traducción 5(16). [s.l]: MedTrad. pàg. 173-176.
Cabré, M. Teresa; Bach, Carme; Estopà, Rosa; Feliu, Judit; Martínez, Gemma; Vivaldi, Jorge (2004). "The GENOMA-KB project: towards the integration of concepts, terms, textual corpora and entities". Dins LREC 2004 Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisboa: European Languages Resources Association. pàg. 87-90.
Cabré, M. Teresa; De Yzaguirre, Lluís; Lorente, Mercè; Matamala, Anna (2004). "La Estación de Trabajo Lexicográfico (ETL). La ingeniería lingüística al servicio del profesional de la lexicografía". Dins Battaner, Paz; DeCesaris, Janet (ed.). De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 277-286.
Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2004). "La lexicografia i la identificació automatitzada de neologia lèxica". Dins Battaner, Paz; DeCesaris, Janet (ed.). De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 287-294.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2004). Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud: IV Actividades de IULATERM Verano (7-17 de julio de 2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Feliu, Judit (2004). "A Specialized Knowledge Base: from Distributed Information to the Specialized Dictionary Construction". Dins 11th EURALEX International Conference Proceedings. Lorient: Euralex, Université de Bretagne-Sud. pàg. 867-872.
Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit; Vivaldi, Jorge (2004). "Base de connaissances GENOMA: le rôle de l’ontologie". Dins Proceedings of the Workshop on Terminology, Ontology and Knowledge Representation. Lyon: Atala. pàg. 19-25.
Cabré, M. Teresa; Lorente, Mercè; Solé, Elisabet (ed.) (2004). Lingüística aplicada: cicle de conferències i seminaris 98-00. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Castellà, Josep M. (2004). "Llengua oral i sintaxi". Dins Articles de didàctica de la llengua i de la literatura 33. Barcelona: Graó. pàg. 27-39.
Castellà, Josep M. (2004). Oralitat i escriptura, dues cares de la complexitat en el llenguatge. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Clua, Esteve (2004). "El mètode dialectomètric: aplicació de l'anàlisi multivariant a la classificació de les varietats del català". Dins Perea, Maria Pilar (ed.). Dialectologia i recursos informàtics. Barcelona: PPU. pàg. 59-87.
Clua, Esteve (2004). "Lingüística e intercomprensión entre lenguas románicas". Dins Wentzalaff-Eggebert, Christian (ed.). Europa como espacio cultural: entre progreso y destrucción. Colonia: Universität zu Köln. pàg. 160-170.
Clua, Esteve; Estelrich, Pilar; Klein, Horst; Stegmann, Til (2004). EuroComRom - Les sept tamis : lire les langues romanes des le départ. Aachen: Shaker
Codina, Lluís (2004). "Posicionamiento Web: Conceptos y Ciclo de Vida". Dins Hipertext.net 2. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Codina, Lluís (2004). "Metodología de análisis y evaluación de recursos digitales en línea". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle. Información y documentación digital. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 41-102.
Estopà, Rosa (2004). "La unidad de trabajo del discurso especializad". Dins Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Estopà, Rosa (2004). "Neologismes formats per composició patrimonial i sintagmació". Dins Observatori de Neologia. Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. pàg. 131-158.
Feliu Cortès, Judit (2004). Relacions conceptuals i terminologia: anàlisi i proposta de detecció semiautomàtica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Feliu, Judit (2004). Relacions conceptuals i terminologia: anàlisi i proposta de detecció semiautomàtica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Feliu, Judit (2004). "Neologismes formats per composició culta". Dins Observatori de Neologia. Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. pàg. 113-130.
Feliu, Judit (2004). "Lingüística". Dins Anuari 2003. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. pàg. 226-227.
Feliu, Judit; Giraldo, John Jairo; Vidal, Vanesa; Vivaldi, Jorge; Cabré, M. Teresa (2004). "The GENOMA-KB: a concept based term enlargement system". Dins Costa, Rute; Weilgaard, Lotte; Silva, Raquel; Auger, Pierre (ed.). Workshop on Language Resources and Evaluation. Lisboa: European Languages and Resources Association. pàg. 32-35.
Freixa, Judit (2004). "La Terminología: historia y organización". Dins Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Freixa, Judit (2004). "Neologismes formats per prefixació". Dins Observatori de Neologia. Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. pàg. 83-112.
Fuentes, Xavier; Gutiérrez, Bertha; Navascué, Ignacio; Pardos, Fernando; Cabré, M. Teresa (2004). "El lenguaje de las ciencias de la salude las perspectivas lingüísticas y humana". Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.). Objetividad científica y lenguaje: la terminología de las ciencias de la salud: IV Actividades de IULATERM Verano (7-17 de julio de 2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 155-174.
Giraldo, John Jairo et al. (2004). "BT-FRASJURE: un banco de datos multilingüe de la fraseología del derecho ambiental". Dins Actes de GLAT-BARCELONA 2004: la production des textes spécialisés: structure et enseignement; 12, 13 et 14 mai 2004, Aula Máster, Universitat Politècnica de Catalunya. Évry, Bretagne: Institut National des Télécommunications. pàg. 449-457.
Giraldo, John Jairo; Cabré, M. Teresa (2004). "Las siglas en la producción de textos especializados: Hacia una propuesta de recuperación asistida mediante BwanaNet". Dins Actes de GLAT-BARCELONA 2004: la production des textes spécialisés: structure et enseignement; 12, 13 et 14 mai 2004, Aula Máster, Universitat Politècnica de Catalunya. Évry, Bretagne: Institut National des Télécommunications. pàg. 305-315.
Lorente, Mercè (2004). "La unidad terminológica". Dins Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Lorente, Mercè (2004). "Lingüística catalana: notícia de les publicacions de 2002". Dins Serra d'Or 533. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat. pàg. 68-73.
Lorente, Mercè (2004). "Construcciones verbales en el discurso de la genómica. Tipología verbal y discurso científico". Dins Studia Romanica Posnaniensia XXXI. Poznan: Wydawnictwo Naukowe UAM. pàg. 353-359.
Marcos Mora, Mari Carmen (2004). "Disseny i interacció en sistemas de recuperació d’informació". Dins Ontalba y Ruipérez, José Antonio (coord.). Bibliodoc 2003: Anuari de Biblioteconomia, documentació i informació. Barcelona: COBDC. pàg. 19-43.
Marcos Mora, Mari Carmen (2004). "Browsing y clustering: dos técnicas en auge para la recuperación de información". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Marcos Mora, Mari Carmen (2004). "La visualización en el proceso de búsqueda y recuperación de información". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Marcos Mora, Mari Carmen (2004). Interacción en interfaces de recuperación de información : conceptos, metáforas y visualización. Gijón: Trea
Marcos Mora, Mari Carmen (2004). "El acceso por materias en los catálogos en línea: análisis comparativo de interfaces". Dins Revista española de documentación científica 27 (1). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 45-72. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen; Cañada, Javier (2004). "Cómo medir la usabilidad: técnicas y métodos para evaluar el uso de sitios web". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Marcos, Mari Carmen (2004). "Interacción entre los usuarios y los catálogos de las bibliotecas: problemas actuales y posibles soluciones". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle. Información y documentación digital. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 121-139.
Marcos, Mari Carmen (2004). "Pautas para el diseño y la evaluación de interfaces de usuario". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle. Información y documentación digital. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 103-119.
Marcos, Mari Carmen; Gibernau, Carles (2004). "Preguntamos a expertos en usabilidad". Dins El profesional de la información 13(5). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 397-401. [versió paper i electrònica]
Marimon, Montserrat; Bel, Núria (2004). "Lexical Entry Templates for Robust Deep Parsing". Dins LREC 2004 Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisboa: European Languages Resources Association. pàg. 2209-2212.
Martí, Jaume (2004). "Terradas y su contribución a la terminología científica". Dins Quark: ciencia, medicina, comunicación y cultura (31). Barcelona: Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra. pàg. 95-103.
Martí, Jaume (2004). "El trabajo terminográfico: elaboración de recopilación". Dins Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Matamala Ripoll, Anna (2004). Les interjeccions en un corpus audiovisual: descripció i representació lexicogràfica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Nomdedeu, Antoni (2004). "El léxico del fútbol en la lexicografía general monolingüe del español". Dins Battaner, Paz; DeCesaris, Janet (ed.). De Lexicografia: actes del I Symposium Internacional de Lexicografia (Barcelona, 16-18 de maig de 2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria. pàg. 619-640.
Observatori de Neologia (2004). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2004). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2004). Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2003). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Palma, María del Valle (2004). "El ciclo de información profesional en la web: distribuidores, portales y bases de datos. Estudio de caso de en medicina y salud". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle. Información y documentación digital. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 141-181.
Quiroz, Gabriel; De Yzaguirre, Lluís; Lorente, Mercè (2004). "El uso de corpus paralelos para la identificación de sintagmas terminológicos extensos: ingeniería lingüística al servicio de problemas de la traducción". Dins Gaser, Rolf; Guirado, Cristina; Rey, Joelle (ed.). Insights into Scientific and Technical Translation (3rd International Conference on Specialized Translation, Barcelona, 4-6 de marc de 2004).. Barcelona: PPU. pàg. 229-239.
Rovira Fontanals, Cristòfol; Marcos Mora, Mari Carmen (2004). "Mapas conceptuales de navegación. La representación del conocimiento y el acceso a la información en entornos virtuales de aprendizaje". Dins III Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació. Girona: Universitat de Girona
Rovira, Cristòfol (2004). "Fundamentos de la investigación en ciencias sociales y humanidades: el estudio de caso". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle. Información y documentación digital. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 11-40.
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (2004). Documentación Digital: Master Online en Documentación Digital Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.) (2004). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen (2004). "Máster online en documentación digital: la experiencia de siete años de formación online". Dins El profesional de la información 13(5). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 393 - 396. [versió paper i electrònica]
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís; Marcos, Mari Carmen; Palma, María del Valle (2004). Información y documentación digital. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rovira, Marta; Terés, Núria; Gasulla, Vicenç; Bel, Núria; Riera, Elvira (2004). "El multilingüisme a l'empresa: tècniques, eines i recursos tecnològics que faciliten la comunicació multilingüe". Dins Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 29. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. pàg. 10-13. [versió paper i electrònica]
Sánchez-Gijón, Pilar (2004). L'ús de corpus en la traducció especialitzada. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra; Documenta Universitaria
Suárez de la Torre, Mercedes (2004). Análisis contrastivo de la variación denominativa en textos especializados: del texto original al texto meta. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Tebé, Carles (2004). "La terminología: definición y funciones". Dins Cabré, M. Teresa (ed.). Curso de Postgrado Online de Introducción a la Terminología: Edición 2004. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Vivaldi, Jorge (2004). Extracción de candidatos a término mediante combinación de estrategias heterogéneas. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2004). "Automatically selecting domain markers for terminology extraction". Dins LREC 2004 Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisboa: European Languages Resources Association. pàg. 1729-1732.
Wanner, Leo (2004). "Towards Automatic Fine-Grained Classification of Verb-Noun Collocations". Dins Natural Language Engineering 10(2). Cambridge: Cambridge University Press. pàg. 93-143.
Wanner, Leo (2004). "¿El corpus como un diccionario de colocaciones?". Dins Proceedings of the First International Conference on Hispanic Lexicography. La Coruña: Universidade da Coruña
Wanner, Leo; Alonso Ramos, Margarita; Martí, Antonia (2004). "Enriching the Spanish EuroWordNet by Collocations". Dins LREC 2004 Fourth International Conference on Language Resources and Evaluation. Lisboa: European Languages Resources Association. pàg. 1087-1090.
2003
Adelstein, Andreína; Cabré, M. Teresa (2003). "Representación lexicográfica y terminográfica de las unidades terminológicas". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 103-116.
Alegre, Montserrat; Bartra, Anna; Lorente, Mercè; Planelles, Albert; Vernet, Francesc (2003). Llengua catalana i literatura. 2n batxillerat. Barcelona: Grup Promotor-Santillana
Bach Martorell, C. (2003). "Del discurso a la lexicografía: propuesta de aplicación para los conectores reformulativos". Dins Organon 17(35). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. pàg. 301-310. [versió paper i electrònica]
Bach, C.; Martí,J. (ed.) (2003). I Jornada Internacional sobre la investigación en terminología y conocimiento especializado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Bach, Carme; Freixa, Judit; Suárez, Mercedes (2003). "Equivalencia conceptual y reformulación parafrástica en terminología". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 173-184.
Bel, Núria (2003). "Noves tecnologies i llengua". Dins Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 26. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. pàg. 55-63. [versió paper i electrònica]
Bel, Núria; Koster, Cornelis H.A.; Villegas, Marta (2003). "Cross-Lingual Text Categorization". Dins Koch, Traugott; Solvberg, Ingeborg (ed.). Research and Advanced Technology for Digital Libraries 2769. Trondheim: Springer Berlin / Heidelberg. pàg. 126-139.
Cabré, M. T.; Freixa, J.; Tebé, C. (2003). Terminología y conocimiento especializado. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2003). "Terminology and Philosophy: From Logic to the Philosohy of Science". Dins Terminology science & research 14. Wien: International Network for Terminology. pàg. 81-85.
Cabré, M. Teresa (2003). "Teorías de la terminología: de la prescripción a la descripción". Dins Adamo, G.; Della Valle, V. (ed.). Innovazione lessicale e terminologie specialistiche. Florencia: Leo S. Olschki Editore. pàg. 169-188.
Cabré, M. Teresa (2003). "Los especialistas y sus deberes terminológicos". Dins Cardero, A.M.. Terminología y procesamiento. México; D. F.: UNAM. pàg. 13-15.
Cabré, M. Teresa (2003). "Investigar en terminología: posibilidades y líneas de trabajo". Dins Ortega, E. (dir.). Panorama actual de la investigación en traducción e interpretación 1. Granada: Atrio. pàg. 495-512.
Cabré, M. Teresa (2003). "A neoloxía, inevitable e necesaria para as linguas". Dins Actas del coloquio sobre estandarización del léxico en Galicia, Galicia noviembre 2002. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela. pàg. 8-29.
Cabré, M. Teresa (2003). "State of the Art on Computer Texts: Documentation, Linguistic Analysis and Interpretation. The borders of applied linguistics". Dins Veneziani, Marco. Informatica e Scienze umane. Mezzo secolo di studi e ricerche. Florencia: Leo S. Olschki Editore. pàg. 43-56.
Cabré, M. Teresa (2003). "El lenguaje científico desde la terminología". Dins Gutiérrez, Bertha. Aproximaciones al lenguaje de la ciencia.. Burgos: Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. pàg. 19-52.
Cabré, M. Teresa (2003). "Presentació de la col·lecció". Dins Estelrich, Joan. Tècniques instrumentals. Barcelona; Vic: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, Eumo. pàg. 7-9.
Cabré, M. Teresa (2003). "El papel de RITERM en la terminología iberoamericana". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 69-86.
Cabré, M. Teresa (2003). "La terminología, un campo de conocimiento a la búsqueda de su consolidación disciplinar". Dins Gallardo, Natividad (dir.). Terminología y traducción: un bosquejo de su evolución. Granada: Editorial Atrio. pàg. 25-39.
Cabré, M. Teresa (2003). "Theories of terminology. Their description, prescription and explanation". Dins Terminology 9(2). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 163-200. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. Teresa; Domènech, Meritxell; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2003). "L'Observatoire de néologie: conception, méthodologie, résultats et nouveaux travaux". Dins Sablayrolles, Jean-François (ed.). L'innovation lexicale. Paris: Honoré Champion. pàg. 125-147.
Cabré, M. Teresa; Estopà, R.; Freixa, J.; Lorente, M.; Martí, J.; Tebé, C. (2003). "La enseñanza de la terminología en la traducción especializada: nuevas propuestas para viejos problemas". Dins Gallardo, Natividad (dir.). Terminología y traducción: un bosquejo de su evolución. Granada: Editorial Atrio. pàg. 117-129.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2003). "On the units of specialised meaning used in professional communication". Dins Terminology science & research 14. Wien: International Network for Terminology. pàg. 15-27.
Ciapuscio, Guiomar Elena (2003). Textos especializados y terminología. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Clua, Esteve (2003). "EuroCom: ciutadans plurilingües per a una Europa multilingüe". Dins Enxarxa't: revista de la Xarxa de Dinamització Lingüística de la UB (2). Barcelona: Servei de Llengua Catalana de la UB
Clua, Esteve; Estelrich, Pilar; Klein, Horst; Stegmann, Til (2003). EuroComRom - Els set sedassos : aprendre a llegir les llengües romàniques simultàniament. Aachen: Shaker Verlag
Codina, Lluís (2003). "El nou sector emergent dels bancs audiovisuals en el World Wide Web". Dins Quaderns del CAC. Barcelona: Consell de l'Audiovisual de Catalunya. pàg. 41-53.
Codina, Lluís (2003). "Hiperdocumentos: composición, estructura y evaluación". Dins Díaz Noci, J.; Salaverría, R. (ed.). Manual de redacción ciberperiodística. Barcelona: Ariel. pàg. 141-194.
Codina, Lluís (2003). "La web semántica y los sistemas de información en la web: ¿una agenda para los próximos cinco años?". Dins Delgado, Cinta (coord.). III Jornadas andaluzas de documentación. Organizaciones electrónicas: situación actual y perspectivas de la e-documentación (Jadoc 2003) Sevilla, 20-22 de noviembre 2003. [s.l.]: [s.n.]. pàg. 21-34.
Codina, Lluís (2003). "Internet invisible y web semántica: ¿el futuro de los sistemas de información en línea". Dins Tradumática (2). Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, Departament de Traducció i d'Interpretació
Codina, Lluís (2003). "Publicaciones Digitales y Promoción del Conocimiento. Dónde estamos ahora y hacia dónde podemos ir en el futuro: ¿hacia una Gramática Digital". Dins López Yepes, Alfonso (dir.). Publicaciones electrónicas en Biblioteconomía y Documentación 2002-2003. Madrid: Universidad Complutense de Madrid. Servicio de Documentación Multimedia
Codina, Lluís (2003). "La fotografia de premsa com a patrimoni documental (V Col·loqui Aula d'Història del Periodisme Diari de Barcelona)". Dins Treballs de comunicació 18. Barcelona: Societat Catalana de Comunicació. pàg. 131-136.
Codina, Lluís (2003). "La web semántica: una visión crítica". Dins El profesional de la información 12(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 149-152. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís (2003). "Buscar en la web: informarse para tener éxito". Dins El profesional de la información 12(4). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 336. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís (2003). "El informático accidental". Dins El profesional de la información 12(4). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 334-335. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís; Cid, Pìlar; Palma, María del Valle (2003). "El futuro manifiesto de la documentación: los sistemas de información multimedia (editorial)". Dins El profesional de la información 12(6). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 428. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís; Cid, Pilar; Palma, Maria del Valle (coords.) (2003). "Gestión de Documentación Multimedia". Dins El profesional de la información. Barcelona: Swets & Zeitlinger
Codina, Lluís; Palma, María del Valle; Marcos, Mari Carmen (2003). "Arquitectura de la información y representación del conocimiento: el caso de los bancos de imágenes en la Web". Dins La Gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información, VII Jornadas Españolas de Documentación. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. pàg. 321-342.
Colín Rodea, Marisela (2003). El insulto: estudio pragmático-textual y representación lexicográfica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
De Yzaguirre, Lluís; Gelpí, C. (2003). "Al·loglotisme, territorialitat i "ius linguae": tres eixos per vertebrar una política lingüística europea top-down". Dins Actes del 2n Congrès Europeu sobre Planificació Lingüística: Andorra la Vella, 14, 15 i 16 de novembre de 2001. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura. pàg. 443-457.
De Yzaguirre, Lluís; Gelpí, C. (2003). "Erdarak, lurraldetasuna eta hizkuntza legedia: behetik gorako Europako hizkuntza politika eraikitzeko hiru oinarri". Dins BAT: Soziolinguistika aldizkaria 44. Donostia: Euskal Kulturaren Batzarrea. pàg. 47-56.
De Yzaguirre, Lluís; Tebé, Carles; Alonso, Araceli; Folguera, Rosanna (2003). "El seguimiento de la implantación de términos vía nternet: estrategias de cálculo y control". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 323-336.
Domènech, Meritxell; Gelpí, Cristina; Ribas, Montserrat (2003). "Discurso, terminología y conocimiento especializado". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 351-358.
Feliu, Judit (2003). "Reseña del libro de ANTIA, Bassey Edem (2000) Terminology and Language Planning. An alternative framework of practice and discourse. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company". Dins Terminology 9(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 147-149. [versió paper i electrònica]
Feliu, Judit; Solé, Elisabet; Tebé, Carles (2003). "Las relaciones meronímicas en terminología: análisis semántico-textual y aplicaciones". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 389-402.
Freixa, Judit (2003). La variació terminològica: anàlisi de la variació denominativa en textos de diferent grau d'especialització de l'àrea de medi ambient. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Freixa, Judit (2003). "Workshop on the Theory of Terminology, XVIIth International Congress of Linguists: Prague, Czech Republic July 28, 2003". Dins Terminology 9(2). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 317-319. [versió paper i electrònica]
Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2003). "Neoloxismos para a actualización de gramáticas e diccionarios". Dins Gómez Clemente, X. M.; Rodríguez Guerra, A. (coord.). Neoloxía e lingua galega: teoría e práctica. Vigo: Servicio de Publicacións, Universidade de Vigo. pàg. 179-190.
Kornfeld, Laura; Resnik, Gabriela (2003). "Sintagmas terminológicos con adjetivos deverbales". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 545-564.
Kostina, Irina (2003). "La dinamicidad de los conceptos especializados en los textos de diferentes niveles de especialización". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 565-578.
Lorente, M. (coordinació); Tebé, C. (revisió terminològica); Estopà, R. (terminologia) (2003). Tècniques instrumentals. Barcelona; Vic: Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, Eumo
Lorente, Mercè (2003). Aspectes de lexicografia: representació i interpretació gramaticals. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Lorente, Mercè (2003). "Procesos de creación del léxico con significado especializado: unidades verbales en el discurso del genoma humano". Dins Bisetto, Antonietta; Iacobini, Claudio; Thornton, Anna M. (ed.). Scritti di morfologia in onore di Sergio Scalise in occasione del suo 60º compleanno. Cesena: Caissa Italia editore. pàg. 129-147.
Lorente, Mercè (2003). "A lexicologia como ponto de encontro entre a gramática e a semântica". Dins Krieger, M. Graça; Negri, Aparecida (ed.). As ciências do Léxico: Lexicologia, Lexicografia e Terminologia (vol. II). Portoalegre: UFRGS
Lorente, Mercè; Bevilacqua, Cleci (2003). "Los verbos en las aplicaciones terminográficas". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 635-653.
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Interacción persona-ordenador en las interfaces de recuperación de información". Dins La Gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información, VII Jornadas Españolas de Documentación. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. pàg. 463-476.
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Google: marca más votada del año en Interbrand [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: España muestra mayor retraso tecnológico que otros países europeos [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació. pàg. 95-110.
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: IV Congreso de Interacción Persona-Ordenador [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Literatura infantil hipertextual y multimedia [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Digitalización de archivos históricos en España [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Conexión inalámbrica en la Feria del Libro de Madrid [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Saqueo a la Biblioteca Nacional de Iraq [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: El Gobierno presenta un plan para impulsar la Administración-e [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Proyecto CERES para la comunicación con las Administraciones Públicas [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: ¿Es fiable el contenido de la Web? [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Tecnología inalámbrica para conectarse a Internet [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Pagar por acceder a la prensa online [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: DIVA 2003 (Digital Valencia) [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Blended learning o enseñanza mixta [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: la ciberevolución de la lengua [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Los españoles, reticentes ante las compras online [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: Internet Global Congress [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Servicio de alerta de recursos de Internet: El voto electrónico, cada vez más cerca [ressenya]". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Mejoras en la consulta y presentación de los resultados en catálogos en línea". Dins Interacción 2003: IV Congreso de Interacción Persona-Ordenador (junio 2003, Vigo). [Vigo]: Reprogalicia Edicions
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Gestión digital de la información: de bits a bibliotecas digitales y la web [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(1). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 79-81. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Balance de la I Jornada de documentación audiovisual [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 160-164. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "La Mediateca de la Caixa [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(6). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 489-493. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Visualización de información: una visita guiada [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(4). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 333-334. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Teoma, un buscador al que seguirle la pista [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(4). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 318-319. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "KartOO: ahora más español [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 125-126. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen (2003). "Guía de supervivencia en internet para bibliotecarios [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(3). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 245-246. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen; Baiget, Tomàs (2003). "Integración y personalización de contenidos, la clave del éxito de Factiva [ressenya]". Dins El profesional de la información 12(1). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 26-32. [versió paper i electrònica]
Marimon, Montserrat; Bel, Núria (2003). "A Hybrid NLP System for NLIs". Dins Angelova, G.; K. Bontcheva, R. Mitkov, N. Nicolov (ed.). International Conference Recent Advances in Natural Language Processing, RANLP Proceedings. Borovets: RANLP. pàg. 250-254.
Martínez, Gemma (2003). "El consumo de información: una primera aproximación al concepto". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Montoya Cuervo, Gloria; Zapata López, Cecilia Inés; Quiroz H., Gabriel Ángel; Cardona, Bertha Nelly (2003). "Construcción de un Sistema Conceptual en Trabajo Social: aporte a la profesión desde la metodología de la terminología". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia e Indústrias da Língua. Actas do VII Simpósio Ibero-Americano de Terminologia RITerm. Lisboa: ILTEC, Unió Latina, Fundaçao Calouste Gulbenkian. pàg. 721-729.
Observatori de Neologia (2003). Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2001). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2003). Neologismes documentats en textos escrits en castellà (2002). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Rovira, Cristòfol (2003). "Un solo menú para toda la web". Dins Hipertext.net 1. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Rovira, Cristòfol (2003). "Modelatge Abstracte Interdisciplinar de l’Hipertext per a l’Ensenyament-Aprenentatge (MAIDHEA)". Dins Fuentes i Pujol, Maria Eulàlia. Anuari de Biblioteconomia i Documentació. Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (2003). "La orientación a objetos en el diseño de sedes web: hipertextos y representación de la información". Dins Revista española de documentación científica 26(3). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 267-290. [versió paper i electrònica]
Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (ed.) (2003). Documentación digital: aula digital del Master on line en Documentación Digital. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra
2002
Adelstein, Andreína (2002). "Condiciones de reductibilidad léxica de los sintagmas terminológicos". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia, desenvolvimiento é identidade nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, novembro de 1998). Lisboa: ILTEC, Colibri. pàg. 797-808.
Adelstein, Andreína (2002). "Estatuto lingüístico del término y modelos semióticos de representación". Dins Fuentes Morán, M. Teresa; García Palacios, Joaquín (ed.). Texto, terminología y traducción. Salamanca: Almar. pàg. 99-144.
Adelstein, Andreína; Cabré, M. Teresa (2002). "The Specificity of Units with Specialized Meaning: Polysemy as Explanatory Factor". Dins Delta: Documentação de Estudos em Lingüística Teórica e Aplicada 18(spe.). São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. pàg. 1-25.
Alonso, Araceli; Cabré, M. Teresa; De Yzaguirre, Lluís; Tebé, Carles (2002). "La utilización de corpus paralelos alineados en la docencia de la traducción y de los lenguajes de especialidad". Dins Iglesias, Luis; Doval, Susana (ed.). Studies in Contrastive Linguistics Proceedings of the Second International Contrastive Linguistics Conference. Santiago de Compostela: Publicacions de la Universidade de Santiago de Compostela. pàg. 71-82.
Alonso, Araceli; De Yzaguirre, Lluís; Folguerà, Rosa-Ana; Tebé, Carles (2002). "La mesura de la implantació terminològica: dades, variables i resultats". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona (ed.). Terminologia i Serveis Lingüístics. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 123-136.
Alonso, Araceli; Folguerà, Rosa-Ana; Tebé, Carles (2002). "Del tecnolecte al sociolecte: consideracions sobre l’argot tècnic en català". Dins Torres, Marta; Jardí, Lluís; Alturo, Núria; Payrató, Lluís; Vila, Xavier (ed.). Actes de la I Jornada sobre Comunicació Mediatitzada per Ordinador en Català (CMO-Cat). Barcelona: Publicacions Universitat de Barcelona
Atkins, S.; Bel, N.; Bertagna, F.; Bouillon, P.; Calzolari, N.; Fellbaum, C.; Grishman, R.; Lenci, A.; MacLeod, C.; Palmer, M.; Thurmair, G.; Villegas, M.; Zampolli, A. (2002). "From Resources to Applications. Designing the Multilingual ISLE Lexical Entry". Dins LREC 2002 Third International Conference on Language Resources and Evaluation Proceedings. Las Palmas de Gran Canaria. pàg. 587-693.
Bach, Carme; Suárez, Mercedes (2002). "La variación denominativo-conceptual en la traducción científico-técnica: el papel de la reformulación". Dins Chabás, Josep; Gaser, Ralph; Rey, Joelle (ed.). Proceedings ... International Conference on Specialized Translation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 119-127.
Barrera, Mariona; Colell, Marc; Freixa, Judit (2002). "La formació de neologismes a partir de noms propis". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 265-276.
Bel, N.; Caminero, J.; Hernández, L.; Marimón, M.; Morlesín, J.F.; Otero, J.M.; Relaño, J.; Rogríguez, M.C.; Ruíz, P.M.; Tapias, D. (2002). "Design and Evaluation of a SLDS for E-Mail Access troough the Telephone". Dins LREC 2002 Third International Conference on Language Resources and Evaluation Proceedings. Las Palmas de Gran Canaria. pàg. 537-544.
Cabré Castellví, M. Teresa (2002). "Presentació de la col·lecció". Dins Arnall i Juan, Maria Josepa; Cabré Castellví, M. Teresa (dir.). El llibre manuscrit. Barcelona,Vic: Servei de Llengua Catalana. Universitat de Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, Eumo. pàg. 7-9.
Cabré, M Teresa; Bayà, M. Rosa; Bernal, Elisenda; Freixa, Judit; Solé, Elisabet; Vallès, Teresa (2002). "Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: a propósito de la neología espontánea y de la neología planificada". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 159-201.
Cabré, M. Teresa (2002). "Terminología y lingüística: la teoría de las puertas". Dins Estudios de Lingüística Española (ELIES) (16). Barcelona: Infoling
Cabré, M. Teresa (2002). "Terminologia ala terminologiak? Hizkuntza-espezialitatea ala diziplinarteko alorra?". Dins Uztaro: giza eta gizarte-zientzien aldizkaria (40). Bilbo: Udako Euskal Unibertsitatea. pàg. 63-74.
Cabré, M. Teresa (2002). "Análisis textual y terminología, factores de activación de la competencia cognitiva en la traducción". Dins Alcina Caudet, Amparo; Gamero Pérez, Silvia (ed.). La traducción científico-técnica y la terminología en la sociedad de la información. Castellón: Publicacions de la Universitat Jaume I. pàg. 87-105.
Cabré, M. Teresa (2002). "Aspectes sobre la neologia: la novetat lèxica através de dos diaris catalans". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 57-68.
Cabré, M. Teresa (2002). "La neologia, avui: el naixement d’una disciplina". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 29-41.
Cabré, M. Teresa (2002). "La neologia efímera". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 13-28.
Cabré, M. Teresa (2002). "La néologie dans la presse catalane: premières données d’un observatoire de néologie". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 51-56.
Cabré, M. Teresa (2002). "Una nueva teoría de la terminología: de la denominación a la comunicación". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia, desenvolvimiento é identidade nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, novembro de 1998). Lisboa: ILTEC, Colibri
Cabré, M. Teresa (2002). "Textos especializados y unidades de conocimiento: metodología y tipologización". Dins García Palacios, Joaquín; Fuentes, M Teresa (ed.). Texto, terminología y traducción. Salamanca: Almar. pàg. 15-36.
Cabré, M. Teresa (2002). "Entre el lenguaje y el metalenguaje: importancia de la terminología para la comunicación en las lenguas europeas". Dins Guerrero Ramos, Gloria; Pérez Lagos, Manuel Fernando (ed.). Panorama actual de la terminología. Granada: Comares. pàg. 9-22.
Cabré, M. Teresa (2002). "La derivació". Dins Solà, Joan (dir.). Gramàtica del català contemporani Vol 1. Barcelona: Empúries. pàg. 731-775.
Cabré, M. Teresa (2002). "Essays on Definition, de J. C Sager [ressenya]". Dins Solà, Joan (dir.). Quaderns. Revista de Traducció (7). Bellaterra: Departament de Traducció i d’Interpretació. Universitat Autònoma de Barcelona. pàg. 206-209.
Cabré, M. Teresa (2002). "Terminología y lenguas minoritarias: necesidad, universalidad y especificidad". Dins Actas do VIII Conferencia Internacional de Linguas Minoritarias, Santiago de Compostela, 22-24 novembro 2001. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia
Cabré, M. Teresa; De Yzaguirre, Lluís (2002). "Strátegie pour la détection semi-automatique des néologismes de presse". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 107-114.
Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona (ed.) (2002). Terminologia i Serveis Lingüístics. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2002). "El conocimiento especializado y sus unidades de representación: diversidad cognitiva". Dins Sendebar 13. Granada: Universidad de Granada. pàg. 141-153.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2002). "On the units of specialised meaning uses in professional communication". Dins Terminology science & research (99). Wien: International Network for Terminology. pàg. 217-237.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Tebé, Carles (2002). "Les necessitats terminològiques del traductor científic". Dins Chabás, Josep; Gaser, Ralph; Rey, Joelle (ed.). Proceedings ... International Conference on Specialized Translation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 165-174.
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2002). "A la limite des mots construits possible". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 121-138.
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2002). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Planas, Conxa (2002). "El paper de la terminologia en els serveis lingüístics". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona (ed.). Terminologia i Serveis Lingüístics. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 13-26.
Cabré, M. Teresa; Tebé, Carles; De Yzaguirre, Lluís; Alonso, Araceli (2002). "Generación automática de diccionarios para la traducción especializada a partir de corpus alineados". Dins Chabás, Josep; Gaser, Ralph; Rey, Joelle (ed.). Proceedings ... International Conference on Specialized Translation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 187-199.
Castellà Lidon, Josep Maria (2002). La complexitat lingüística en el discurs oral i escrit: densitat lèxica, composició oracional i connexió textual. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Castellá, Josep Maria; Martí, Jaume (2002). "El paper dels enginyers en el llenguatge de l’enginyeria". Dins 1r Congrés d’Enginyers de Llengua Catalana (Manresa 6-9, desembre 2000).  Llibre d’Actes II. Barcelona: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya
Clua, Esteve (2002). "Gènere i nombre en els noms i en els adjectius". Dins Solà, Joan (dir.). Gramàtica del català contemporani Vol 1. Barcelona: Empúries. pàg. 483-534.
Codina, Lluís (2002). "Internet Invisible: prodigiosa zona de calidad en el Web". Dins Data.ti (189). pàg. 60-65.
Codina, Lluís (2002). "Los mejores sistemas de búsqueda en la Red". Dins Data.ti (190). pàg. 64-67.
Codina, Lluís (2002). "Gestión de contenidos". Dins Datamation (186). pàg. 26-28.
Codina, Lluís (2002). "Multimèdia: definicions". Dins Llibre Blanc de les Indústries Culturals
Codina, Lluís (2002). "Información documental e información digital". Dins López Yepes, J. (coord.). Manual de Ciencias de la Documentación. Madrid: Pirámide. pàg. 301-316.
Codina, Lluís (2002). "Reference Manager: un sistema experto en procesamiento de bibliografías". Dins El profesional de la información 11(3). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 209-212. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís (2002). "Inmagic: sistema de gestión de bases de datos documentales, o las razones del líder". Dins El profesional de la información 11(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 146-150. [versió paper i electrònica]
De Yzaguirre, Lluís (2002). "Evaluación comparativa de dos sistemas comerciales de reconocimiento de voz". Dins López-Soto, Teresa (ed.). Las tecnologías del habla: Jornadas en Tecnologías del Habla (1as, Sevilla, 2000). Sevilla: Mergablum
De Yzaguirre, Lluís; Tebé, Carles; Alonso, Araceli; Folguerà, Rosa-Ana (2002). "L’anàlisi lexicomètrica dels textos especialitzats: un terreny d’intersecció entre terminologia, documentació i traducció". Dins Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona (ed.). Terminologia i Serveis Lingüístics. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 151-161.
Domènech, Meritxell (2002). "Comentari a la ponència Les percepcions sobre la situació econòmica ila seva influència en el vot". Dins Lorda, Clara Ubaldina; Ribas, Montserrat (ed.). Anàlisi del discurs polític.  Producció, mediació i recepció. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 157-160.
Domènech, Meritxell; Estopà, Rosa; Ferré, Maite; Mayoral, Cristina; Raymi, Mireia (2002). "La recerca en neologia oral de l’Observatori deNeologia: primers resultats". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 277-292.
Estopà, Rosa (2002). "Extracción de terminología: elementos para la construcción de un extractor". Dins Tradterm: revista do Centro Interdepartamental de Tradução e Terminologia (7). São Paulo: O Centro. pàg. 225-250.
Estopà, Rosa (2002). Extracció de terminologia: elements per a la construcció d’un SEACUSE (Sistema d’Extracció Automàtica de Candidats aUnitats de Signifiació Especialitzada). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Estopà, Rosa (2002). "Les unités de signification spécialisées: élargissant l’objet du travail en terminologie". Dins Terminology 7(2). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 217-237. [versió paper i electrònica]
Estopà, Rosa; Lorente, Mercè; Folguerà, Rosa-Ana (2002). "El rol de los adjetivos en los textos especializados". Dins VIII Simposio Iberoamericano de Terminología
Estopà, Rosa; Valero, Toni (2002). "Adquisición de conocimiento especializado y unidades de significación especializada en medicina". Dins Panace@ - Boletín de Medicina y Traducción 3(9-10). [s.l]: MedTrad. pàg. 72-82.
Feliu, Judit; Cabré, M. Teresa (2002). "Conceptual relations in specialized texts: new typology and an extraction system proposal". Dins TKE2002 Terminology and Knowledge Engineering Proceedings 6th International Conference 28th-30th August 2002. Nancy: [s.n.]. pàg. 45-49.
Feliu, Judit; Garcia, Yannick; Obradós, Isabel (2002). "Aspectes de composició: neologismes nom-nom". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 217-224.
Feliu, Judit; Solé, Elisabet; Tebé, Carles; Cabré, M. Teresa (2002). "Las relaciones conceptuales: un elemento esencial en la estructuración del conocimiento especializado". Dins Actas del VIII Simposio Iberoamericano de Terminología. Cartagena de Indias (Colombia): [s.n.]
Feliu, Judit; Vivaldi, Jordi; Cabré, M. Teresa (2002). "Towards an Ontology for a Human Genome Knowledge Base". Dins LREC 2002 Third International Conference on Language Resources and Evaluation Proceedings. Las Palmas de Gran Canaria. pàg. 1885-1890.
Feliu, Judit; Vivaldi, Jordi; Cabré, M. Teresa (2002). Ontologies: a review. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Freixa, Judit (2002). "Dimensió social de la neologia". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 69-78.
Freixa, Judit (2002). "Reflexiones acerca de las causas de la variación denominativa en terminología". Dins Guerrero Ramos, Gloria; Pérez Lagos, Manuel Fernando (ed.). Panorama actual de la terminología. Granada: Comares. pàg. 107-115.
Freixa, Judit; Cabré, M. Teresa (2002). "Reflexiones acerca de la noción de equivalencia conceptual en terminología". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia, desenvolvimiento é identidade nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, novembro de 1998). Lisboa: ILTEC, Colibri. pàg. 481-495.
Freixa, Judit; Kostina, Irina; Cabré, M. Teresa (2002). "La variación terminológica en las aplicaciones terminográficas". Dins Actas del VIII Simposio Iberoamericano de Terminología. Cartagena de Indias (Colombia): [s.n.]
Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2002). "Neologismos para la actualitzación de gramáticas y diccionarios". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 203-215.
Gelpí Arroyo, Cristina (coord.) (2002). Lèxic de prevenció de riscos laborals. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, Departament de Treball. Generalitat de Catalunya
Lladó, Mireia; Talamino, Òscar (2002). "Aspectes de composició: verb-nom". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 225-234.
López, Sílvia; Mayoral, Cristina; Pibernat, Montserrat; Solé, Elisabet (2002). "Dos formants pejoratius: el prefix pseudo-i el sufix -oide". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 251-264.
Lorda, Clara Ubaldina; Ribas, Montserrat (ed.) (2002). Anàlisi del discurs polític.  Producció, mediació i recepció. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Lorente Casafont, Mercè (2002). "Terminología y fraseología especializada: del léxico a la sintaxis". Dins Guerrero Ramos, Gloria; Pérez Lagos, Manuel Fernando (ed.). Panorama actual de la terminología. Granada: Comares. pàg. 159-179.
Lorente, Mercè (2002). "Verbos y discurso especializado". Dins Estudios de Lingüística Española (ELIES) (16). Barcelona: Infoling
Lorente, Mercè (2002). "Altres elements lèxics". Dins Solà, Joan (dir.). Gramàtica del català contemporani Vol 1. Barcelona: Empúries. pàg. 831-888.
Lorente, Mercè; Bevilacqua, Cleci; Estopà, Rosa (2002). "El análisis de la fraseología especializada mediante elementos de la lingüística actual". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia, desenvolvimiento é identidade nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, novembro de 1998). Lisboa: ILTEC, Colibri. pàg. 647-666.
Marcos Mora, Mari Carmen (2002). "Algunos principios básicos del diseño de interfaces de usuario". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Marcos Mora, Mari Carmen (2002). "Mapas de navegación para la web". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Marcos Mora, Mari Carmen (2002). "Nuevos modelos de representación y acceso a la información en catálogos en línea". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Marcos Mora, Mari Carmen (2002). "Citar documentos electrónicos: revisión de propuestas y planteamiento de pautas generales". Dins Anales de documentación 5. Murcia: Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones. pàg. 235-243.
Marcos Mora, Mari Carmen (2002). "Presente, pasado y futuro de la investigación en interacción hombre-ordenador aplicada a la documentación". Dins Morán, M.A.; Rodríguez López, M.C. (coords.). La Documentación para la investigación: Homenaje a José Antonio Martín Fuertes vol. 2. León: Universidad de León. pàg. 365-385.
Marcos Mora, Mari Carmen (2002). "Lo que internet esconde y por qué [ressenya]". Dins El profesional de la información 11(3). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 209. [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen (2002). "Bibliografia IWE/EPI 1992-2001(monográfico)". Dins El profesional de la información. Barcelona: Swets & Zeitlinger [versió paper i electrònica]
Marcos Mora, Mari Carmen ; Gil Lacambra, Ana B. (2002). "Información parlamentaria autonómica en la Red: un impulso electrónico a la democracia". Dins El profesional de la información 11(2). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 91-101. [versió paper i electrònica]
Quiroz, Gabriel (2002). "La terminologia en Colombia: panorama general y algunas pautas históricas". Dins Terminómetro. Paris: Unión Latina. pàg. 3-6.
Quiroz, Gabriel; Muñoz, Carlos (2002). "La traducción hacia lengua extranjera de textos científico-técnicos a partir de aplicaciones terminológicas". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia, desenvolvimiento é identidade nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, novembro de 1998). Lisboa: ILTEC, Colibri. pàg. 797-808.
Quiroz, Gabriel; Muñoz,Carlos; Zapata, Gustavo (2002). "Sobre la relación del terminólogo y el experto". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia, desenvolvimiento é identidade nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, novembro de 1998). Lisboa: ILTEC, Colibri. pàg. 809-814.
Quiroz, Gabriel; Tebé, Carles; Cabré, M. Teresa (2002). "Metodología de elaboración de terminologías bilingües en programas dememorias de traducción". Dins Actas del VIII Simposio Iberoamericano de Terminología. Cartagena de Indias (Colombia): [s.n.]
Quiroz, Gabriel; Tebé, Carles; Cabré, M. Teresa (2002). "La gestió de la terminologia en les memòries de traducció". Dins Chabás, Josep; Gaser, Ralph; Rey, Joelle (ed.). Proceedings ... International Conference on Specialized Translation. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 175-186.
Ribas, Montserrat (2002). Parliamentary Discourse, Social Cognition and Ideologies. Essen: Linguistic Laud Agency, Universität Essen
Ribas, Montserrat (2002). "De la explicación a la argumentación". Dins Textos de didáctica de la lengua y de la literatura (29). Barcelona: Graó. pàg. 11-20.
Ribas, Montserrat (2002). "La inmigración en el discurso parlamentario Unareflexión sobre discurso, poder y representaciones sociales". Dins García Castaño, Francisco Javier; Muriel López, Carolina (coords.). Actas del Tercer Congreso de la Inmigración en España : Granada del 6-9 del 2002, Palacio de Congresos. Granada: Laboratorio de Estudios Interculturales. Universidad de Granada
Ribas, Montserrat (2002). "Discurs públic dominant i cognició social". Dins Lorda, Clara Ubaldina; Ribas, Montserrat (ed.). Anàlisi del discurs polític.  Producció, mediació i recepció. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 39-57.
Rovira, Cristòfol (2002). "Hypertext representation for education and learning". Dins Interactive Educational Multimedia (5). Barcelona: ICE. Universitat de Barcelona
Rovira, Cristòfol (2002). "Menú desplegable con un formulario Select". Dins Hipertext.net 0. Barcelona: UPF, Secció Científica de Ciències de la Documentació
Rovira, Cristòfol (2002). "Estructuras de navegación para e-learning". Dins El profesional de la información 11(6). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 457-466. [versió paper i electrònica]
Solé Solé, Elisabet (2002). Els noms col·lectius catalans: descripció i reconeixement. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Solé, Elisabet (2002). "Textos i neologismes". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 79-90.
Solé, Xavier; Vàzquez, Mercè (2002). "Aspectes de composició: estructures diferents de nom-nom i verb-nom". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 235-250.
Suárez, Mercedes (2002). "Variación denominativa de tipo léxico en textos especializados: del texto original al texto meta". Dins Proceedings of the 2nd International Contrastive Linguistic Conference 24-27 de octubre de 2001. Santiago de Compostela: [s.n.]. pàg. 995-1007.
Suárez, Mercedes; Cabré, M. Teresa (2002). "La variación denominativa en los textos de especialidad: indicios lingüísticos para su recuperación automática". Dins Actas del VIII Simposio Iberoamericano de Terminología. Cartagena de Indias (Colombia): [s.n.]
Tebé, Carles (2002). "Bases pour une sélection de neologismes". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 43-50.
Tebé, Carles (2002). "Bases de dades i neologia". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). Lèxic i neologia. Barcelona: Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 91-105.
Tebé, Carles (2002). "Los conceptos revisitados: una perspectiva cognitiva". Dins Guerrero Ramos, Gloria; Pérez Lagos, Manuel Fernando (ed.). Panorama actual de la terminología. Granada: Comares. pàg. 359-371.
Tebé, Carles; Cabré, M. Teresa (2002). "Hacia un nuevo modelo de bancos de datos terminológicos". Dins Correia, Margarita (ed.). Terminologia, desenvolvimiento é identidade nacional. VI Simposio Iberoamericano de Terminología (La Habana, novembro de 1998). Lisboa: ILTEC, Colibri. pàg. 851-864.
Villegas, M.; Bel, N. (2002). "From DTDs to relational dBs. An automatic generation of a lexicographical station out off ISLE guidelines". Dins LREC 2002 Third International Conference on Language Resources and Evaluation Proceedings. Las Palmas de Gran Canaria. pàg. 694-700.
Vivaldi, Jordi (2002). "Extracció de termes a partir de corpus". Dins Climent Roca, Salvador (coord.). Lexicografia i terminologia. Barcelona: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Vivaldi, Jordi; Rodríguez, Horacio (2002). "Medical Term Extraction using EWN ontology". Dins Actas de "Terminology and Knowledge Engineering 2002" (TKE’02). Nancy: [s.n.]. pàg. 137-142.
2001
Adelstein, Andreína; Feliu, Judit (2001). "Relacions semàntiques entre unitats lèxiques amb valor especialitzat i descriptors". Dins Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís; Estopà, Rosa (ed.). Terminologia i Documentació. I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 119-131.
Alsina, Àlex (2001). "On the Nonsemantic Nature of Argument structure". Dins Languages Sciences (23). Oxford: Pergamon. pàg. 355-389.
Alsina, Àlex (2001). "Modelos teóricos de representación de la información léxica que permitan contemplar la vertiente especializada de las unidades". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 241-250.
Alsina, Àlex (2001). "Is Case Another Name for Grammatical Function? Evidence from Object Asymmetries". Dins Dubinsky, Stanley; Davies, William (ed.). Objects and other Subjects: Grammatical Functions, Functional Categories, and Configurationality. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. pàg. 77-102.
Bach Martorell, Carme (2001). Els connectors reformulatius catalans: anàlisi i proposta d’aplicació lexicogràfica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Bach, Carme (2001). "La reformulació en els textos d’especialitat, un mecanisme per a la divulgació de la ciència". Dins Brumme, Jenny (ed.). La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia Actas del II Coloqui Internacional (27-29 de mayo de 1999). Barcelona; Madrid: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, Vervuert-Iberoamericana. pàg. 245-257.
Bach, Carme (2001). "La equivalencia parafrástica en los textos especializados en vista a la detección de información paralela". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 217-226.
Bach, Carme (2001). "Coherencia tipológica en los conectores reformulativos del catalán". Dins De Bustos Tovar, J. J.; Charedau, P. (ed.). Lengua, discurso, texto (I Simposio Internacional de Análisis del Discurso) 1. Madrid: Visor. pàg. 523-538.
Badia, Toni (2001). "Tècniques de processament del llenguatge". Dins Alonso Martín, J. A.; Martí Antonín, M. A. (coords.). Les tecnologies del llenguatge. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya
Badia, Toni; Boleda, Gemma; Quixal, Martí; Bofias, Eva (2001). "A modular architecture for the processing offree text". Dins Proceedings of the Workshop on Modular Programming Applied to Natural Language Processing at EUROLAN. Iasi (Romania): [s.n.]. pàg. 26-34.
Bel, Núria (2001). "Las nuevas tecnologías en la traducción". Dins II Congreso Internacional de la lengua española. [s.l.]: Instituto Cervantes
Bevilacqua, Cleci Regina (2001). "Unidades fraseológicas especializadas: elementos para su identificación y descripción". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 113-141.
Brumme, Jenny (ed.) (2001). La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia Actas del II Coloqui Internacional (27-29 de mayo de 1999). Barcelona; Madrid: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, Vervuert-Iberoamericana
Cabré Castellví, M. Teresa (2001). "Presentació de la col·lecció". Dins Mallart, Joan; Cabré Castellví, M. Teresa (dir.). Didàctica de la llengua. Barcelona,Vic: Servei de Llengua Catalana. Universitat de Barcelona, Edicions de la Universitat de Barcelona, Eumo. pàg. 7-9.
Cabré, M Teresa; Estopà, Rosa; Vivaldi, Jordi (2001). "Automatic term detection: a review of current systems". Dins Bourigault, D.; Jacquemin, C.; L’Homme, M.-C. (ed.). Recent Advances in Computational Terminology. Ámsterdam; Philadelphia: John Benjamins. pàg. 53-87.
Cabré, M. Teresa (2001). "Llenguatge i contemporaneïtat". Dins Diàlegs. Revista d’estudis polítics i socials (13). Barcelona: INEHCA. pàg. 75-83.
Cabré, M. Teresa (2001). "Importancia de la terminología para la comunicación en las lenguas europeas". Dins Lingua e stile 36(2). pàg. 383-394.
Cabré, M. Teresa (2001). "L'influence de l'Office de la Langue Française et du Québec sur la terminologie catalane". Dins Terminogramme : bulletin d'information terminologique et linguistique. Québec: Office de la langue française. pàg. 131-148.
Cabré, M. Teresa (2001). "Terminologie et linguistique: la théorie des portes". Dins Terminologies nouvelles. Actes des Journées d'Étude: Lexiques, Terminologies et Cognition. (París, 1-2 de desembre de 1999). Canadà: RINT
Cabré, M. Teresa (2001). "La terminología entre la lexicología y la documentación: aspectos históricos e importancia social". Dins Aguado, Guadalupe; Durán, Pilar (ed.). La investigación en lenguas aplicadas:enfoque multidisciplinar. Madrid: Fundación Gómez-Pardo, Universidad Politécnica de Madrid. pàg. 65-78.
Cabré, M. Teresa (2001). "Consecuencias metodológicas de la propuesta teórica (I)". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 27-36.
Cabré, M. Teresa (2001). "Sumario de principios que configuran la nueva propuesta teórica". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 17-26.
Cabré, M. Teresa (2001). "Presentación". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 9-15.
Cabré, M. Teresa (2001). "Introducción". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). Terminología y cognición II. Simposio Internacional de Verano de Terminología (13-16 de julio de 1999). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 10-13.
Cabré, M. Teresa (2001). "La traducción en español : presentación". Dins II Congreso Internacional de la lengua española. [s.l.]: Instituto Cervantes
Cabré, M. Teresa (2001). Sobre la unitat i diversitat de les llengües : lliçó inaugural del curs acadèmic 2001-2002. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa (2001). "Cientificismo y pragmatismo en el campo de la Terminología". Dins Krieger, M. da Graça; Maciel, A. M. (eds.). Temas de terminologia. Porto Alegre: Editora da Universidade. Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Cabré, M. Teresa (2001). "La traducción, disciplina reconocida y campo de conocimiento científico en proceso de construcción". Dins Aspectos epistemológicos de la traducción. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. pàg. 9-14.
Cabré, M. Teresa; Adelstein, Andreína (2001). "¿Es la terminología lingüística aplicada?". Dins Muñoz, Carmen (coord.). Trabajos en Lingüística Aplicada. Barcelona: AESLA. pàg. 387-393.
Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís (2001). "Terminologia i documentació: necessitats recíproques i camps d’aplicació". Dins Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís; Estopà, Rosa (ed.). Terminologia i Documentació. I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 13-30.
Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís (2001). "Introducció". Dins Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís; Estopà, Rosa (ed.). Terminologia i Documentació. I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 11-12.
Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís; Estopà, Rosa (ed.) (2001). Terminologia i Documentació. I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; De Yzaguirre, L.; Garcia, Yannick (2001). "La terminologie et l'acces multilingue à l'information". Dins Actes du colloque international sur le plurilinguisme dans la société de l'information. Paris, 9-10 mars 2001. Commision Française pour l'UNESCO. Paris: UNESCO
Cabré, M. Teresa; Domènech, Meritxell (2001). "Terminologia i tipologia textual: com establir el nivell d’especialització d’un text cientifico tècnic". Dins Muñoz, Carmen (coord.). Trabajos en Lingüística Aplicada. Barcelona: AESLA. pàg. 543-548.
Cabré, M. Teresa; Domènech, Meritxell; Morel, Jordi; Rodríguez, Carlos (2001). "Las características del conocimiento especializado y la relación con el conocimiento general". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 173-187.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2001). "On the units of specialised meaning uses in professional communication". Dins Felber, H.. Allgemeine Terminologielehre und Wissenstechnik Theoretische Grundlagen (992). [s.l.]: IITF
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (2001). "El català: estructura i ús. El lèxic". Dins Vallverdú, Francesc (dir.). Enciclopèdia de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62. pàg. 102-114.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Feliu, Judit (2001). "La gent gran als diccionaris". Dins Perspectiva social (46). Barcelona: ICESB. pàg. 45-66.
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Tebé, Carles (2001). "És la terminologia un simple instrument d’ajuda a la traducció?". Dins Chabás, José; Cases, Madeleine; Gaser, Rolf (coords.). Proceedings First International Conference on Specialized Translation (Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; Museu de la Ciència Fundació la Caixa, 2-4 de març 2000). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 167-170.
Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.) (2001). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.) (2001). Terminología y cognición II. Simposio Internacional de Verano de Terminología (13-16 de julio de 1999). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit; Tebé, Carles (2001). "Bases cognitivas de la terminología: hacia una visión comunicativa del concepto". Dins Sendebar 12. Granada: Universidad de Granada. pàg. 301-310.
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Tebé, Carles (ed.) (2001). Textos de terminológos de la Escuela Rusa. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2001). "Anàlisi contrastiva de la innovació lèxica en català i en castellà". Dins Caplletra 30. València: Institut de Filologia Valenciana. pàg. 192-212.
Cabré, M. Teresa; Morel, Jordi; Tebé, Carles (2001). "Propuesta metodológica sobre la detección de relaciones conceptuales en los textos a través de una experimentación sobre la relación causa-efecto". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 165-172.
Cabré, M. Teresa; Solé, Elisabet (2001). "De la noción de colectivo y la noción de locativo". Dins Veiga, Alexandre; González Pereira, Miguel; Souto Gómez, Montserrat (ed.). De lenguas y lenguajes. Obre - Noia: Toxosoutos. pàg. 201-211.
Calzolari, N.; Lenci, A.; Zampolli, A.; Bel, N.; Villegas, M.; Thurmair, G. (2001). "The ISLE in the Ocean Transatlantic Standars for Multilingual Lexicons (with an Eye to Machine Translation)". Dins Maegaard, Bente (ed.). MT Summit VIII. Proceedings. Santiago de Compostela: European Association for Machine Translation. pàg. 67-72.
Cisneros, Lluís M.; Marquet, Lluís; Martí, Jaume; Pera, Josep M.; Saderra, Lluís (2001). Diccionari de la Qualitat. Barcelona: Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya, Marcombo. pàg. 130p..
Codina, Lluís (2001). "La Documentació com a promoció del coneixement, o Tenim un gran futur però no ens sortirà gratis". Dins Item (29). Barcelona: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya. pàg. 5-22.
Codina, Lluís (2001). "El diseño de la navegación en hipertextos informativos". Dins Codina, Lluís; Polo, Magda (ed.). Temes de Disseny. [Monogràfic]: la representación del conocimiento en Internet (18). Barcelona: Elisava. pàg. 38-48.
Codina, Lluís (2001). "Las propiedades de la información digital". Dins El profesional de la información 10(12). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 18-25. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís; Domènech, Meritxell; Martí, Jaume; Rojo, Arcadio (2001). "Dificultades de representación del conocimiento specializado y propuesta teórica de solución". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 187-193.
Codina, Lluís; Domènech, Meritxell; Martí, Jaume; Rojo, Arcadio (2001). "Elementos a considerar en la representación delconocimiento de cara a la recuperación de información (el punto de vista cognitivo)". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 193-203.
Codina, Lluís; Palma, María del Valle (2001). "Web y cine: análisis comparativo de dos bases de datos para la investigación en línea". Dins Formats: revista de comunicació audiovisual (3). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Codina, Lluís; Palma, María del Valle (2001). "Bancos de imágenes y sonido y motores de indización en la WWW". Dins Revista española de documentación científica 24(3). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 251-274. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís; Polo, Magda (ed.) (2001). Temes de Disseny. [Monogràfic]: la representación del conocimiento en Internet (18). Barcelona: Elisava
Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2001). "Diseño hipertextual basado en la evidencia: nuevos resultados del proyecto Documentación Digital de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona". Dins Revista española de documentación científica 24(1). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 85-89. [versió paper i electrònica]
De Yzaguirre, Lluís; Bach, Carme; Matamala, Anna; et. al. (2001). "Ambilic El desambiguador lingüístico del corpus del IULA (UPF)". Dins Muñoz, Carmen (coord.). Trabajos en Lingüística Aplicada. Barcelona: AESLA. pàg. 473-480.
De Yzaguirre, Lluís; Matamala, Anna; Cabré, M. Teresa (2001). "El lematizador PALIC del IULA (UPF)". Dins Muñoz, Carmen (coord.). Trabajos en Lingüística Aplicada. Barcelona: AESLA. pàg. 481-485.
De Yzaguirre, Lluís; Ribas, Marta; Vivaldi, Jordi; Cabré, M. Teresa (2001). "Alineación automática de traducciones: descripción y usos en los ámbitos de la profesión, de la docencia y de la investigación traductológica". Dins Valero Garcés, Carmen; De la Cruz Cabanillas, Isabel (ed.). Traducción y nuevas tecnologías: herramientas auxiliares del traductor: encuentros en torno a la traducción. Alcalá: Servicio de publicaciones. Universidad de Alcalá. pàg. 391-397.
De Yzaguirre, Lluís; Torner, Sergi; Matamala, Anna (2001). "El tratamiento automático de las ambigüedades segmentales del castellano". Dins Muñoz, Carmen (coord.). Trabajos en Lingüística Aplicada. Barcelona: AESLA. pàg. 487-492.
Diki-kidiri, Marcel; Nomdedeu, Antoni; Suárez,Mercedes (2001). "Variation dénominative dans des textes scientifiques de vulcanologie". Dins Diki-kidiri, Marcel; Edema, Jean Baudoin (ed.). La Terminologie culturelle: théorie, méthode et applications. Thiais: Langage Langues et Cultures d’Afrique Noire (Llacan) UMR 7594. pàg. 79-96.
Domènech, Meritxell (2001). "Textos especialitzats i nivell d’especialització". Dins Brumme, Jenny (ed.). La historia de los lenguajes iberorrománicos de especialidad: la divulgación de la ciencia Actas del II Coloqui Internacional (27-29 de mayo de 1999). Barcelona; Madrid: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, Vervuert-Iberoamericana. pàg. 310-316.
Domènech, Meritxell; Gelpí, Cristina (2001). "Recursos terminològics bilingües castellà-català per a la traducció jurídica". Dins Chabás, José; Cases, Madeleine; Gaser, Rolf (coords.). Proceedings First International Conference on Specialized Translation (Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; Museu de la Ciència Fundació la Caixa, 2-4 de març 2000). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 31-34.
Estopà, Rosa (2001). "Elementos lingüísticos de las unidades terminológicas para su extracción automática". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 67-80.
Feliu, Judit (2001). "Propuesta de clases conceptuales y de relaciones conceptuales: recopilación y análisis". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 143-154.
Freixa, Judit (2001). "Reconocimiento de las unidades denominativas: incidencia de la variación en el reconocimiento de las unidades terminológicas". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 57-65.
Gelpí, Cristina; Castillo, Núria (2001). "Las definiciones de conceptos especializados en diccionarios monolingües". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 209-215.
Kostina, Irina (2001). "Tendencias del desarrollo de las terminologías y su consideración para la traducción especializada". Dins Chabás, José; Cases, Madeleine; Gaser, Rolf (coords.). Proceedings First International Conference on Specialized Translation (Barcelona: Universitat Pompeu Fabra; Museu de la Ciència Fundació la Caixa, 2-4 de març 2000). Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. pàg. 201-202.
Kostina, Irina; Suárez, Mercedes (2001). "Aspectos culturales activados a partir de la traducción de unidades fraseológicas". Dins Actas del Tercer Congreso Latinoamericano deTraducción e Interpretación: De Babel a Internet, 23 al 25 de abril - Tom I. Buenos Aires: Colegio de Traductores Públicos de la Ciudad de Buenos Aires. pàg. 217-231.
Lorente, Mercè (2001). "Teoría e innovación en terminografía: la definición terminográfica". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 81-112.
Lorente, Mercè (2001). "Preàmbul". Dins Lorente, Mercè; Alturo, Núria; Boix, Emili; Lloret, Maria Rosa; Payrató, Lluís (ed.). La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació.  Actes del 5è i 6è Col·loquis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (CLUB-5, CLUB-6). Barcelona: PPU, Secció de Lingüística Catalana. Universitat de Barcelona. pàg. 9-12.
Lorente, Mercè; Alturo, Núria; Boix, Emili; Lloret, Maria Rosa; Payrató, Lluís (ed.) (2001). La gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació.  Actes del 5è i 6è Col·loquis Lingüístics de la Universitat de Barcelona (CLUB-5, CLUB-6). Barcelona: PPU, Secció de Lingüística Catalana. Universitat de Barcelona
Marcos Mora, Mari Carmen (2001). "Juego y didáctica en Internet: el papel de la biblioteca escolar e infantil". Dins Educación y biblioteca: revista mensual de documentación y recursos didácticos 124. Madrid: TILDE ; Asociación Educación y Bibliotecas. pàg. 18-21.
Marcos Mora, Mari Carmen (2001). "Citar documentos electrónicos: revisión de propuestas y planteamiento de pautas generales". Dins Ciencias de la información 32 (2). La Habana: IDICT, SOCICT. pàg. 69-74.
Marcos Mora, Mari Carmen (2001). "HCI (human-computer interaction): concepto y evolución". Dins El profesional de la información 10(6). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 4-16. [versió paper i electrònica]
Marimon, M.; Porta, J.; Bel, N. (2001). "On Distributing the Analysis Process of a Broad-coverage Unification-based Grammar". Dins Proceedings of the Euroconference: Recent Advances in Natural Language Processing (RANLP). Tzigov Chark. pàg. 276-278.
Morel Santasusagna, Jordi (2001). L’aprenentatge de coneixement especialitzat través de l’anàlisi d’alguns conceptes del dret de família. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Nomdedeu, Antoni (2001). "La terminologia del futbol als mitjans de comunicació: tipus d’emissors, tipus de terminologies?". Dins Cabré, M. Teresa; Codina, Lluís; Estopà, Rosa (ed.). Terminologia i Documentació. I Jornada de Terminologia i Documentació (24 de maig de 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 135-142.
Nomdedeu, Antoni (2001). "Variation dénominative et consequences conceptuelles". Dins Diki-kidiri, Marcel; Edema, Jean Baudoin (ed.). La Terminologie culturelle: théorie, méthode et applications. Thiais: Langage Langues et Cultures d’Afrique Noire (Llacan) UMR 7594. pàg. 97-111.
Observatori de Neologia (2001). Neologismes documentats a la premsa en català (2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2001). Neologismes documentats en textos escrits i orals en català (2001). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Observatori de Neologia (2001). Neologismes documentats a la premsa en castellà (2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Ribas, Montserrat (2001). Discurs parlamentari i representacions socials (la representació de la immigració que emergeix de les preguntes d’una Comissió d’Estudi Parlamentaria). Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona
Rovira, Cristòfol (2001). "Eines d’ajuda a la navegació". Dins Codina, Lluís; Polo, Magda (ed.). Temes de Disseny. [Monogràfic]: la representación del conocimiento en Internet (18). Barcelona: Elisava. pàg. 48-80.
Rovira, Cristòfol (2001). "Instalación de un servicio de buscador". Dins Rovira, Cristòfol; Codina, Lluís (dir.). Documentación digital. Barcelona: Sección Científica de Ciencias de la Documentación del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra
Saurí, Roser; Bofias, Eva; Badia, Toni (2001). "Sistemas de representación de la información léxica". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 251-283.
Solé, Elisabet (2001). "El concepto de colectivo representado nominalmente y su incidencia en textos de especialidad". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 155-163.
Tebé, Carles (2001). "Elementos para la representación de los conceptos especializados en bases y bancos de datos". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 203-208.
Vivaldi, Jordi (2001). "Elaboración de una aplicación automática de reconocimiento y extracción de información terminológica en textos dedominios restringidos". Dins Cabré, M. Teresa; Feliu, Judit (ed.). La terminología científico-técnica: reconocimiento, análisis y extracción de información formal y semántica (DGES PB96-0293). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 229-238.
Vivaldi, Jordi; Màrquez, Lluís; Rodríguez,Horacio (2001). "Improving term extraction by combining different techniques using Boosting". Dins European Conference on Machine Learning. Machine Learning: EMCL 2001, 12th European Conference on Machine Learning. Freiburg: Springer. pàg. 515-527.
Vivaldi, Jorge; Rodríguez, Horacio (2001). "Improving term extraction by combining different techniques". Dins Terminology 7(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 31-47. [versió paper i electrònica]
2000
Adelstein, Andreína (2000). "Representación de unidades terminológicas: el modelo de término wusteriano". Dins Organon 12(26). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. pàg. 67-89. [versió paper i electrònica]
Adelstein, Andreína (2000). "Los sintagmas terminológicos en los textos de especialidad". Dins Primeras Jornadas de Investigación. Buenos Aires: Universidad Nacional de General Sarmiento
Adelstein, Andreína; Kornfeld, Laura; Kuguel, Inés; Resnik, Gabriela (2000). "Los sintagmas terminológicos en los textos de especialidad". Dins Comunicación y formación (3). pàg. 31-48.
Bach, Carme (2000). "Reformular: una operació que depèn del sexe?". Dins De las Cuevas, J.; Fasla, D. (ed.). Contribuciones al estudio de la Lingüística Aplicada. Tarragona: Asociación Española de Lingüística Aplicada. pàg. 517-524.
Bach, Carme (2000). "De la paràfrasi a la invalidació. Els connectors reformulatius: punts deconfluència i divergència". Dins Englebert, Annick; Pierrard, Michel; Rosier, Laurence; Van Raemdonck, Dan (ed.). Actes du XXIIe Congrès international de Linguistique et Philologie Romanes Bruxelles, 23-29 juillet 1998 7. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. pàg. 31-39.
Bach, Carme (2000). "Mecanismos de reformulación parafrástica del catalán. Estudio de los conectores reformulativos parafrásticos és a dir (es decir), més ben dit/millor dit (mejor dicho) y dit d’una altra manera (dicho de otro modo)". Dins Ruiz de Mendoza, F. (coord.). Panorama actual de la Lingüística Aplicada. Conocimiento, procesamiento y uso del lenguaje 1. Logroño: Universidad de la Rioja. pàg. 41-51.
Badia, Toni (2000). "El tratamiento generativo de la semántica léxica de HPSG". Dins Nepomuceno, A.; Quesada, F. J.; Salguero, F. J. (ed.). Lógica, lenguaje e información. Actas de las Primeras Jornadas sobre Lógica y Lenguaje (JOLL2000). [Barcelona]: Instituto de Lógica Lenguaje e Información. Universitat Pompeu Fabra
Badia, Toni; Egea, Àngels (2000). "A strategy for the syntactic parsing of corpora: from Constraint Grammar output to unification-based processing". Dins Second International Conference on Language Resources and Evaluation Vol II. pàg. 575-581.
Badia, Toni; Saurí, Roser (2000). "Towards a filtering of the relevant semantic information from MRDs". Dins Euralex 2000 Proceedings. Stuttgart, 8-12 august 2000. Stuttgart: Universität Stuttgart
Badia, Toni; Saurí, Roser (2000). "Enlarging HPSG with lexical semantics". Dins Proceedings of the International Conference on Intelligent text processing and Computational Linguistics (CICLing-2000). pàg. 101-122.
Battaner, M. Paz; López, Carmen (ed.) (2000). VI Jornada de corpus lingüístics: corpus lingüístics i ensenyament de llengües. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Bayà, M Rosa; Bernal, Elisenda; Cabré, M. Teresa; DeCesaris, Janet; Solé, Xavier (2000). "La sufixació nominal amb -ada en català". Dins Englebert, Annick; Pierrard, Michel; Rosier, Laurence; Van Raemdonck, Dan (ed.). Actes du XXIIe Congrès international de Linguistique et Philologie Romanes Bruxelles, 23-29 juillet 1998. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. pàg. 85-91.
Bel, N.; Busa, F.; Calzolari, N.; Gola, E.; Lenci, A.; Monachini, M.; Ogonowski, A.; Peters, I.; Peters, W.; Ruimy, N.; Villegas, M.; Zampolli, A. (2000). "SIMPLE: A General Framework for the Development of Multilingual Lexicons". Dins Cróinin, D. (ed.). Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation : Athens, Greece 31 May - 2 June 2000 (LREC 2000 ) 3. Paris: European Language Resources Association. pàg. 1379-1384.
Bel, Núria (2000). "El proyecto Llengua". Dins Quark: ciencia, medicina, comunicación y cultura 19. Barcelona: Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra. pàg. 72-73.
Bel, Núria (2000). "Societat de la Informació i Llengua". Dins Llengua i ús: revista tècnica de política lingüística 19. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. pàg. 10-25. [versió paper i electrònica]
Bernal Gallén, Elisenda (2000). Els Sufixos verbalitzadors del català. Relacions semàntiques i diccionari. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Bevilacqua, Cleci Regina (2000). "Unidades Fraseológicas Especializadas: novas perspectivas para sua identificação e tratamento". Dins Organon 12(26). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. pàg. 119-132. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. Teresa (2000). "Communication spécialisée entre la linguistique et la sémiotique". Dins Actes de GLAT 2000. Brest: École Nationale Supérieure des Télécommunications
Cabré, M. Teresa (2000). "El Centre de Referència en Enginyeria Lingüística". Dins Actes de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística. (Barcelona, 26-27 de novembre de 1999).. Barcelona: Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans. pàg. 81-84.
Cabré, M. Teresa (2000). "La enseñanza de la terminología en España: problemas y propuestas". Dins Hermeneus. Revista de Investigación en Traducción en Interpretación 2. Soria: Universidad de Valladolid. pàg. 41-94.
Cabré, M. Teresa (2000). "El traductor y la terminología: necesidad y compromiso". Dins Panace@ - Boletín de Medicina y Traducción 1(2). [s.l]: MedTrad. pàg. 2-4.
Cabré, M. Teresa (2000). "Sur la représentation mentale des concepts: bases pour une tentative de modélisation". Dins Béjoint, Henri; Thoiron, Philippe (dir.). Le sens en terminologie. Lió: Presses Universitaires de Lyon. pàg. 20-39.
Cabré, M. Teresa (2000). "Introducció. Naixement, vida i plenitud de l’Observatori de Neologia". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 11-13.
Cabré, M. Teresa (2000). "La neologia com a mesura de la vitalitat interna de les llengües". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 85-108.
Cabré, M. Teresa (2000). "Introducció". Dins Cabré, M. Teresa; Gelpí, Cristina (ed.). Cicle de conferències i seminaris 97-98. Lèxic, corpus i diccionaris. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 11-12.
Cabré, M. Teresa (2000). "Terminologia i diccionaris III: a propòsit del Diccionari General de la Llengua Catalana". Dins Ginebra, Jordi; Martínez Gili, R.-D.; Pradilla, M. A. (ed.). La lingüística de Pompeu Fabra Vol II. Alacant; Tarragona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Universitat Rovira i Virgili. pàg. 17-270.
Cabré, M. Teresa (2000). "Presentación". Dins Molina, Celia. Tesauro sobre traducción, terminología y campos conexos (catalán - español - portugués): aporte para el desarrollo del tesauro del SIIT virtual. París: Centro Victoria Ocampo. Biblioteca Nacional de Argentina, Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra, RITerm, Unión Latina. pàg. 7-8.
Cabré, M. Teresa (2000). "Elements for a theory of terminology: Towards an alternative paradigm". Dins Terminology 6(1). Amsterdam: John Benjamins. pàg. 35-57. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. Teresa (2000). "Terminología y documentación". Dins Documentación, terminología y traducción. Madrid: Síntesis
Cabré, M. Teresa (2000). "Sur la répresentation mentale des concepts: bases pour une tentative de modélisation". Dins Le Sens en terminologie. Lyon: Presses universitaires de Lyon. pàg. 20-39.
Cabré, M. Teresa (2000). "Fundamentos lingüísticos en logopedia". Dins Peña Casanova J., (dir.). Manual de logopedia. Barcelona: Masson. pàg. 83-106.
Cabré, M. Teresa (2000). "El traductor y la terminología". Dins Interpretar, traducir textos de la(s) cultura(s) hispánica(s). Bologna: Biblioteca della Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori
Cabré, M. Teresa; Bayà, M. Rosa; Bernal, Elisenda;Freixa, Judit; Solé, Elisabet; Vallès, Teresa (2000). "Evaluación de la vitalidad de una lengua a través de la neología: a propósito de la neología espontánea y de la neología planificada". Dins Chevalier, Jean-Claude; Delport, Marie-France (dirs.). La fabrique des mots. La néologie ibérique. París: Presses de l’Université Paris-Sorbonne. pàg. 91-130.
Cabré, M. Teresa; De Yzaguirre, Lluís; Clua,Esteve (2000). "Diccionari ortològic català". Dins Creus, A. I.; Julià, J.; Romero, S. (ed.). I Llengua i mitjans de comunicació: Actes del Congrés de Llengua i Mitjans de Comunicació (Lleida, 17-18 de desembre de 1999). Lleida: Pagès editors. pàg. 315-320.
Cabré, M. Teresa; De Yzaguirre, Lluís; Ribas, Marta; Vivaldi, Jordi (2000). "Some Technical Aspects about Aligning Near Languages". Dins Gavrilidou, M.; Carayannis, G.; Markantonatou, S.; Piperidis, S.; Stainhaouer, G. (ed.). Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation. Athens: Atenes National Technical University of Athens II. pàg. 545-548.
Cabré, M. Teresa; DeCesaris, Janet; Bayà, M. Rosa; Bernal, Elisenda (2000). "Nombre propio y formación de palabras". Dins Wotjak, Gerd (ed.). En torno al sustantivo y adjetivo en el español actual. Aspectos cognitivos, semánticos, (morfo)sintácticos y lexicogenéticos. Frankfurt; Madrid: Vervuert, Iberoamericana. pàg. 191-206.
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Lorente, Mercè; Tebé, Carles (2000). "La terminología hoy: replanteamiento o diversificación". Dins Organon 12(26). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. pàg. 33-41. [versió paper i electrònica]
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2000). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Gelpí, Cristina (2000). "Lexicographie bilingue catalan-espagnol: exemples de contrastivité dans le lexique juridique". Dins Szende, Thomas (dir.). Approches contrastives en lexicographie bilingue. París: Honoré Champion. pàg. 335-348.
Cabré, M. Teresa; Gelpí, Cristina (ed.) (2000). Cicle de conferències i seminaris 97-98. Lèxic, corpus i diccionaris. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra
Cabré, M. Teresa; Lorente, Mercè (2000). "Stratégies de placement de la terminologie dans la formation de spécialistes". Dins Conference in co-operation in the field of terminology in Europe. París: Unión Latina; Asociación Europea de Terminología. pàg. 179-185.
Cabré, M. Teresa; Payrató, Lluís (ed.). (2000). Documents de planificació lingüística. Memòria dels programes de postgrau de planificació lingüística impartits a la Universitat de Barcelona durant el període 1987-1993. Barcelona: PPU, Secció de Lingüística Catalana. Departament de Filologia Catalana. Universitat de Barcelona
Cassany, Daniel; López, Carmen; Martí, Jaume (2000). "La transformación divulgativa de redes conceptuales científicas. Hipótesis, modelo y estrategias". Dins Discurso y sociedad. Barcelona: Gedisa. pàg. 73-104.
Clua, Esteve (2000). "Distancia lingüística i classificació de varietats dialectals". Dins Caplletra 26. València: Institut de Filologia Valenciana. pàg. 11-26.
Codina, Lluís (2000). "Gestión del conocimiento: la dimensión cognitiva". Dins Datamation (166). pàg. 32-40.
Codina, Lluís (2000). "El ecosistema informativo del WWW". Dins Datamation (166). pàg. 42-46.
Codina, Lluís (2000). "Investigación en línea: claves para la empresa innovadora". Dins Datamation (170). pàg. 64-69.
Codina, Lluís (2000). "Parámetros e indicadores de calidad para la evaluación de recursos digitales". Dins La Gestión del conocimiento: retos y soluciones de los profesionales de la información, VII Jornadas Españolas de Documentación. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. pàg. 135-144.
Codina, Lluís (2000). "La WWW desde la perspectiva de la investigación en línea". Dins Quark: ciencia, medicina, comunicación y cultura (18). Barcelona: Observatorio de la Comunicación Científica de la Universidad Pompeu Fabra. pàg. 32-37.
Codina, Lluís (2000). El libro digital y la WWW. Madrid: Tauro
Codina, Lluís (2000). "Metodología general de análisis y desarrollo de bases de datos documentales". Dins Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol. Organització i recuperació de la informació. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. pàg. 125-155.
Codina, Lluís (2000). "La Documentación en los medios de comunicación: situación actual y perspectivas de futuro". Dins López Yepes, José (ed.). Teoría, historía y metodología de las Ciencias de la Documentación (1975-2000), I Congreso Universitario de Ciencias de la Documentación. Madrid: Departamento de Biblioteconomía y Documentación. Universidad Complutense de Madrid. pàg. 23-40.
Codina, Lluís (2000). "Reference Manager: herramientas para el trabajo intelectual". Dins El profesional de la información 9(10). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 20-21. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís (2000). "Evaluación de recursos digitales en línea: conceptos, indicadores y métodos". Dins Revista española de documentación científica 23(1). Madrid: Instituto de Información y Documentación en Ciencia y Tecnología. CSIC. pàg. 9-44. [versió paper i electrònica]
Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol (2000). "La WWW desde la perspectiva de la investigación en línea". Dins Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol. Organització i recuperació de la informació. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya
De Yzaguirre, Lluís (2000). "Neutral Lingware: a need for technologically weak languages". Dins Cróinin, D. (ed.). Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation : Athens, Greece 31 May - 2 June 2000 (LREC 2000 ). Paris: European Language Resources Association. pàg. 19-22.
De Yzaguirre, Lluís; Clua, Esteve; Farriols, Antoni (2000). "Les corpus oraux et l’enseignement de la langue". Dins Actes de GLAT 2000. Brest: École Nationale Supérieure des Télécommunications . pàg. 191-199.
De Yzaguirre, Lluís; Comas, Oriol (2000). Diccionari oficial de l’Scrabble en català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana
De Yzaguirre, Lluís; Ribas, Marta; Vivaldi, Jordi; Cabré, M. Teresa (2000). "Alineación automática de traducciones: descripción y usos en los ámbitos de la profesión, de la docencia y de la investigación traductológica". Dins IV Encuentros de Traducción: las nuevas tecnologías y el traductor Alcalá, 17-18 de febrero 2000
Domènech, Meritxell; Estopà, Rosa; Folia, Marta; Morel, Jordi (2000). "Neologismes de noms d’oficis i de professions formats per sufixació". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 219-231.
Estopà, Rosa; Vivaldi, Jordi; Cabré, M. Teresa (2000). "Use of Greek and Latin forms for term detection". Dins Gavrilidou, M.; Carayannis, G.; Markantonatou, S.; Piperidis, S.; Stainhaouer, G. (ed.). Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation. Athens: Atenes National Technical University of Athens II. pàg. 855-861.
Estopà, Rosa; Vivaldi, Jordi; Cabré, M. Teresa (2000). "Extraction of monolexical terminological units: requirement analysis". Dins Gavrilidou, M.; Carayannis, G.; Markantonatou, S.; Piperidis, S.; Stainhaouer, G. (ed.). Proceedings of Second International Conference on Language Resources and Evaluation. Athens: Atenes National Technical University of Athens II. pàg. 51-56.
Feliu, Judit; Ramírez, Sergi; Talamino, Òscar (2000). "El formant ciber-". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 183-192.
Freixa, Judit; Solé, Elisabet (2000). "Neologia descriptiva i aplicacions lexicogràfiques: el Diccionari de paraules noves". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 155-163.
Freixa, Judit; Solé, Xavier (2000). "Les formes neològiques en -atge: descripció semantico formal i contrast amb les gramàtiques". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 249-265.
Gràcia, Lluïsa; Cabré, M. Teresa; Varela, Soledad; Azkarate, Miren; Lorente, Mercè; Bernal, Elisenda et. al. (2000). Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario.  Resultados del proyecto de investigación DGICYT, PB93-0546-C04. Zarautz: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco
Lenci, A.; Bel, N.; Busa, F.; Calzolari, N.; Gola, E.; Monachini, M.; Ogonowski, A.; Peters, I.; Peters, W.; Ruimy, N.; Villegas, M.; Zampolli, A. (2000). "SIMPLE: A General Framework for the Development of Multilingual Lexicons". Dins International Journal of Lexicography 13(4). Oxford: Oxford University. pàg. 249-263. [versió paper i electrònica]
Lladó, Mireia; Obradós, Isabel; Solé, Elisabet (2000). "Els prefixos sub-, sots- i vice-en la formació dels noms de càrrec". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 201-217.
Lorente, Mercè (2000). "Estructura argumental y formación de adjetivos: los derivados en -oso / -osa". Dins Wotjak, Gerd (ed.). En torno al sustantivo y adjetivo en el español actual. Aspectos cognitivos, semánticos, (morfo)sintácticos y lexicogenéticos. Frankfurt; Madrid: Vervuert, Iberoamericana. pàg. 337-348.
Lorente, Mercè (dir.) (2000). Actas de los Simposios de RITerm (1992-1998). París: Unión Latina
Marcos Mora, Mari Carmen (2000). "La revista electrónica y su aceptación en la comunidad científica". Dins El profesional de la información 9(5). Barcelona: Swets & Zeitlinger. pàg. 4-14. [versió paper i electrònica]
Naro, Guilhem (2000). "La lexicographie occitane du XVIIIº au XIXº siècle, son apogée et son déclin". Dins Englebert, Annick; Pierrard, Michel; Rosier, Laurence; Van Raemdonck, Dan (ed.). Actes du XXIIe Congrès international de Linguistique et Philologie Romanes Bruxelles, 23-29 juillet 1998. Tübingen: Max Niemeyer Verlag. pàg. 441-448.
Naro, Guilhem (coord.) (2000). Lèxic bàsic de conversa sanitària. Barcelona: Institut Català de la Salut
Naro, Guilhem; Wirf, Maria (2000). "Formalisation et traduction de la temporalité: applications à la traduction français-allemand". Dins Tránsitos. Luxembourg: Centre Universitaire de Luxembourg. pàg. 183-195.
Radford, Andrew; Atkinson, Martin; Britain, Davia; [et al.] [Bel, Núria, trad.] (2000). Introducción a la Lingüística. Madrid: Cambridge University Press
Ribas, Montserrat (2000). "El recorrido léxico de la inmigración en el discurso parlamentario". Dins Actas del I Simposio Internacional de Análisis del Discurso. Madrid: Universidad Complutense de Madrid
Ribas, Montserrat (2000). "Argumentación y representaciones sociales (La inmigración en el discurso parlamentario)". Dins Escritos: revista del Centro de Ciencias del Lenguaje 17/18. Puebla: Universidad Autónoma de Puebla. pàg. 219-247.
Rovira, Cristòfol (2000). "L’hipertext: la recuperació d’informació per navegació al web". Dins Codina, Lluís; Rovira, Cristòfol. Organització i recuperació de la informació. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya. pàg. 156-171.
Solé, Elisabet (2000). "Aproximació al tractament lexicogràfic dels noms col·lectius en l’obra de Pompeu Fabra". Dins Ginebra, Jordi; Martínez Gili, R.-D.; Pradilla, M. A. (ed.). La lingüística de Pompeu Fabra Vol II. Alacant; Tarragona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Universitat Rovira i Virgili. pàg. 395-410.
Solé, Elisabet; Freixa, Judit (2000). "La identificació i el tractament dels neologismes". Dins Actes de les Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística. (Barcelona, 26-27 de novembre de 1999).. Barcelona: Secció Filològica, Institut d’Estudis Catalans. pàg. 187-194.
Turell, Maria Teresa; Corcoll, Cristina (2000). "The effect of individual pragmatic and socio-collective factors in code-switching directionality. The case of reformulation.". Dins Gallardo, Pere; Llurda, Enric (ed.). Proceedings of the 22nd International AEDEAN Conference. Lleida: Universitat de Lleida. pàg. 225-230.
Villegas, M.; Bel, N.; Lenci, A.; Calzolari, N.; Ruimy, N.; Zampolli, A.; Sadurni, T.; Soler, J. (2000). "Multilingual linguistic resources: from monolingual lexicons to bilingual interrelated lexicons". Dins Cróinin, D. (ed.). Proceedings of the Second International Conference on Language Resources and Evaluation : Athens, Greece 31 May - 2 June 2000 (LREC 2000 ) 3. Paris: European Language Resources Association. pàg. 1193-2000.
Vivaldi, Jordi (2000). "Sextan: prototip d’un sistema d’extracció de neologismes". Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.). La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre neologia (18 de desembre de 1998).  I Seminari de neologia (17de febrer del 2000). Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Universitat Pompeu Fabra. pàg. 165-173.
Vivaldi, Jordi; Rodríguez, Horacio (2000). "Improving term extraction by combining different techniques". Dins Proceedings of Workshop on Computational Terminology for Medical and Biological Applications. Patras: [s.n.]. pàg. 61-68.

© INSTITUT UNIVERSITARI DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA, Roc Boronat 138, 08018 Barcelona