Institut de Lingüística Aplicada
 

Actualitat / Actualidad / News

[11/02/16] Canvi de l'Institut Universitari de Lingüística Aplicada a Centre específic de recerca

Us informem que a proposta del Rectorat de la Universitat Pompeu Fabra s'han suprimit tots els instituts universitaris de recerca propis. Aquesta ordre EMC/15/2016, de 18 de gener, de supressió de diversos instituts universitaris de recerca propis de la Universitat Pompeu Fabra, es va publicar al DOGC el passat dilluns 8 de febrer.

Amb això, es tanca un capítol de l'IULA, alhora que s'obre un altre: l'IULA continua la seva activitat com a Centre específic de recerca (CER) de la UPF. El nostre nom a partir d'ara és IULA. Institut de Lingüística Aplicada. Centre específic de recerca de la Universitat Pompeu Fabra.

Durant les properes setmanes anirem canviant la nostra pàgina web per tal de reflectir aquest canvi de nom.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA