Institut de Lingüística Aplicada
 

Actualitat / Actualidad / News

[02/02/09] Nou projecte de recerca del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques dirigit per Lluís de Yzaguirre

El Laboratori de Tecnologies Lingüístiques (LATEL), dirigit per Lluís de Yzaguirre, ha signat un conveni de tres anys amb la Secretaria General de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya per elaborar una plataforma de consulta en línia per a periodistes i assessors lingüístics dels mitjans de comunicació audiovisuals de Catalunya sobre la pronúncia correcta i adequada del lèxic en sentit ampli (lèxic comú, onomàstica, sigles, etc.), anomenada RESOLC-MITJANSCAT.

El mes de febrer s'incorporen a aquest projecte tres nous becaris de col·laboració: Maria Ustarroz, Clara Armengou i Víctor Sala.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA