Institut de Lingüística Aplicada
 

Actualitat / Actualidad / News

[05/05/06] El DURSI finança el projecte SOLC: Servidor Ortològic en Llengua Catalana del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques

L'objecte d'aquest conveni és desenvolupar un diccionari ortològic que resolgui els problemes que genera l'estudi de la distància entre la llengua escrita i la llengua oral, i que té com a objectiu implementar en forma de regles la Proposta d'estàndard oral de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), sistematitzar-la i aplicar-la exhaustivament, preveure'n l'evolució i recopilar tota la casuística que s'avé a un tractament regular.

Cinc filòlegs, un per a cadascuna de les cinc variants dialectals de la PEOSFIEC, s'encarregaran, coordinats pel professor Lluís de Yzaguirre, de la revisió de la base de dades i definiran el nivell de precisió o laxitud en la representació fonètica, sota la supervisió de membres de la Secció Filològica de l'IEC.

El resultat del projecte, finançat pel DURSI amb 80.000 €, serà de caràcter públic i restarà a disposició de totes les universitats integrants del sistema universitari de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Catalans.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA