Institut de Lingüística Aplicada
 

III Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques

Data: 22 - 24 octubre de 2015 Cineo 2015
Lloc:

Hospedería del Colegio Fonseca
Universidad de Salamanca
c/ Fonseca 2. 37002 Salamanca (España)

El 2015 se celebra el III Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques organitzat pel Grupo NeoUSAL de la Universidad de Salamanca.

Aquest congrés dóna continuïtat al congrés fundacional de CINEO organitzat per l'Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra, celebrat a Barcelona l'any 2008, i al segon congrés que va tenir lloc a São Paulo l'any 2011.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA