Institut de Lingüística Aplicada
 

V Seminari de neologia. Neologia i registres

Obneo 25 anys


Data: dilluns, 15 de desembre de 2014
Lloc: Universitat Pompeu Fabra
Edifici Tànger del Campus del Poblenou
C/ Roc Boronat, 138. 08018 Barcelona
Sala de conferències 55.309

Programa

09.00   Benvinguda, a càrrec de Janet DeCesaris i Judit Freixa
09.15   Conferència
Argot y neología: una cuestión compleja
Julia Sanmartín (Universitat de València)
10.15   Quan calquem? Contrast entre neologismes orals i escrits
Alba Coll, Amor Montané i Albert Morales
10.35   L’expressivitat en la neologia documentada en la premsa catalana: tendències contrastives en diaris i revistes
Maria Gené, Elisabet Llopart i Òscar Pozuelo
10.55   La gràcia és al final: la col·loquialització dels compostos a la manera culta
Elisenda Bernal, Eva Garcia i Alba Milà
11.15   Pausa cafè
11.45   Anàlisi d’un corpus de neologismes lexicogràfics de nens i joves
Ona Domènech i Rosa Estopà
12.05   La difusión de la terminología a través de la prensa escrita: un acercamiento a través de la neología de El País
Paola Cañete, Sabela Fernández i Belén Villena
12.25   La intensificació positiva en neologia catalana (superfort, megacrac, ultraindepe i altres herbes)
Mariona Barrera, Judit Freixa, Ariadna Ramon i Carla Soler
12.45   Cloenda
Per què és relativament fàcil de detectar neologismes i tan complicat de definir què són: breu apunt epistemològic
M. Teresa Cabré

Amb el suport de:

Organitza:

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA