Institut de Lingüística Aplicada
 

V Jornada de Recerca de l'IULA

Data: divendres, 14 de setembre de 2012
Lloc:

Campus de la Comunicació-Poblenou, Sala de conferències 55.309

 

Adreçat a estudiants de màster, de doctorat i a tota la comunitat universitària per donar a conèixer l’actualitat de la recerca de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada.

Programa

09:00

Arxiu PDF Esteve Clua (amb M. R. Lloret). Algunes consideracions sobre la classificació dialectal de les varietats del català

09:30

Lauren Romeo. Automatic Lexical Semantic Classification of Nouns

10:00

Silvia Vázquez. A classification of adjectives for polarity lexicons enhancement

10:30

Arxiu PDF Núria Gavaldà (amb J. Cicres). Inter-speaker variation in CV syllable durations: a preliminary study in Catalan

11:00

Pausa

11:30

Arxiu PDF Viviana Mahecha. La recategorización adjetivo>sustantivo desde una perspectiva lexicográfica

12:00

Arxiu PDF Belén Villena. La creación de nelogismos en el proceso de re-etnificación del pueblo mapuche

12:30

Arxiu PDF Anna Tudela (amb R. Casesnoves). Les actituds lingüístiques dels joves de Barcelona i València

13:00

Arxiu PDF Cristian Zanotti (amb J. Vivaldi i M. Lorente). Upgrading Wordnet: a Terminological Point of View

13:30

Arxiu PDF Rogelio Nazar, Irene Renau. Agrupación semántica de sustantivos basada en similitud distribucional. Implicaciones lexicográficas

14:00

Dinar – Aula 53.212

15:30

Maarten Janssen. NeoTag and CorpusWiki

16:00

Arxiu PDF Janet DeCesaris. Affixes and Combining Forms in English Dictionaries

16:30

M. Amor Montané (amb R. Nazar i M.T. Cabré). Computer Assisted Terminology Processing: New Functions of TERMINUS 2.0

17:00

Pausa

17:30

Arxiu PDF David García Barrero. Palabras y elementos funcionales en atribución de autoría árabe = The use of function words and elements in Modern Standard Arabic authorship attribution

18:00

Arxiu PDF Sheila Queralt (amb M. T. Turell). Testing the discriminatory potential of sequencs of linguistic categories (n-grams) in Spanish, Catalan and English Corpora

18:30

Arxiu PDF Iria da Cunha (amb E. SanJuan, J. M. Torres-Moreno, M. T. Cabré, G. Sierra). A Symbolic Approach for Automatic Detection of Nuclearity and Rhetorical Relations among Intra-sentence Discourse Segments in Spanish

19:00 Cloenda

 

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA