Institut de Lingüística Aplicada
 

Presentació dels resultats del projecte CLARIN-CAT

CLARIN-CAT. Col·laborant en la construcció d'una infraestructura de suport a la recerca en Humanitats i Ciències Socials
Data: 19 de gener de 2011
Lloc:

Sala Coromines de l'Institut d’Estudis Catalans
C. del Carme, 47, 08001 Barcelona

Programa:
18:00 Benvinguda. Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans
18:10 Presentació CLARIN i CLARIN-CAT. Núria Bel (UPF)
18:30

Taula Rodona. Els col·laboradors de CLARIN-CAT: els recursos i serveis integrats al demostrador

 • Dades:
  Joan Soler - Institut d'Estudis Catalans
  Joan Boadas - Arxiu de l'Ajuntament de Girona
  Albert Soler - Centre de Documentació Ramon Llull (UB)
  Joan Torruella - Corpus Informatitzat del Català Antic (UAB)
 • Eines:
  Juan Antonio Pérez - Lematitzador de Català Antic de la Universitat d'Alacant (UA)
  Lluís Padró - FreeLing (UPC)
  Jorge Vivaldi - Eines de l'IULA (UPF)
 • Coordina: Mercè Lorente (UPF)
19:30 CLARIN-CAT-LAB. Els resultats de CLARIN-CAT ja a disposició de la comunitat. Marta Villegas (UPF)
20:00 La construcció de CLARIN a Europa. Steven Krawer, coordinador de CLARIN Europa ( en anglès )
20:30 Clausura de l'acte i refrigeri

Si estàs interessat en assistir-hi envia un correu a eva.revilla@upf.edu.

El Departament d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Pompeu Fabra van signar un conveni l'any 2008 per tal d'integrar recursos i eines lingüístiques en i per a la llengua catalana des de la fase inicial de construcció de la infraestructura europea CLARIN: Common Language Resources and Technology Infrastructure. Aquesta infraestructura ha d'oferir accés a dades i serveis de suport a la recerca en els àmbits de les humanitats i les ciències socials que treballen amb textos, i, específicament, donar suport a l'explotació de grans quantitats de textos. Els primers elements de la infraestructura CLARIN ja són visibles i accessibles a www.clarin.eu.

A CLARIN, l'Observatori Virtual de les Llengües (Virtual Language Observatory), l'Inventari de Recursos CLARIN (CLARIN Language Resource Inventory), l'Inventari d'Eines Lingüístiques CLARIN (CLARIN Language Tool Inventory) i el Catàleg de Metadades (Catalogue of Harvested Data) contenen informació sobre els recursos i tecnologies en català i per al català.

A més d'oferir informació sobre dades i recursos, CLARIN està construint la infraestructura necessària per facilitar l'ús i explotació de les dades i les tecnologies mitjançant dues innovacions crucials:

 1. Compilació automàtica de corpus d'estudi ocasionals mitjançant un accés únic a dades textuals distribuïdes.
 2. Explotació de dades textuals mitjançant l'accés per Servei Web a components tecnològics.

CLARIN-CAT ha participat també en la construcció d'aquesta infraestructura i ha posat ja a disposició dels usuaris una col·lecció de serveis lingüístics. La novetat rau en el fet que l'usuari pot enviar els textos que necessita analitzar per tal que, remotament, es facin les operacions que tria des del catàleg, sense necessitat d'instal·lar-se els programes. Aquestes operacions són, per exemple: comptar paraules d'uns textos, extreure seqüències de dues paraules (bigrames) més freqüents d'uns textos, lematitzar i desambiguar uns textos, etc. 

CLARIN-CAT ja ha posat a disposició dels usuaris de la comunitat d'investigadors que treballen amb textos catalans la possibilitat d'usar aquests serveis. L'usuari ha d'enviar les dades segons les instruccions que trobarà al CLARIN-CAT-LAB, el laboratori virtual, i rebre'n els resultats.

CLARIN-CAT-LAB ofereix també accés a un nombre de repositoris de diferents característiques per permetre als usuaris disposar immediatament de dades per fer experiments. Gràcies a la col·laboració amb l'Institut d'Estudis Catalans, l'Arxiu de l'Ajuntament de Girona, el Centre de Documentació Ramon Llull i el Corpus Informatitzat del Català Antic, des del CLARIN-CAT-LAB hom pot accedir a les dades textuals d'aquestes institucions i recuperar-les per poder fer cerques i operacions com les descrites abans.

Per tal d'il·lustrar com els investigadors poden beneficiar-se d'aquestes facilitats CLARIN-CAT-LAB ofereix exemples d'investigacions que s'han dut a terme amb la infraestructura CLARIN. Aquests exemples mostren també l'ús dels serveis com una cadena de processos a mida.

Els serveis que ja es poden trobar a CLARIN-CAT-LAB donen accés a programes ja existents i reconeguts: etiquetadors morfosintàctics del FreeLing i TreeTagger, lematitzador de català antic de la Universitat d'Alacant, conversors de formats (de .pdf, .doc i .html a .txt), eines estadístiques per a l'anàlisi del vocabulari (freqüències, Informació Mútua, paraules clau, etc.), entre d'altres. CLARIN-CAT-LAB es posa ara a disposició de la comunitat d'investigadors catalana per tal de continuar donant informació sobre recursos i integrant accés a dades i a serveis de tots i per a tots els investigadors que treballen amb textos en català.

© INSTITUT DE LINGÜÍSTICA APLICADA - UNIVERSITAT POMPEU FABRA